Statistisk basert tagger 1997

For Xerox Research Centre Europe, Grenoble, og finansiert av Inxight, California, ble det i 1997 utviklet en statistisk tagger.

Medarbeidere: Den norske ledelsen var ved Janne Bondi Johannessen, mens arbeidet i sin helhet ble utført av Anders Nøklestad.

Publikasjon:
Nøklestad, Anders. 1998. Statistisk disambiguerende tagging av norsk. I Faarlund, Mæhlum og Nordgård (red.): MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet Om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus Forlag.

Publisert 6. mai 2004 15:17 - Sist endret 30. juni 2010 15:10