English version of this page

Ordbøker, ord- og frekvenslister

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo, linje.

Akademisk ordliste – bokmål

Akademisk ordliste er ei liste på 750 ord med ord som er nyttige å kunne dersom man skal ha fullt utbytte av undervisning og lærebøker over videregående nivå og kanskje selv skal skrive oppgaver og andre akademiske tekster.

Les mer om lista og prosjektet Akademisk språkbruk i Norden

Gå til den akademiske ordlista


Akademisk ordliste - norsk-svensk/svensk-norsk

Lista består av 975 ord og finnes i to varianter: en med norsk inngang og svenske ekvivalenter og en med svensk inngang og norske ekvivalenter. Det er de samme ordene i begge listene.

Les mer om lista


MAID

Mandarin Audio Idiolect Dictionary (MAID) er en ca. 2000 timer lang lydordbok på Manchu, en Peking-kinesisk dialekt. Opptakene er gjort med kun en informant, Madame Tang Yunling.

Les mer om MAID

Søk i MAID


Norsk Romani Ordbok
Ordbok med over 3000 ord og uttrykk på romani samlet inn av Jakob Wiedner i forbindelse med Wiedners doktorgradsprosjekt.

Gå til ordboka

Les mer om doktorgradsprosjektet

 

Ordlister på dialekt frå LIA-prosjektet

Søk i eller sjå på ordlister frå meir enn hundre norske dialekter.

Gå til ordlistene

 

Frekvensordlister

Tekstlaboratoriet kan tilby ulike typer frekvensordlister fra talespråkskorpus og skriftsspråkskorpus som kan brukes til forskning. Noen er tilgjengelig via denne siden. Har du behov for andre typer frekvenslister, ta kontakt med Tekstlaboratoriet.

For å få tilgang til de to siste frekvensordlistene trenger du brukernavn og passord.

 

Bokstavfrekvenser i norsk

Lista med bokstavfrekvenser i norsk er generert fra NoWaC. Den er sortert etter synkende frekvens og inkluderer alle tegn som forekommer i korpuset. Store og små bokstaver er slått sammen. Tegnene er oppgitt med absolutt frekvens og med prosentandel i parentes.
Last ned bokstavfrekvenslista

 

 

Publisert 5. jan. 2011 10:09 - Sist endret 15. apr. 2021 10:34