Anne Renette Askeland

Bilde av Anne Renette Askeland
English version of this page
Telefon +47-22858030
Rom HW642
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Arbeider med dialektologi på infrastrukturprosjektet LIA ved Tekstlaboratoriet.

Tidlegare redaktør i Norsk Ordbok.

Emneord: Språkteknologi, Norsk språk, Språkvitenskap, Nordisk språk

Publikasjoner

  • Askeland, Anne Renette (2016). Ungfane - unka, utmark - utregnd, vone -vossing, yt -ytast, yting -yvrug., I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  band 12.
  • Askeland, Anne Renette (2013). svevn - sviftunsvoke, T-bane - teieskyldnad, tina - tinever, tol - tolløyse, tukt - tulupp, tø - tøming, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå svevn - sviftunsvoke til tø - tøming.
  • Askeland, Anne Renette (2012). skund - skurdøl, skå - skåvåg, slåt - slåvoll, snas - snavlut, spred - sprengvidd, stakk - stalkut, straum - straumål, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Band 10.  s skund - skurdøl - straum - straumål
  • Askeland, Anne Renette (2011). rega - reglisse, ro - rodvæte, ser - serråd, skisamling - skitlegtre, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  frå rega - reglisse til skisamling - skitlegtre.
  • Askeland, Anne Renette (2009). napa - narvut, nå - nåvår, ovug - ozonlag, pi - pikøks, profan - prorektor, prud - pruttestert, rami - rammeverk, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  ordboksartiklar.
  • Askeland, Anne Renette (2008). II l - lafteverk, LL - lokåre, mek - mekut, mold - moldvånd, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  II l - lafteverk, LL - lokåre, mek - mekut, mold - moldvånd.
  • Askeland, Anne Renette (2007). kluge - klumsut, kval - kvalåte, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  kluge -klumsut, kval -kvalåte.

Se alle arbeider i Cristin

  • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Jensen, Bård Uri; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel & Tengesdal, Eirik (2018). Utfordringa med fonetisk transkripsjon av dialekter i den digitale tidsalderen: Oslo-translitteratoren.
  • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Vangsnes, Øystein A & Åfarli, Tor Anders (2017). Hundre nye dialektordlister.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 7. feb. 2018 10:48