Mari Camilla Risdal Otnes

Presentasjon

Hvem er du?

Etter 16 års administrativt arbeid ved HF, ILN, UiO sentralt og MultiLing har jeg god innsikt i hvordan UiO fungerer, noe jeg mener vil være nyttig i utøvelsen av et eventuelt styreverv. I januar har jeg jobbet på ILN i elleve år – de siste åtte årene som administrativ leder på MultiLing. I løpet av de første tre årene som forskningskonsulent ble jeg godt kjent med de ulike forskningsmiljøene ved instituttet. Før det hadde jeg arbeidet administrativt i ulike roller innen studier og forskerutdanning på fakultetet siden 2004. Jeg har også erfaring med kommunikasjon og internasjonalisering, blant annet som leder av et delprosjekt for International Staff Mobility Office (ISMO) i 2017-18.  

På MultiLing har jeg opparbeidet meg mye kompetanse innen strategi- og økonomiarbeid, drift og rapportering av prosjekter, rekruttering av faste og midlertidige ansatte, samt hvordan man bygger opp et godt arbeidsmiljø i et internasjonalt team det er knyttet høye forventninger til. Nylig takket jeg ja til å være sekretær for arbeidsgruppa som skal jobbe med økonomiske utfordringer i tilknytning til fakultetets utarbeidelse av Strategi 2030. Selv om jeg føler meg trygt og godt etablert i rollen som administrativt tilsatt, har jeg også en kjærlighet for fagene på ILN. Jeg er utdannet litteraturviter med antropologi, fransk og nordisk språk og litteratur i fagkretsen, og i hovedoppgaven var jeg særlig opptatt av retorikk og eldre litteratur. Ved siden av jobb er lesing fortsatt en stor interesse for meg.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Vi går inn i en spennende ny styreperiode med en helt fersk instituttledelse, og det er flere store saker å ta tak i. Jeg ser tre viktige saker som til dels er avhengige av hverandre: 1) Det påbegynte arbeidet med å omorganisere instituttets fagområder, 2) Utvikling av ny stillingsplan, og 3) Arbeid med strategi 2030. Å legge gode rammebetingelser for disse prosessene er noe av det viktigste styret vil kunne gjøre i den neste perioden. I tillegg vil det bli helt avgjørende å sikre en fortsatt sterk økonomi på ILN i en tid der rammene og konkurransesituasjonen er i stadig endring.

De senere årene har norsk akademia blitt mye mer internasjonalt. Det er ikke nødvendigvis slik lenger at vi «ansetter for de neste 40 årene». Tvert imot kan det hende vi må bruke mer krefter på hvordan vi tar imot og beholder folk, og hvordan vi lager og opprettholder et inkluderende og mangfoldig institutt, med høye faglige ambisjoner og et godt studentmiljø. Jeg er opptatt av at styret i pågående prosesser bidrar til planer som er visjonære og ambisiøse, men konkrete nok til at man får en god og tydelig retning å styre etter.

Det siste året har vært preget av unntakstilstand, og mye tyder på at både arbeidsliv og høyere utdanning vil være varig endret etter krisen. For det nye styret mener jeg derfor det blir viktig å ta med seg lærdommene fra dette året. I 2020 har vi tatt digitale sjumilssteg. Vi har lært at utrolig mye kan løses digitalt, at viljen og evnen til endring er enorm når det virkelig gjelder, men også at det er ensomt å sitte alene foran skjermen dag ut og dag inn. Digital undervisning gir ikke den samme kontakten og stimulansen som ved fysisk oppmøte, samtidig som det er mer arbeidskrevende, og også mentalt utmattende. Likevel er det viktig å ta med fleksibiliteten, endringsviljen og de (faktisk!) mer inkluderende digitale arbeidsformene fra hjemmekontortiden inn i en ny hverdag. Oppfølging av ARK-undersøkelsen kan være et godt verktøy for de ansatte, mens det blir enda viktigere enn før å ivareta det psykososiale miljøet for studentene.

Å ha en arbeidsplass å gå til og treffe andre mennesker er noe vi har pleid å ta for gitt, men som vi har lært å sette pris på i løpet av året som har gått. Noe av det første som slo meg da jeg begynte på ILN i 2010, var den hyggelige og respektfulle tonen mellom vitenskapelige og administrativt ansatte. Når pandemien er over, blir det enda viktigere enn før å tilrettelegge for tilstedeværelse, samarbeid og fellesskap på tvers av både vitenskapelige og administrative faggrenser.

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:41 - Sist endret 28. nov. 2020 09:44