Giuliano D'Amico

Presentasjon

Hvem er du?

Jeg er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Senter for Ibsen-studier (SIS). Jeg har vært ansatt på ILN siden august 2017, og før dette jobbet jeg på NTNU og Høgskolen i Volda. I min forskning har jeg vært opptatt av å forstå nordisk litteratur i en internasjonal sammenheng og har undersøkt resepsjonen av flere forfattere i forskjellige europeiske land.

Jeg har vært undervisningskoordinator ved SIS og seksjonsleder i Volda, der jeg også var styremedlem og avdelingsrepresentant på lokallaget til en stor fagforening. I 2018 var jeg med på å grunnlegge Forum for International Researchers Oslo (FIRO) <https://khrono.no/internasjonalisering-langford-frio/internasjonale-forskere-for-mer-norsk-og-mer-mangfold/247077> , som er en uformell debattarena om akademisk internasjonalisering, for både norske og internasjonale vitenskapelige ansatte på UiO.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Dersom jeg blir valgt som styremedlem, ønsker jeg å ta med erfaringene jeg nevnte over i mitt nye verv. ILN står foran viktige strukturelle endringer og utfordringer. Jeg ønsker å bidra til et velfungerende institutt og et konstruktivt arbeidsmiljø. Jeg er spesielt opptatt av å skape transparente beslutningsprosesser som ivaretar faglige og akademiske interesser på best mulig måte. Som representant for de fast vitenskapelige ansatte ønsker jeg å ha en tett dialog med alle kolleger jeg representer, både innenfor og utenfor min egen disiplin. Sist, men ikke minst, ønsker jeg med min kandidatur å gi utenlandske ansatte litt mer visibilitet og medbestemmelse i viktige prosesser på instituttet og ellers på UiO.

Ellers er det bare å slå en prat dersom du vil bli bedre kjent med meg. Jeg ble født i Torino, Italia, for 39 år siden. Jeg er wannabe-boksamler. Jeg er gift og pappa til to jenter. Du kan lese mer om meg på min ansattside:

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:33 - Sist endret 27. nov. 2020 09:34