Bredt

Behandling av Referensielle Enheter i DiskursTeori

 

Prosjektleder: førsteamanuensis Christer Johansson, Universitetet i Bergen

 

Prosjektdeltakere:

  • NTNU, Trondheim
  • Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo
  • The Induction of Linguistic Knowledge (ILK) group, Tilburg University, Nederland
  • Prosodigruppen ved Lunds Universitet
  • Cyber Assist Research Center, Tokyo

 

Mer informasjon 

 

tekstlab-merke

Publisert 16. nov. 2009 09:26 - Sist endret 14. juni 2020 16:33