Tal og fakta

Instituttet har rundt 135 tilsette. Kvart år tek vi opp eit par hundre nye studentar på bachelor-, master og ph.d-programma.

Nøkkeltal for 2020

Vitskapelige publikasjoner 147
Masterprogram 4
Bachelorprogram 3
Årseining 2
Vitskapelige årsverk (totalt) 66
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 39
Administrative årsverk 25
Budsjett (totalt) 137 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 35 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 40
Publisert 28. sep. 2016 08:58 - Sist endret 29. okt. 2021 10:26