Anneke Askeland

Bilde av Anneke Askeland
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeider med dialektologi på infrastrukturprosjektet LIA ved Tekstlaboratoriet.

Tidlegare redaktør i Norsk Ordbok.

Emneord: Språkteknologi, Norsk språk, Språkvitenskap, Nordisk språk

Publikasjoner

  • Askeland, Anne Renette (2016). Ungfane - unka, utmark - utregnd, vone -vossing, yt -ytast, yting -yvrug., I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  band 12.
  • Askeland, Anne Renette (2013). svevn - sviftunsvoke, T-bane - teieskyldnad, tina - tinever, tol - tolløyse, tukt - tulupp, tø - tøming, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå svevn - sviftunsvoke til tø - tøming.
  • Askeland, Anne Renette (2012). skund - skurdøl, skå - skåvåg, slåt - slåvoll, snas - snavlut, spred - sprengvidd, stakk - stalkut, straum - straumål, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Band 10.  s skund - skurdøl - straum - straumål
  • Askeland, Anne Renette (2011). rega - reglisse, ro - rodvæte, ser - serråd, skisamling - skitlegtre, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  frå rega - reglisse til skisamling - skitlegtre.
  • Askeland, Anne Renette (2009). napa - narvut, nå - nåvår, ovug - ozonlag, pi - pikøks, profan - prorektor, prud - pruttestert, rami - rammeverk, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  ordboksartiklar.
  • Askeland, Anne Renette (2008). II l - lafteverk, LL - lokåre, mek - mekut, mold - moldvånd, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  II l - lafteverk, LL - lokåre, mek - mekut, mold - moldvånd.
  • Askeland, Anne Renette (2007). kluge - klumsut, kval - kvalåte, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  kluge -klumsut, kval -kvalåte.

Se alle arbeider i Cristin

  • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Jensen, Bård Uri; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Tengesdal, Eirik (2018). Utfordringa med fonetisk transkripsjon av dialekter i den digitale tidsalderen: Oslo-translitteratoren.
  • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Vangsnes, Øystein A & Åfarli, Tor Anders (2017). Hundre nye dialektordlister.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2018 10:48