English version of this page

Valg av styrerepresentanter fra januar 2021

I november og desember 2020 skal det velges nye styrerepresentater blant alle ansattgrupper og studenter til ILNs instituttstyre. 

Nå er valget åpent. For å stemme, logg inn i UIOs e-valgsportal her:

eValg

 

Listen over de foreslåtte kandidatene er klar. Kandidatenes valgplattform vil publiseres i løpet av uke 48 (23.-27 november).

Foreslåtte kandidater

Forslagsstiller(e)

Faste vitenskapelig ansatte

 
 • Hans-Olav Enger
 • Marianne Egeland,
 • Ståle Dingstad
 • Elisabeth Oxfeldt
 • Per Thomas Andersen

 

 • Ingrid Lossius Falkum
 • Elizabet Lanza 
 • Unn Røyneland,
 • Bente Ailin Svendsen
 • Ingebjørg Tonne
 • Ewa Wapinska
 • Pia Lane
 • Ewa Wapinska
 • Patrick Grosz 
 • Pritty Patel-Grosz 
 • Haley De Korne
 • Jorunn Frøili
 • Sissel Furuseth
 • Victor Hansen
 • Pia Lane
 • Elizabeth Lanza
 • Christian-Emil Ore
 • Elisabeth Oxfeldt
 • Unn Røyneland
 • Toril Sjo
 • Ingebjørg Tonne
 • Kate Rasch
 • Per Thomas Andersen
 • Jan Svennevig
 • Sissel Furuseth 
 • Annely Tomson
 • Kjell Lars Berge
 • Mikael Males
 • Jon Gunnar Jørgensen
 • Piotr Garbacz
 • Patrick Grosz
 • Annely Tomson
 • Pritty Patel-Grosz
 • Andreas Sveen
 • Ellen Rees

Midlertidig vitenskapelig ansatte

 
 • Kristin Torjesen Marti
 • Ane Ylje Opedal Theimann
 • Linn Iren Sjånes Rødvand

T/A ansatte

 
 • Nina Kulsrud
 • Gunnhild Ulfsrud
 • Britt-Marie Forsudd
 • Nadia Elvebakk
 • Gunnhild Ulfsrud
 • Britt-Marie Forsudd
 • Nadia Elvebakk
 • Gunnhild Ulfsrud
 • Britt-Marie Forsudd
 • Nadia Elvebakk

Studenter

 
 • Frida Gregersen
 • Henrik Torgersen
 • Torhild Joa
 • Gaute Johnson
 • Ingrid Nesvåg
 • Martin Jacobsen
 • Gaute Johnson
 • Ingrid Nesvåg
 • Martin Jacobsen
 • Nora Harvei
 • Anne Oortwijn
 • Åshild Løvvig
 • Hedda Jerpåsen

 

Antall representanter som skal velges:

Fast vitenskapelig ansatte: 3 faste representanter og 3 vararepresentanter

Midlertidig vitenskapelig ansatte: 1 fast representant og 2 vararepresentanter

Teknisk-administrative ansatte: 1 fast representant og 1 vararepresentant

Studentrepresentanter: 2 faste representanter og 2 vararepresentanter 

 

Valgperioden for instituttstyret er fire år for faste vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativ ansatte. For studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte er valgperioden ett år.

 

Valggjennomføring

Valget vil foregå elektronisk i UiOs valgportal eValg.

Valget gjennomføres som direkte valg for hver av stemmerettskategoriene: fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger; studentene.

 

Tidsplan for valget:

Frist for å fremme kandidater: 20. november

Valg: 1. - 10. desember

Kunngjøring av valgresultat: 11. desember

 

Publisert 20. nov. 2020 12:09 - Sist endret 1. des. 2020 10:51