Snakk norsk med en robot!

Tekstlaboratoriet har i samarbeid med NORINT utviklet en praterobot (chatbot) for studenter som skal lære norsk.

Prateroboten er utviklet som en del av det nettbaserte innføringskurset Introduction to NorwegianFutureLearn-plattformen. I løpet av det første kurset i januar gjennomførte roboten over 7000 samtaler.

Studentene får snakke med enten Thiago eller Yunha, som er figurer studentene blir kjent med gjennom nettkurset. Roboten styrer samtalen for å få studentene til å bruke det de nylig har lært, og repetere ord og uttrykk de har lært tidligere. Selv om prateroboten er et didaktisk hjelpemiddel,  er målet at dialogene skal virke autentiske.

Språkuavhengig teknologi
Roboten er språkuavhengig, det vil si at det kan lages dialoger på alle språk. Kjernen til chatboten bruker Meteor-rammeverket og dialogene er skrevet i RiveScript, et AI-skriptspråk for utvikling av slike roboter.

Dialogene
Prateroboten bruker altså ord og uttrykk som er vanlige i samtale mellom to unge mennesker. Studentene får mulighet til å klikke på ord de ikke forstår for å få engelske oversettelser. Hvilke ord som er slått opp, blir registrert slik at kursutviklerne kan se hvilke ord som er vanskeligst for studentene.

Det er foreløpig utviklet dialoger for åtte kursdager. En dialog har ca 20 spørsmål og kommentarer fra praterobotens side. Prateroboten følger opp svarene fra studenten slik at de varierer ut fra hva studenten har svart.

En typisk dialog er vist nedenfor:
("bot" er prateroboten og "usr" er en student som snakker med den)

bot> Hei, jeg heter Thiago, hva heter du?
usr> Jeg heter Alex
bot> Hei Alex, hyggelig å hilse på deg! Hvor kommer du fra?
usr> Jeg kommer fra Tyskland
bot> Oj, Tyskland, så spennende! Jeg kommer fra Brasil. Er du student?
usr> Ja, jeg er student
bot> Hva studerer du, Alex?
usr> Jeg studerer informatikk
bot> Så spennende, er det vanskelig å studere informatikk?
usr> Ja, litt
bot> Uff da, håper det går greit! Jeg leser ofte på biblioteket. Hvor leser du?

Nettkurset
Nettkurset er tilgjengelig i form av en MOOC (Massive Open Online Course) på FutureLearn-plattformen. Kurset er fordelt over 8 dager, med 2 dager per uke. Hver dag inneholder videoer med dialoger som presenterer situasjoner fra livet til fem utenlandske studenter ved Universitetet i Oslo. Hver dag inneholder også grammatikkvisser og fonetikkvideoer med visuelle forklaringer av norsk uttale. Den siste aktiviteten hver dag er prateroboten.

Gå inn på nettsiden til kurset

Publisert 18. mai 2017 10:28 - Sist endret 24. mai 2017 20:09