Bitten Forsudd

Presentasjon

Hvem er du?

Jeg jobber for tiden med internasjonalisering og forskerutdanning. Jeg begynte i ekspedisjonen i 2007, før jeg fikk ansvar for NORINT - norsk for internasjonale studenter. Jeg har også vært studiekonsulent for lingvistikk.

Jeg har vært i arbeidslivet siden 1982, og jobbet mye i kulturbransjen, både som utøver, organisator og tekniker. Jeg har hatt et langt og variert dobbeltarbeidsliv, og mye av erfaringen herfra har vist seg å være verdifull også i universitetssammenheng. Jeg begynte sent å studere, og har irsk språk og filologi som faglig ryggsekk. Fra ILN, så klart.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

I den  neste styreperioden håper jeg at ILN kan fokusere på de nye digitale mulighetene vi har fått, som noe av det (eneste) positive pandemien har ført med seg - og se på om dette kan brukes i andre sammenhenger i framtida. ILN har ellers store oppgaver foran seg når det gjelder internasjonalisering, og mye å gjøre hvis man skal nå regjeringens mål om at 50 % av studentene skal ha vært på utveksling som en del av utdanningen sin, innen 2030.

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:35 - Sist endret 27. nov. 2020 09:35