Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax (NORMS)

20. mai 2005 ble forskere ved Tekstlaboratoriet og ILN i samarbeid med seks andre forskergrupper tildelt utmerkelsen "Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax (NORMS)". Nordic Center of Excellence er et nordisk kvalitetsstempel som tilsvarer den norske betegnelsen "Senter for fremragende forskning".

49 søknader ble sendt inn til NOS-HS (Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning) - og bare fire søknader fikk status som Nordic Center of Excellence fra 2005 til 2010. NORMS springer ut av samarbeidet i ScanDiaSyn, men involverer også andre forskere.

Tekstlaboratoriet er med i NORMS gjennom Oslo-gruppen, som er ledet av Janne Bondi Johannessen og ellers består av Helge Lødrup og Jan Terje Faarlund. Tekstlaboratoriet har forøvrig det tekniske ansvaret i senteret. NORMS er ledet av professor Peter Svenonius ved Center of Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Universitetet i Tromsø. Det er til sammen sju forskergrupper, de andre er ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Lund, Helsinki, Reykjavik og Århus. Deltakerne skal samarbeide om teoretisk forskning på skandinavisk dialektsyntaks.

Se NORMS' hjemmeside
 

tekstlab-merke

Publisert 14. mai 2010 15:26 - Sist endret 14. juni 2020 16:33