English version of this page

Om Tekstlaboratoriet

Tekstlaboratoriet er engasjert i språkteknologi, med vekt på både språk og teknologi.

Vi jobber med:

 • forskning og utvikling av programvare og verktøy for språk- og tekstforskning
 • utvikling av databaser og ordlister for mange formål
 • korpus og databaser for talespråk, skriftspråk og flerspråklige, parallelle tekster.
 • språkteknologisk og lingvistisk forskning
 • veiledning og kurs
 • prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Les mer på prosjektsiden.

Tekstlaboratoriet bidrar med teknisk assistanse til MultiLing (Senter for flerspråklighet).

Tekstlaboratoriet er C-senter i den europeiske CLARIN-infrastrukturen, les om CLARINO Text Laboratory Centre.

Tekstlaboratoriet leder UiOs teksthub. Tekstlaboratoriet er også med i UiO-hubene for video og kart, se Hub/node-organisering av IT i forskning og hjemmesiden til  Videohub. Tekstlaboratoriet er koordinator for språkforskningsnoden i videohuben.


Se oversikten over verktøy og korpus fra Tekstlaboratoriet


Vi tilbyr:

 • språkteknologiske løsninger til språkforskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske fakultet
 • kurs og veiledning i bruk av korpus, databaser og andre språkteknologiske verktøy
 • utlån av opptaksutstyr som trådløse mygger, stereoopptakere, seksspors opptakere, to videokameraer med tilhørende mikrofoner og et hjelmkamera.
  Vi har også laptoper til utlån: to Dell i5 (Latitude 7420 i5, 16GB ram, 474GB disk) og en 13” Macbook Air M1 (8GB ram, 256 GB SSD) som kan brukes til opptak, eksperimenter eller ved andre kortvarige oppgaver
 • råd og veiledning om transkripsjon av lyd- og videofiler, les mer her

Kort historie

Tekstlaboratoriet ble opprettet i 1992 av HF. Tekstlaboratoriets oppgave ved oppstarten var først og fremst å skaffe til veie verktøy og tekstsamlinger, og rettlede forskere på HF i bruken av dem. Tekstlaboratoriet var opprinnelig en egen fakultetsenhet, men ble senere lagt inn under Institutt for lingvistiske fag på grunn av et krav om at alle vitenskapelige enheter skulle være under et institutt. Siden 1.1.2005 har Tekstlaboratoriet vært en del av Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN).

Professor Janne Bondi Johannessen ledet Tekstlaboratoriet fra 1993 og fram til sin død i 2020.

Kontakt

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.Tekstlaboratoriet, ILN
Postboks 1102 Blindern
0317 Oslo

E-post: tekstlab-post@iln.uio.no

Publisert 14. mai 2010 15:16 - Sist endret 11. jan. 2022 09:51