Personer med emneord «Norsk for internasjonale studenter»

Navn Telefon E-post Emneord
Bakkejord, Liv Jorunn Førstelektor emerita l.j.bakkejord@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring og -undervisning, Muntlig kommunikasjon, Testing, Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Kathrine Kjellmann Brachel Brachel, Kathrine Kjellmann Seniorkonsulent +47 22858685 +47 92855485 22858685 k.k.brachel@iln.uio.no Studieadministrasjon, Norsk for internasjonale studenter, TP, FS
Bilde av Eldrid Daljord Daljord, Eldrid Universitetslektor +47 98815644 eldrid.daljord@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Elisabeth Ellingsen Ellingsen, Elisabeth Dosent emerita +47 22 85 42 93 +47 22 85 62 27 (Ekspedisjon) elisabeth.ellingsen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Norsk for internasjonale studenter, Norsk litteratur i en flerkulturell kontekst, Andrespråksdidaktikk
Bilde av Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili Frøili, Jorunn Fredrikke Fyhn Universitetslektor +47 22 85 67 92 jorunn.froili@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Tolking
Bilde av Tone Greve Gedde Greve Gedde, Tone Universitetslektor emerita Norsk for internasjonale studenter, Norsk litteratur i flerkulturell kontekst, Norsk medisinsk fagspråk
Bilde av Victor Hansen Hansen, Victor Universitetslektor +47 22854297 +47 95799891 victor.hansen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Johansen, Stine Camilla Universitetslektor +47 94161199 22857685 s.c.johansen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Erik Andre Juriks Juriks, Erik Andre Universitetslektor 22857226 e.a.juriks@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Pharo, Harald Olav K. Universitetslektor emeritus Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Kate Vivi Rasch Rasch, Kate Vivi Universitetslektor +47 22856964 +47 95755506 k.v.rasch@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Toril Kristin Sjo Sjo, Toril Kristin Førstelektor +47 22854294 +47 90694827 t.k.sjo@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Språklæring, Norsk som andrespråk, Kulturmøter, Andrespråkspedagogikk, Andrespråksdidaktikk
Bilde av Aida Leistad Thomassen Thomassen, Aida Leistad Universitetslektor +47 22854289 +47 99040603 a.l.thomassen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Bilde av Annely Tomson Tomson, Annely Universitetslektor +47 22859198 +47 92257611 annely.tomson@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Andrespråkslæring og -undervisning
Bilde av Ewa Wapinska Wapinska, Ewa Universitetslektor +47 22844036 +47 41286570 ewa.wapinska@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Flerspråklighet, Kontrastiv grammatikk, Sosiolingvistikk, Flerkulturell pedagogikk og didaktikk, CEFR
Bilde av Teodor Ekblad Aagaard Aagaard, Teodor Ekblad Universitetslektor +47 41815814 t.e.aagaard@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter