Tal og fakta

Instituttet har rundt 135 tilsette. Kvart år tek vi opp eit par hundre nye studentar på bachelor-, master og ph.d-programma.

Nøkkeltal for 2021

Vitskapelige publikasjoner 182
Masterprogram 5
Bachelorprogram 3
Årseining 2
Vitskapelige årsverk (totalt) 65
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 44
Administrative årsverk 22
Budsjett (totalt) 139 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 36 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 53
Publisert 28. sep. 2016 08:58 - Sist endret 1. juni 2022 15:56