Haley De Korne

Presentasjon

Hvem er du?

Jeg har jobbet som førsteamanuensis ved ILN siden januar 2020. Stillingen min er tredelt mellom Lingvistikk, Norsk som andrespråk, og Flerspråklighet og jeg er undervisningskoordinator for Flerspråklighet. Fra 2016-2019 jobbet jeg som postdoktor ved MultiLing (Senter for flerspråklighet), og var representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttstyret i 2018.

Som en relativt nyankommen, internasjonal og tverrfaglig ansatt er jeg motivert til å bidra til instituttstyret med et komparativt synspunkt på tvers av kontekst og fag. Det er viktig å ha representanter med lang erfaring i styret, men det er også verdifullt å ha en stemme som kan stille spørsmål fra et relativt ‘ferskt’ perspektiv for å trekke inn nye synsvinkler. Gjennom karrieren min har jeg jobbet ved ulike universiteter (blant annet i USA, Canada, Mexico og Luxembourg), med samfunnsorganisasjoner (blant annet med Redd Barna og Center for Applied Linguistics), og på tvers av fag (lingvistikk, utdanningsvitenskap og antropologi). Dette er erfaringer som gir meg et komparativt perspektiv som jeg mener vil kunne være til hjelp i den kommende instituttstyreperioden. Som midlertidig representant i 2018 opplevde jeg hvordan styret funger og hvor viktig det er med godt samarbeid og innsatts, og jeg er motivert for å bidra videre over en lengere periode. Ansvaret for å representere ikke bare mitt egen fagområdene, men alle fast vitenskapelige ansatt er noe jeg tar på alvor. Som medlem av tre fagområder er jeg allerede vant til å bevege meg på tvers av fag, og jeg hadde satt pris på anledningen til å bli bedre kjent med andre fagområder som representant.     

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

ILN skal gjennomgå vesentlige endringer i de kommende 4 år: ILN sitt første SFF MultiLing skal avsluttes og innfases; instituttets økonomi blir strammere; omstruktureringsforslag skal vurderes; en ny stillingsplan skal utvikles; og innsats for å øke opptak og fullføring i flere studieprogrammet skal fortsette. Vi kommer nok også til å oppleve effekter fra pandemien som vi kan ikke forutsi nå, men som potensielt vil påvirke studenters studiebehov, undervisning, forskning og økonomi i år framover.

I denne perioden blir det viktig å opprettholde den gode kommunikasjonsflyten som vi har på instituttet, og å sikre stabile og forutsigbare arbeidsforhold for undervisning og forskning i størst mulig grad. I tillegg til inkluderende kommunikasjon blir gjennomsiktighet og vilje til samarbeid ekstra viktig under utviklingen av den nye stillingsplanen og i prosessen med potensiell omstrukturering av instituttet.

Et annet tema som kunne trenge innsats i de kommende år, er mulighetene for økende rekruttering av studenter som ikke kan et skandinavisk språk (f.eks. i MA i Lingvistikk, Viking and Medieval Studies, og den foreslått MA i Multilingualism). Det er viktig at instituttet legger til rett for inkludering av disse studentene (og eventuelt nye internasjonale ansatte) i det nordiske akademisk miljøet, mens vi også kan dra nytte av de internasjonale synspunkter de har med seg. Ulike former for strategisk språkbruk, parallelspråklighet, og språkvenn-programmer kunne vurderes for at økende bruk av engelsk ikke kommer på bekostning av norsk/skandinaviske språk.

Sist, men ikke minst, har ILN og HF strategiske planer for å koble studieprogrammene våre til samfunnsbehov og arbeidsmarkedet på en mer tydelig måte. ILN går i riktig retning med å ha opprettet mulighet for at alle MA-studenter kan gjennomføre et forskning- eller profesjonelle praksissemester (NOR4900 & NOR4950). Her er det viktig å følge prosessen videre for å sikre at studenter får mest mulig fordeler ut av det, og for å være med på å vise fram den store verdien humanistiske fagkunnskap har.

 

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:34 - Sist endret 27. nov. 2020 09:34