Valg av styret

Publisert 6. feb. 2018 13:43
Publisert 6. feb. 2018 13:42
Publisert 3. okt. 2017 09:59
Publisert 3. okt. 2017 09:59
Publisert 6. sep. 2017 10:36

I september skal det velges nye representanter for studentene til instituttstyret.

Representantene skal sitte i perioden høststemesteret 2017 og vårsemesteret 2018. Det skal velges 2 faste representanter og 2 vararepresentanter.

Publisert 9. sep. 2016 10:52

Presentasjon Michael Zaar

Publisert 9. sep. 2016 10:52
Publisert 9. sep. 2016 10:51

Presentasjon Andrea Myklebust Huus

Publisert 9. sep. 2016 10:51
Publisert 26. jan. 2016 09:16

Våren 2018 er det valg av midlertidig vitenskapelig representanter til instituttstyret for kalenderåret 2018.

Valget gjennomføres elektronisk.