English version of this page

Ord- og Frekvenslister

Akademisk ordliste – bokmål

Akademisk ordliste er ei liste på 750 ord med ord som er nyttige å kunne dersom man skal ha fullt utbytte av undervisning og lærebøker over videregående nivå og kanskje selv skal skrive oppgaver og andre akademiske tekster.

Les mer om lista og prosjektet Akademisk språkbruk i Norden.


Akademisk ordliste - norsk-svensk/svensk-norsk

Lista består av 975 ord og finnes i to varianter: en med norsk inngang og svenske ekvivalenter og en med svensk inngang og norske ekvivalenter. Det er de samme ordene i begge listene.

Les mer om lista


MAID

Mandarin Audio Idiolect Dictionary (MAID) er en ca. 2000 timer lang lydordbok på Manchu, en Peking-kinesisk dialekt. Opptakene er gjort med kun en informant, Madame Tang Yunling.

Les mer om MAID

Søk i MAID

 

Frekvensordlister

Tekstlaboratoriet kan tilby ulike typer frekvensordlister fra talespråkskorpus og skriftsspråkskorpus som kan brukes til forskning. Noen er tilgjengelig via denne siden. Har du behov for andre typer frekvenslister, ta kontakt med Tekstlaboratoriet.

For å få tilgang til de tre siste frekvensordlistene trenger du brukernavn og passord.

 

Bokstavfrekvenser i norsk

Lista med bokstavfrekvenser i norsk er generert fra NoWaC. Den er sortert etter synkende frekvens og inkluderer alle tegn som forekommer i korpuset. Store og små bokstaver er slått sammen. Tegnene er oppgitt med absolutt frekvens og med prosentandel i parentes.
Last ned bokstavfrekvenslista

 

 

Publisert 5. jan. 2011 10:09 - Sist endret 11. juli 2019 14:52