English version of this page

Janne Bondi Johannessen (1960 - 2020)

Professor Janne Bondi Johannessen var leder av Tekstlaboratoriet fra 1993 og fram til sin død i 2020.

Bildet kan inneholde: klær, hår, ansikt, hake, hud.

Janne Bondi Johannessen var også en del av kjernegruppen ved Senter for flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2019.
Les utgaven av Multiling Voices som er dedikert til Jannes minne.
Utdraget fra hjemmesiden hennes på ILN nedenfor viser blant annet forskningsinteresser og publikasjoner.

Forskningsinteresser

 • lingvistikk
 • syntaks og morfologi
 • norsk og nordisk dialektkologi
 • norsk nedarvingsspråk i Amerika
 • språkteknologi (Tekstlaboratoriet)

Verv og roller

Foredrag for allmennheten

 • Språket i Oslo
 • Språket i Asker og askerdialekten
 • Språket i Bærum og bærumsdialekten

Utvalgte bøker

Tidsskriftartikler

Kapitler i bøker og antologier

 • Øvrelid, Lilja; Kåsen, Andre; Hagen, Kristin; Solberg, Per Erik; Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders. 2018. The LIA Treebank of Spoken Norwegian Dialects. In Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Cieri, Christopher; Declerck, Thierry; Goggi, Sara; Hasida, Koiti; Isahara, Hitoshi; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Mazo, Hélène; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios; Tokunaga, Takenobu (eds.): Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association 2018, p. 4482-4488. Also here.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2018. Enhancing Bibliotheca Polyglotta with Glossa: A Suggestion. In Lutz Edzard, Jens Wilhelm Borgland, and Ute Hüsken (eds.). Reading Slowly. A Festschrift for Jens E. Braarvig. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 273-286.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2017. Puzzling parasynthetic compounds in Norwegian. In Michelle Sheehan & Laura R. Bailey (eds.), Order and structure in syntax II: Subjecthood and argument structure. Berlin: Language Science Press, 257–273. Also here.
 • Johansson, Sofie; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi. 2017. A Bilingual Academic Word List: The Merging of a Norwegian and a Swedish List. In Ruth Vatvedt Fjeld, Kristin Hagen, Birgit Henriksen, Sofie Johansson, Sussi Olsen, Julia Prentice (eds.): Academic Language in a Nordic Setting – Linguistic and Educational Perspectives. Oslo Studies in Language (OSLa). 2017, 9 (3), 147-168. Also here.
 • Nøklestad, Anders, Hagen, Kristin, Johannessen, Janne Bondi, Kosek, Michal and Joel Priestley. 2017. A modernised version of the Glossa corpus search system. In Jörg Tiedemann (ed.): Proceedings of the 21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa). 2017, 251-254.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2017. Annotations in the Nordic Dialect Corpus, In Nancy Ide & James Pustejovsky (red.),  Handbook of Linguistic Annotation.  Springer.  ISBN 978-94-024-0879-9.  Kapittel 49. Read about it.
 • Hjelde, Arnstein og Janne Bondi Johannessen. 2017. Amerikanorsk: Orda vitner om kontakt mellom folk. I Terje Mikael Hasle Joranger (red.): Norwegian-American Essays 2017. Oslo: Novus Forlag, s. 257-282.
 • Binyam Sisay Mendisu & Janne Bondi Johannessen. 2016. Multilingualism and Linguistic Capacity Building. In Mendisu & Johannessen (eds.). Multilingual Ethiopia: Linguistic Challenges and Capacity Building Efforts. Oslo Studies in Language 8 (1), 1–9.
 • Johannessen, Janne Bondi.  2016. Oslo-språket de siste to hundre år. In Helge Sandøy (ed.): Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.  Novus Forlag, 269-300.
 • Johannessen, Janne Bondi, Arash Saidi and Kristin Hagen. 2016. Constructing a Norwegian Academic Wordlist. In Calzolari, Nicoletta, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani , Asuncion Moreno, Jan Odijk and Stelios Piperidis (eds.). Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Paris: European Language Resources Association (ELRA), 1457-1462.
 • Johannessen, Janne Bondi and Edzard, Lutz. 2015.  Coordinated clause structures in Scandinavian and Semitic involving a finite verb form and an infinitive. In Lutz Edzard (ed.): Arabic and Semitic Linguistics Contextualized. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 486-505.
 • Kosek, Michal , Anders Nøklestad, Joel Priestley, Kristin Hagen, and Janne Bondi Johannessen. 2015. Visualisation in speech corpora: maps and waves in the Glossa system. In Gintarė Grigonytė, Simon Clematide, Andrius Utka and Martin Volk: Proceedings of the Workshop on Innovative Corpus Query and Visualization Tools at NODALIDA 2015, May 11-13, 2015, Vilnius, Lithuania, NEALT Proceedings Series 25, 23–31. Les  her og her.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2015. The Corpus of American Norwegian Speech (CANS). In Béata Megyesi (ed.):  Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics, NODALIDA 2015, May 11-13, 2015, Vilnius, Lithuania. NEALT Proceedings Series 23. Les her.
 • Larsson, Ida and Janne Bondi Johannessen. 2015. Embedded word order in Heritage Scandinavian. In Hilpert, Martin, Jan-Ola Östman, Christine Mertzlufft, Michael Riessler and Janet Duke (eds.): New trends in Nordic and General Linguistics. Berlin: De Guyter, 239-266.
 • Bentzen, Kristine; Rosenkvist, Henrik; Johannessen, Janne Bondi. 2015. Introduction. I: Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027257048. 
 • Johannessen, Janne Bondi. 2015. Noen endringer i Oslo-språket de siste to hundre år. Språklig samling, årbok 2014, 26-51.
 • Garbacz, Piotr; Johannessen, Janne Bondi. 2015.  Övdalian from 1909 to 2009. In Bentzen, Rosenkvist and Johannessen (eds.): Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New Research on a Lesser-Known Scandinavian Language. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027257048. 
 • Johannessen, Janne Bondi. 2015. Attrition in an American Norwegian heritage language speaker. In Johannessen and Salmons (eds.):  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 46-71. 
 • Johannessen, Janne Bondi; Salmons, Joseph C. 2015. The study of Germanic heritage languages in the Americas.  In Johannessen and Salmons (eds.): Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1-20. 
 • Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe. 2015. On two myths of the Norwegian language in America: Is it old-fashioned? Is it approaching the written Bokmål standard?. In Johannessen and Salmons (eds.):  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 299-322. 
 • Larsson, Ida; Johannessen, Janne Bondi. 2015. Incomplete Acquisition and Verb Placement in Heritage Scandinavian. In Page, Richard S; Putnam, Michael T. (eds.): Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. Leiden: Brill Academic Publishers, 153-189. 
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel; Hagen, Kristin. 2014. A multilingual speech corpus of North-Germanic languages. In Raso, Tommaso; Mello, Heliana (eds.): Spoken Corpora and Linguistic Studies. John Benjamins Publishing Company, p. 69-83.  
 • Johannessen, Janne Bondi; Julien, Marit; Lødrup, Helge. 2014. Preposisjoner og eierskapsrelasjoner: et menneskesentrert hierarki. In Johannessen and Hagen (eds.): Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Oslo: Novus Forlag. 
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2014. Om artiklene i denne boka og Nordisk dialektkorpus. I: Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Novus Forlag, Oslo. 
 • Fjeld, Ruth Vatvedt and Janne Bondi Johannessen. 2014. Nordisk Miniordbok – et kritisk blikk. In Fjeld, Ruth Vatvedt and Marit Hovdenak (eds.) Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, Oslo 13.-16. august 2013, 121-138. Oslo: Novus Forlag.
 • Solberg, Per Erik, Arne Skjærholt, Lilja Øvrelid, Kristin Hagen, Janne Bondi Johannessen.  2014. The Norwegian Dependency Treebank. In Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Loftsson, Hrafn; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Moreno, Asuncion; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios (eds.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14), Paris: European Language Resources Association (ELRA), 789-795. 
 • Johannessen, Janne Bondi. 2013. Corpus pre-processing for lexicography. In Rufus H. Gouws, Ulrich Heid, Wolfgang Schweickard, Herbert Ernst Wiegand, editors, Dictionaries. An international encyclopedia of lexicography. Supplementary volume: Recent developments with special focus on computational lexicography, Handbooks of Linguistics and Communications Science. Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1375–1384. Read more about it.
 • Kapociute-Dzikiene, Jurgita; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi; Krupavicius, Algis. 2013. Exploring Features for Named Entity Recognition in Lithuanian Text Corpus. In Oepen, Stephan, Kristin Hagen and Janne Bondi Johannessen (eds.): Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), May 22–24, 2013, Oslo University, Norway. NEALT Proceedings Series 16. Linköping University Electronic Press, s. 73-88.
 • Kokkinakis, Sofie Johansson; Sköldberg, Emma; Henriksen, Birgitte; Kinn, Kari; Johannessen, Janne Bondi. 2012. Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish - a joint research project. In Fjeld, Ruth E Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (eds.): Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, Oslo, s. 563-569
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel; Hagen, Kristin. 2012. A linguistics-based speech corpus. In Haugh, Michael, Ruhi, Sukryie, Schmidt, Thomas, Wörner, Kai (eds.): Best Practices for Speech Corpora in Linguistic Research: European Language Resources Association (ELRA).
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders; Lynum, Andre. 2012. The Nordic Dialect Corpus. In Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry; Ugur Dogan, Mehmet; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan (eds.): Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation. European Language Resources Association, s. 3388-3391.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2012. Har ru bursdag? Da ska re feires! Om isoglossene for r-initielle funksjonsord. In Røyneland, Unn and Hans-Olav Enger (red.): Fra holtijar til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen, s. 183-195. Novus forlag. 
 • Johannessen, Janne Bondi. 2012. Han professoren og sånn festskrift – om modale determinativer. In Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje; Vannebo, Kjell Ivar (eds.) Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, Novus, Oslo, 151-172. 
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein A.
 • Nye nordiske isoglossar: Dialektforsking ved bruk av Nordisk syntaksdatabase (NSD). Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011 s. 69-78
 • Johannessen, Janne Bondi. 2011. The Nordic Dialect Corpus – a joint research infrastructure. In Johannessen, J.B. (ed.): Language Variation Infrastructure. Papers on selected projects. Oslo Studies in Language. Vol 3, No 2 (2011). 
 • Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen, André Lynum and Anders Nøklestad. 2012. OBT+stat. A combined rule-based and statistical tagger. In Andersen, Gisle (ed.): Exploring Newspaper Language. Corpus compilation and research based on the Norwegian Newspaper Corpus. John Benjamins Publishing Company, 51-65.
 • Vangsnes, Øystein Alexander and Janne Bondi Johannessen. 2011. Reconciling corpus and questionnaire data in microcomparative syntax: A case study from Scandinavian. In  Gregersen, Frans, Jeffrey Parrott and Pia Quist (eds.) Studies in Language Variation, Proceedings from ICLaVE 5. John Benjamins Publishing Company.
 • Johannessen, Janne Bondi og Øystein Alexander Vangsnes. 2011. Nye nordiske isoglossar. Dialektforsking ved bruk av Nordisk Syntaktisk Database (NSD). [New Scandinavian isoglosses. Dialect research using the Nordic Syntax Database]. In Swedish Dialects and Folk Traditions 2011. Kungl. Gustav Adolfs Akademien/Swedish Science Press, Uppsala, 67–76.
 • Johannessen, Janne Bondi and Piotr Garbacz. 2011. Fältarbete med Nordic Dialect Corpus. In Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI, Uppsala. 169–176.
 • Johannessen, Janne Bondi and Signe Lake. 2011. Den amerikansk-norske dialekten i Midtvesten. In Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI, Uppsala. 177–186.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel. 2010. Enhancing Language Resources with Maps. In Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios; Rosner, Mike; Tapias, Daniel. (red.) Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris: European Language Resources Association (ELRA) ISBN 2-9517408-6-7. s. 1081-1088.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Priestley, Joel; Hagen, Kristin.  2012. A linguistics-based speech corpus. The eighth international conference on Language Resources and Evaluation (LREC) Istanbul: Best Practices for Speech Corpora in Linguistic Research.
 • Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus; Åfarli, Tor Anders. 2010. The Nordic dialect corpus and database: methodological challenges in collecting data. I: Proceedings of Methods XIII Papers from the Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2008. Peter Lang Publishing Group  ISBN 978-3-631-61240-8.
 • Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Hagen, Kristin; Åfarli, Tor Anders; Vangsnes, Øystein Alexander. 2009. The Nordic Dialect Corpus – an Advanced Research Tool. In Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (eds.):  Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series, Vol. 4 (2009), 73-80. Published by Northern European Association for Language Technology (NEALT) http://omilia.uio.no/nealt . Electronically published at Tartu University Library (Estonia) http://hdl.handle.net/10062/9206 .
 • Lindstad, Arne Martinus; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander. 2009. The Nordic Dialect Database: Mapping Microsyntactic Variation in the Scandinavian Languages. In Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (eds.): Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series;Volum 4, 283-286. Published by Northern European Association for Language Technology (NEALT) http://omilia.uio.no/nealt . Electronically published at Tartu University Library (Estonia) http://hdl.handle.net/10062/9206.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2008. Oslospråket i tall. In Johannessen and Hagen (eds.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag, Oslo. s. 235-242. Download.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2008. Psykologiske demonstrativer. In Johannessen and Hagen (eds.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag, Oslo. s. 63-77. Download.
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2008. Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen.. I: Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. Universitetsforlaget, Oslo. s. 158-170
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2008. Om NoTa-korpuset og artiklene i denne boka. In Johannessen and Hagen (eds.): Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Novus Forlag, Oslo. s. 7-14. Download.
 • Johannessen, Janne Bondi; Nordgård, Torbjørn; Nygaard, Lars. 2008. Evaluation of Linguistics-Based Translation. In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: European Language Resources Association (ELRA)
 • Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars; Priestley, Joel; Nøklestad, Anders. 2008.Glossa: a Multilingual, Multimodal, Configurable User Interface. In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: European Language Resources Association (ELRA)
 • Johannessen, Janne Bondi. 2007. Den psykologisk distale demonstrativen i skandinavisk. In Torben Arboe (ed.): Nordisk dialektologi og sociolingvistik, 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 2006. Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet, Århus, s. 217-226
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2007. NoTa and TAUS: Two Norwegian Speech Corpora. In J.Toivanen & P.J.Henrichsen (eds.): Current Trends in Research on Spoken Language in the Nordic Countries, Vol.II. Oulu, Finland: Oulu University Press. s. 19-30
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel; Nygaard, Lars. 2007. An Advanced Speech Corpus for Norwegian. In: NODALIDA 2007 PROCEEDINGS. Tartu: University of Tartu 2007. s. 29-36
 • Johannessen, Janne Bondi. 2006. Just any pronoun anywhere? Pronouns and "new" demonstratives in Norwegian. In Torgrim Solstad, Atle Grønn & Dag Haug (eds.): A Festschrift for Kjell Johan Sæbø: In Partial Fulfilment of the Requirements for the Celebration of his 50th Birthday. s. 91-106
 • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Priestley, Joel; Nygaard, Lars. 2006. A Speech Corpus with Emotions. In: Workshop Proceedings: W09 Corpora for Research on Emotions and Affect. LREC-2006. Pisa and Genova: Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ILC-CNR) s. 80-84
 • Johannessen, Janne Bondi; Jørgensen, Fredrik. 2006. Annotating and Parsing Spoken Language. I Peter Juel Henrichsen and Peter Rossen Skadhauge (eds): Treebanking for Discourse and Speech. Samfundslitteratur, Copenhagen. s. 83-103
 • Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars. 2005. "Oslo-skogen" - en trebank for norsk. In Svein Lie (ed.): MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk. Høyskoleforlaget s. 147-155
 • Nygaard, Lars; Johannessen, Janne Bondi. 2005. User-friendly tree-searching. In: Nordisk Sprogteknologi/Nordic Language Technology 2004. Museum Tusculanums Forlag, Copenhagen. s. 113-124.
 • Rosén, Victoria; Dyvik, Helge J. Jakhelln; Flickinger, Dan; Beermann, Dorothee; Carroll, John; Hellan, Lars; Johannessen, Janne Bondi; Lønning, Jan Tore; Meurer, Paul; Nordgård, Torbjørn; Oepen, Stephan; Velldal, Erik. 2005. LOGON:Towards a Machine Translation System Integrating LFG and HPSG. In Butt, M. and T.Holloway King (eds.): Proceedings of the The 10th International LFG Conference (LFG'05). CSLI Publications
 •             ISSN 1098-6782.  Online:  http://csli-publications.stanford.edu/LFG/10/lfg05.html
 • Nygaard, Lars and Janne Bondi Johannessen.2005. Oslo-skogen – en trebank for norsk. I Lie, Svein, Gudlaug Nedrelid & Helge Omdal (red.): MONS 10. Utvalde artiklar frå det tiande Møtet om norsk språk i Kristiansand 2003. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 147-155.
 • Oepen, Stephan, Helge Dyvik, Jan Tore Lønning, Erik Velldal, Dorothee Beermann, John Carroll, Dan Flickinger, Lars Hellan, Janne Bondi Johannessen, Paul Meurer. 2004.  Som å kappete med trollet? Towards MRS-Based Norwegian-English Machine Translation. Tenth Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation; 04.10.2004 - 06.10.2004. Publisert i: Proceedings of the Tenth Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation;
 • Johannessen, Janne Bondi  and Lars Nygaard. 2004.  SearchTree – A User-friendly Treebank Search Interface. In Proceedings of the Third Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2004), Tübingen, December.  Editors: Sandra Kübler, Joakim Nivre, Erhard Hinrichs, Holger Wunsch.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2004. Named Entity Recognition in Scandinavian: The Nomen Nescio Project. In H. Holmboe (ed.) Nordisk Sprogteknologi 2003, Museum Tusculanums Forlag, København, 149-158.
 • Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen. 2004. PaNoLa: Norwegian work in 2003. In H. Holmboe (ed.) Nordisk Sprogteknologi 2003, Museum Tusculanums Forlag, København, 183-190.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2003. Forord. In Johannessen (ed. 2003), pp.1-4.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2003. Innsamling av språklige data: Informanter, introspeksjon og korpus. In Johannessen (ed. 2003), pp. 133-172.
 • Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen. 2003. Parsing Nordic Languages (PaNoLa) norsk versjon. Nordisk Sprogteknologi 2002 (ed. Henrik Holmboe). Museum Tusculanums Forlag, Københavns universitet, 89-96.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2003. Nomen Nescio – Nettverk for en automatisk navnegjenkjenner for norsk, svensk og dansk. Nordisk Sprogteknologi 2002 (ed. Henrik Holmboe). Museum Tusculanums Forlag, Københavns universitet, 327-330.
 • Johannessen, Janne Bondi and Paul Meurer. 2002. Automatisk gjenkjenning av vanskelige navn. In Moen, I., H.G. Simonsen, A. Torp og K.I. Vannebo (red.) MONS 9, Novus forlag, Oslo, s. 141-149.
 • Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Pia Lane. 2002. The performance of a grammar checker with deviant language input.  In Shu-Chuan Tseng: Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics, COLING. Taipei, Taiwan, 1223-1227.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2002. Nomen Nescio-prosjektet: Bakgrunn og aktiviteter. I H. Holmboe (red.): Nordisk Sprogteknologi – Nordic Language Technology. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, København, s.133-140.
 • Johannessen, Janne Bondi. 2002. Talemålskorpus ved Universittetet I Oslo. I H. Holmboe (red.): Nordisk Sprogteknologi – Nordic Language Technology. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet, København, s.51-54.
 • Johannessen, Janne Bondi and Anders Nøklestad. 2000. Med Mot et maksimalt brukervennlig korpus. I Byrman, G., H. Lindquist og M. Levin (red.) Korpusar i forskning och undervisning. Rapport från ASLAs höstsymposium Corpora in research and Teaching, Växjö, 11.-12. november 1999, Växjö universitet, 4-18.
 • Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Anders Nøklestad. 2000. A Web-Based Advanced and User Friendly System: The Oslo Corpus of Tagged Norwegian Texts. I Gavrilidou, M., G. Carayannis, S. Markantonatou, S. Piperidis og G. Stainhaouer (red.) Proceedings, Second International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2000), Aten,  1725-1729.
 • Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Anders Nøklestad.. 2000.  The shortcomings of a tagger.  In Nordgård, T (red.) Nodalida '99 Proceedings form the 12th "Nordiske datalingvistikkdagar", Lingvistisk institutt, Universitetet i Trondheim.
 • Johannessen, Janne Bondi, Kristin Hagen and Anders Nøklestad 2000.  A Constraint-based Tagger for  Norwegian.  In Lindberg, Carl-Erik og Steffen Nordahl Lund (red.): 17th Scandinavian Conference of Linguistics. Odense Working Papers in Language and Communication 19, 31-48, University of Southern Denmark, Odense.
 • Johannessen, Janne Bondi and Kristin Hagen. 1998.  Disambiguering uten syntaks. In Faarlund, J.T., Mæhlum, B.          og T. Nordgård (eds.) MONS 7, s. 68-79, Novus forlag, Oslo.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1998: Negasjonen ikke: Kategori og syntaktisk posisjon. I Faarlund, J.T., Mæhlum, B.  og T. Nordgård (red.) MONS 7, s. 80-94, Novus forlag, Oslo.
 • Johannessen, Janne Bondi and Helge Hauglin. 1998. An Automatic Analysis of Norwegian Compounds. In Haukioja, T. (ed.): Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics, Turku/Åbo, Finland 1996 : 209-220. 
 • Johannessen, Janne Bondi. 1997. Subjects in Modern Greek Subjunctive Clauses. In Drachman, G., A. Malikouti-          Drachman, J. Fykias og C. Klidi (red.) Greek Linguistics ‘95. Proceedings from the 2nd International Conference on Greek Linguistics, Universitetet i Salzburg. W. Neugebauer Verlag GmbH, Graz, s. 493-504.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1995. Word order in Modern Greek subjunctive clauses. In Moen, I., H.G. Simonsen og H. Lødrup (red.): Papers from the XVth Scandinavian Conference of    Linguistics, Department of Linguistics, University of Oslo.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1994. A configurational theory of coordination. In Adger, D. , C. S. Rhys, and A. von            Klop (eds): Working papers in cognitive science 8, Centre for  Cognitive Science, University of Edinburgh.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1994. Coordinate-alpha. Konferanseforedrag tykket i Ackemaa, P. og M. Schoorlemmer (red.) Console  1  Proceedings, s. 99- 114, Holland Academic Graphics, Haag.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1994. Conjunctions as heads. In Allwood, J., B. Ralph, P. Andersson, D. Kós-Dienes and Åsa Wengelin (eds.): Proceeding of The XIVth Scandinavian Conference of Linguistics  and The VIIIth Conference of Linguistics (16-21. August 1993). Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 69, University of Gothenburg, 173-186.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1993. Coordinate-alpha and unbalanced coordination. In  Kathol, A. og M. Bernstein (red.) ESCOL   ‘93, s. 153-62,  Cornell University,  Cornell.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1990. Is two-level morphology a morphological model? I Pind, J. and E. Rögnvaldsson (red.): Papers   from   the   Seventh               Scandinavian   Conference     of   Computational  Linguistics,   Reykjavik   1989, s. 51-60, Universitetet i Reykjavik.
 • Johannessen, Janne Bondi. 1990. Unbalanced   coordination -   barriers,   binding   and  thematic  relations. Research report 44, Centre for Cognitive Science, University of Edinburgh.

Publikasjoner

Omtale og siteringer

Bøker

Bildet kan inneholde: tekst, font, grafisk design.Bildet kan inneholde: tekst, font, gul, linje, parallell.Bildet kan inneholde: tekst, blå, font.

Bildet kan inneholde: tekst, himmel, maleri, illustrasjon, font.Bildet kan inneholde: grønn, tekst, linje, font.Bildet kan inneholde: tekst, øyenskygge, øye, rosa, font.

Bildet kan inneholde: blå, tekst, font, elektrisk blå, azure.Bildet kan inneholde: tekst, font.

Publisert 14. juli 2020 13:53 - Sist endret 19. mars 2021 14:52