Johan Bollaert

Presentasjon

Jag är doktorgradsstipendiat i Norkelt, och jobbar med medeltida epigrafik. I 2017 började jag på institutet, och med ett lite uppehåll som papaledig har jag varit vid ILN i tre år.

Under denna tiden har jag blivit intresserat av hur institutet fungerar bakom kulisserna. Innan jag började som phd var jag ordförande och skyddsombud för studenterna i nordiska språk vid Uppsala Universitet, och nu vill jag gärna fortsätta detta engagemang.

 

Den kommande styreperioden är det mycket som sker, med till exempel flera anställningar och omorganiseringar. Det är viktigt att synspunkterna till de tilfälligt anstälda kommer med. Dessutom är det viktigt för mig att representera alla oss, och inte bara dem jag har närmare kontakt med. Jag är tillgänglig för en prat på kontoret/zoom de flesta veckodagar, eller svarar raskt på mejl. Jag hoppas att alla som har synspunkter känner sig bekväma med att diskutera dem med mig.

 

I am a phd student in Norkelt, and work with medieval epigraphy. In 2017 I started at the institute and with a short break of parental leave, I have been at ILN for three years. During this time, I have become interested in how the institute functions behind the curtains. Before I began as a phd, I was chairman and ¨wellbeing ombud¨ for the students of nordic languages at Uppsala University. Now, I would like to continue this engagement.

 

A lot of changes are planned to happen in the upcoming period, with for example multiple new employments and reorganizations. It is important that the views of temporary employees are heard. It is equally important for me to represent all of us temporary employees. Therefore I am open for talks in the office/on zoom on most weekdays and answer quickly to emails. I hope that everyone who has an opinion will feel comfortable to discuss it with me.

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:31 - Sist endret 27. nov. 2020 09:31