valgstyret ved ILN 2020

Valgstyret sørger for at valgene gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement, overvåker valgoppgjør og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene. 

Fast vitenskapelig ansatte:

Elise Kleivane

Mads Brecan Claudi

Studentrepresentant:

Frida Gregersen

Midlertidig vitenskapelig ansatt:

Ane Ylje Opedal Theimann

Teknisk-administrativ tilsatt:

Nina Kulsrud

Valgstyrets sekretær:

Nadia Karoline Elvebakk

 

E-post til valgstyret sendes til valgstyre@iln.uio.no 

 

Publisert 30. okt. 2020 13:12 - Sist endret 30. okt. 2020 13:12