Guro Busterud

Presentasjon

Hvem er du?

Siden 2019 har jeg vært ansatt som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap med vekt på norsk som andrespråk. Før det har jeg arbeidet som ph.d.-stipendiat, prosessleder, postdoktor og førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim. Jeg har sittet tre år som valgt representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNUs hovedstyre. Jeg er medlem i Akademiet for yngre forskere, og har også sittet i styret i denne organisasjonen.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Jeg ønsker å representere de fast vitenskapelig ansatte i viktige saker framover. I den kommende styreperioden ser jeg for meg at instituttets økonomiske situasjon og interne organisering vil være viktige saker. Dette kan være krevende og tunge saker, og det er viktig at de ikke står i veien for et fortsatt fokus på forskning og undervisning. Jeg mener ILN bør ha som målsetning å være det naturlige førstevalget for forskere og studenter innen våre fagfelt.

I UH-sektoren rapporteres det stadig om en opplevelse av økt avstand mellom de vitenskapelig ansatte og ledelsen, og mange opplever at de har liten innflytelse i viktige saker og prosesser. Som styrerepresentant er jeg opptatt av medvirkning. De ansattes stemmer må lyttes til, prosesser må være åpne og transparente, og informasjonsflyten må være god og tilgjengelig. Jeg er bevisst på viktigheten av at man som styremedlem ser instituttet under ett, og tar avgjørelser som er til det beste for ILN som helhet. Mange rapporterer også om en økning av såkalte tidstyver, for eksempel krav om rapportering. Som styrerepresentant vil jeg være opptatt av å skjerme vitenskapelig ansattes forskningstid.

Jeg engasjerer meg i høy kvalitet innen forskning og utdanning, og ønsker å bidra til at ILN blir et enda bedre institutt å arbeide og forske ved.

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:33 - Sist endret 27. nov. 2020 09:33