Hedda Jerpåsen

Presentasjon

Hvem er du?

Jeg har en bachelor i lingvistikk og er nå masterstudent på nordisk språk. Jeg er inne i mitt femte år på ILN og har blitt godt kjent med instituttet disse årene. Jeg har vært vitenskapelig assistent for to forskningsprosjekter og studentrepresentant ved ansettelse på NORINT. I tillegg var jeg med på å gjenoppstarte Lingvistisk studentforening i 2017 og fungerte som sosialt ansvarlig der i ett år.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Jeg har erfart viktigheten av det sosiale miljøet på studieretningen, også for læringens del, og vil gjerne legge til rette for foreningene. Jeg ønsker også et tydeligere fokus på arbeidsrelevanse gjennom studieløpet, for eksempel ved å gjøre mulighetene for vitenskapelig assistentarbeid enda synligere for studentene.

 

E-post

Publisert 27. nov. 2020 09:38 - Sist endret 27. nov. 2020 09:38