English version of this page

Valg av nye representanter til ILNs instituttstyre

I tidsrommet 12.-19. desember blir det gjennomført valg til instituttstyret for velgergruppene midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter. I gruppa teknisk-administrativt ansatte foretas det et suppleringsvalg der det skal velges én representant. 

Tidsplan:

 • Frist for å fremme kandidater: 2. desember
 • Valg: 12.-19. desember
 • Kunngjøring av valgresultat: 20. desember

Foreslåtte kandidater

Forslagsstiller(e)

Midlertidig vitenskapelig ansatte

 
 • Karl Farrugia
Hilde Bliksrud
 • Linnea Eirin Timmermann Buerskogen
 • Lea Allouche
 • Marianne Mosvold Leemhuis
 • Ann-Katrine Schmidt Nielsen
 • Oda Torbjørnsen

 

 • Maria Evjen
 • Sarah Cameron
 • Ingvild E. Winsnes
 • Michela Iacorossi

T/A ansatte

 
 • Thea Høiland
 • Gunnhild Ulfsrud

Studenter

 
 • Luca Lukas
 • Martin Jacobsen
 • Lelia Belle Jeanne Kostiuk Houbé
 • Connor Bradley
 • Rhonda Moore
 • Nominert seg selv
 • Gunder Nordgården
 • Nominert seg selv

Antall representanter som skal velges:

Midlertidig vitenskapelig ansatte: 1 fast representant og 2 vararepresentanter

Teknisk-administrative ansatte:  1 representant

Studentrepresentanter: 2 faste representanter og 2 vararepresentanter 

Når valget åpner, kan du avlegge din stemme elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

Generell informasjon om valg

Hvor ofte gjennomføres det valg?

Innenfor gruppene fast vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte velger de ansatte sine representanter hvert fjerde år.

Representanter for midlertidig vitenskapelig ansatte og for studentene velges hvert år.

Ekstern representant blir oppnevnt hvert fjerde år av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyret.

Hvem har stemmerett?

Ifølge UiOs valgreglement har ansatte i minst halv stilling ved de enhetene som gjennomfører valg, samt professor II-ere, stemmerett. Avgjørende for stemmerett er ansettelsesforholdet den dagen vedkommende avgir stemme. Man kan stemme på personer innenfor sin egen stemmerettsgruppe.

Hvem kan fremme forslag til kandidater?

Enhver som har stemmerett ved valget kan fremme forslag på enhver valgbar person innenfor egen stemmerettsgruppe. Alle fastlønnede ansatte i minst halv stilling, samt professorer II, har stemmerett j.f. UiO sitt valgreglement.

Valgstyret

Iht. UiOs valgreglement §3 skal det for alle valg oppnevnes et valgstyre. Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til reglementet.

Les mer om valgstyret.

Tidligere valg

Høsten 2021

 • Frist for å fremme kandidater: 19. november
 • Valg: 1. - 9. desember
 • Kunngjøring av valgresultat: 10. desember

Valgperioden for instituttstyret er fire år for faste vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativ ansatte. For studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden ett år.

Følgende representanter ble valgt

Fast vitenskapelige ansatte
Representant for teknisk-administrative ansatte
Midlertidig vitenskapelig ansatte
Studenter
 • Ulrikke Strømsvold Tveit
 • Luca Lukas
 • Alva Stenseth Hoff (1. vara)

Høsten 2020

 • Frist for å fremme kandidater: 20. november

 • Valg: 1. - 10. desember

 • Kunngjøring av valgresultat: 11. desember

Følgende representanter ble valgt

Fast vitenskapelige ansatte
Representant for teknisk-administrative ansatte
Midlertidig vitenskapelig ansatte
Studenter

Høsten 2019

 • Frist for å fremme forslag til kandidater: tirsdag 3. desember kl. 15.00.
 • Elektronisk valg:  12. desember - 18. desember
 • Valgresultatet kunngjøres etter opptelling av stemmene: fredag 20. desember

Følgende representanter ble valgt

 • Kristin Torjesen Marti, fast representant
 • Jessica Pedersen Belisle Hansen, vara
Publisert 17. okt. 2022 15:16 - Sist endret 2. des. 2022 15:11