Tal og fakta

Instituttet har rundt 135 tilsette. Kvart år tek vi opp eit par hundre nye studentar på bachelor-, master og ph.d-programma.

Nøkkeltal for 2019

Vitskapelige publikasjoner 138
Masterprogram 5
Bachelorprogram 3
Årseining 2
Vitskapelige årsverk (totalt) 70
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 47
Administrative årsverk 28
Budsjett (totalt) 128 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 34 %
Forskningsprosjekt med ekstern finansiering 46
Publisert 28. sep. 2016 08:58 - Sist endret 18. mai 2020 14:48