Hilde Alice Bliksrud

Presentasjon

Hvem er du?

Jeg har vært i gang som PhD-stipendiat i norrøn filologi i ca. 1 ½ år, og er tilknyttet NORRKELT-miljøet ved ILN. I 2008 tok jeg også mastergrad i norrøn filologi ved ILN, og har i mellomtiden arbeidet bl.a. som lektor i videregående skole og som leksikograf i Kunnskapsforlaget. Som student ved ILN satt jeg i studentutvalget ved instituttet, tidvis som økonomiansvarlig.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Som representant for de midlertidig ansatte, ønsker jeg å arbeide samvittighetsfullt for de midlertidig ansattes interesser, som forutsigbarhet og gode kommunikasjonskanaler mellom de midlertidig ansatte (som ofte kan være en sårbar gruppe) og ledelsen.

Jeg mener det er viktig å opprettholde antall stillinger i den nye stillingsplanen, og jeg ønsker å bidra til at ansettelsesprosesser er så åpne og ryddige som mulig. Jeg ønsker også å bidra til at de midlertidig ansatte ivaretas og følges opp godt, både på faglig og personlig plan – ikke minst i koronatiden.

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:31 - Sist endret 27. nov. 2020 09:31