Hans Kristian Rustad

Presentasjon

Jeg er professor i nordisk litteratur, og har vært ansatt ved ILN i tre og et halvt år. Før det var jeg i 16 år ansatt ved norskseksjonen ved Høgskolen i Hedmark. Mine faglige interesser går særlig i retning av undervisning i og forskning på lyrikk, litteratur og medier, sammensatte tekster og digital kommunikasjon og kultur. For tiden er jeg UK for nordisk litteratur, og jeg leder arbeidet med å utforme en ny handlingsplan for Senter for Ibsen-studier. Fra tidligere av har jeg blant annet erfaring som representant for de vitenskapelig ansatte i høgskolestyret ved Høgskolen i Hedmark.

I løpet av min periode ved ILN har jeg rukket å bli kjent med mange gode kolleger og et positivt arbeidsmiljø, faglig som sosialt. Jeg er i likhet med de fleste andre opptatt av å ikke skille mellom undervisning, forskning og formidling, da et slikt skille ofte er overflatisk og dessuten har den uheldige effekt at de tre oppgavene verdsettes forskjellig. Like mye som jeg liker å tenke på tvers av disse tre arbeidsoppgavene, liker jeg å se over grensene til andre fagområder, på og utenfor instituttet, for å oppdage noe nytt og for å utvikle nye samarbeid. Derfor er jeg medlem av forskergrupper på tvers av fagmiljøer på instituttet, på andre institutt ved UiO, samt ved andre universiteter. Sammensetningen av fagmiljøer ved ILN har slik jeg ser det, stort potensial der forskjelligheten og likheter kan gi spennende samarbeid og nye innsikter på tvers av faglige grenser. Det er allerede mange eksempler på slike samarbeid ved instituttet, og så lenge initiativ til samarbeid kommer nedenfra, har disse vist seg å være bærekraftig.

For øvrig liker jeg å bade, også når temperaturen kryper under 10 grader, og jeg er nok blant dem som er godt over middels interessert i fotball.

 

 

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:42 - Sist endret 27. nov. 2020 09:42