Kathrine Kjellmann Brachel

Presentasjon

Jeg jobber som studiekonsulent for Norsk for internasjonale studenter (NORINT) og er opptatt av at alle studenter ved ILN skal føle seg velkommen, inkludert og faglig ivaretatt på vårt institutt. Jeg har jobbet ved ILN siden høsten 2016, med et halvt års opphold på Den internasjonale sommerskolen ved UiO. Jeg gjennomførte min mastergrad i historie ved UiO i 2015 og mener at dette, sammen med min erfaring som studiekonsulent, har gitt meg god erfaring og innblikk i den vanlige programstudents og den internasjonale students studiehverdag. I de fire årene som styrerepresentant vil jeg spesielt jobbe for:

  • bedre internasjonalisering ved ILN, ikke bare kvantitativt, men også kvalitativt. En økt grad av utveksling og innveksling vil ikke bare være viktig for å øke studentenes utbytte av studier ved ILN, men vil også øke vår egen anerkjennelse i utlandet ved at vi studentene som drar ut vil fungere som representanter for ILN. Samt bidra til en mer sammensatt studentgruppe ved ILN som jeg mener vil skape en mer dynamisk studiehverdag for både studenter og ansatte. Økt internasjonalisering vil derfor gagne både våre studenter, samt alle ansatte på ILN.
  • å bedre det allerede gode samarbeidet mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte. Et godt samarbeid er viktig for ILNs videre utvikling i et stadig mer konkurransepreget universitetssektor, spesielt siden det kan gjøre instituttet mer effektivt, bidra til å øke kvaliteten på undervisning og ikke minst gjøre ILN til en enda mer attraktiv arbeidsplass.
  • at alle studenter på ILN skal bli ivaretatt på best mulig måte, både administrativt og faglig. Studenters trivsel er viktig for å kunne skape et attraktivt studiested for våre eksisterende og fremtidige studenter, men det er også viktig for å kunne skape faglig trygge og fornøyde studenter. Jeg ønsker at studentene våre skal gå ut i arbeidsliv eller videre studier som faglig trygge og fornøyde mennesker som er klare for utfordringene som venter dem.

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:33 - Sist endret 27. nov. 2020 09:33