Tal og fakta

Instituttet har rundt 135 tilsette. Kvart år tek vi opp eit par hundre nye studentar på bachelor-, master og ph.d-programma.

Nøkkeltal for 2017

Vitskapelige publikasjoner 140
Masterprogram 5
Bachelorprogram 2
Årseining 2
Vitskapelige årsverk (totalt) 71
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 53
Administrative årsverk 28
Budsjett (totalt) 136 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 22 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 35
Publisert 28. sep. 2016 08:58 - Sist endret 24. apr. 2018 11:08