Færøysk tekstkorpus

 Formål: Bygge opp et færøysk tekstkorpus

Disse var involvert: 

 • Gøteborgs Universitet ved
   • Kirsti Hansen (koordinator)
   • Yvonne Cederholm (Språkbanken)
   • Torgny Rasmark (Språkbanken)
   • Rudolf Rydstedt (Språkbanken)
 • Færøysk universitet ved
   • Zakaris S. Hansen
   • Heini Justinusen
 • Universitetet i Oslo ved
   • Kristin Hagen (Tekstlaboratoriet)

Nettverksmøter:

  • Gøteborg 31.8. 2002
  • Oslo 8.2. 2003
  • Tórshavn 25.6. 2003
  • Gøteborg august 2004

Søkeside for korpuset.

 

tekstlab-merke

 
Publisert 16. nov. 2009 09:26 - Sist endret 14. juni 2020 16:33