Eirik Tengesdal

Presentasjon

Hvem er du?

Jeg er doktorgradsstipendiat og er tilknyttet Nordiske språk. Jeg har jobbet i ulike stillinger ved ILN hovedsakelig siden 2014, og tok både bachelorgradsemner og mastergraden i lingvistikk ved instituttet. Jeg har fra før hatt tillitsverv som 1. vara for studentrepresentant og ellers engasjert meg i studentutvalget ved ILN. Jeg forsker på variasjon og endring i partikkelverbkonstruksjoner i skandinavisk.

Hva mener du er viktig å fokusere på i den kommende styreperioden?

Å fatte beslutninger i tråd med instituttets økonomiske langtidsrammer, samtidig som de midlertidig vitenskapelig ansattes interesser ivaretas. De midlertidige er en særskilt utsatt gruppe, især nå under koronaviruspandemien. Jeg vil arbeide for at de midlertidiges behov og ønsker blir hørt, og bidra til tilrettelegging for stipendiater så de kan gjennomføre graden.

 

Ansattside

Publisert 27. nov. 2020 09:44 - Sist endret 27. nov. 2020 09:44