ingrijol

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Prosjekter

PhD-prosjekt: "Skriving på et andrespråk: Identitetskonstruksjoner i tekstene til elever med somalisk språkbakgrunn"

Prosjektets overordnede tema er skriving på et andrespråk i en norsk skolekontekst. Jeg undersøker identitetskonstruksjoner, flerstemmighet og aktørskap i tekstene til noen elever med somalisk språkbakgrunn som er elever ved grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom. I tillegg ser jeg på hvilke erfaringer elevene har med skriving og hvilke refleksjoner de gjør seg om skriveoppgavene de møter i den norske skolen. Elevene er i alderen 16-20 år, har lite skolegang fra tidligere og tekstene er skrevet i norskfaget i grunnskoleopplæringen.

 

Faglige interesser

Norsk som andrespråk

Andrespråksskriving

Sosiolingvistikk

 

Bakgrunn

 

Master i nordisk språkvitenskap, NTNU (2007)

Lektor i norsk og norsk som andrespråk

 

 

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Skriving, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, PhD

Publikasjoner

 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). "Å skrive seg et rom" En studie av aktørskap i andrespråkstekster. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  32(1/2), s 5- 30
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2015). Å finne sin stemme. Plagiering og polyfoni i andrespråkstekster., I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 7.  s 127 - 138
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2014). Identitetskonstruksjoner i andrespråkstekster til elever med somalisk språkbakgrunn. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  9(2), s 73- 97

Se alle arbeider i Cristin

 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2017). Plagiering i et læringsperspektiv. Plagiering som en lærings- og utviklingsprosess i andrespråksskriving..
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2017). Å bli en skriver på et nytt språk. Språkprat.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Andrespråkselever med lite skolegang som skrivere i den norske skolen - utfordringer og muligheter..
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Anne Hvenekilde-forelesningen 2016: Andrespråksskriveren som meningsskaper. Identitet, stemme og aktørskap..
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig bakgrunn.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2016). Å skrive på et andrespråk. Normer for skriving, plagiering, læringsstrategier og identitetsutvikling..
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2015). Intertekstuelle ressurser og plagiering – en vei mot språkkompetanse i andrespråkskriving.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2015). Skriving på et andrespråk: Identitetskonstruksjoner i tekstene til elever med somalisk språkbakgrunn i norsk skole..
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2014). Veien videre i andrespråksforskningen: komplekse identitetsperspektiver i andrespråksskriving.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2013). "Live kan snu seg som en kulle": Skriving i norskfaget blant elever med somalisk språkbakgrunn.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2013). Skriving på et andrespråk - identitet, aktørskap og stemme.
 • Jølbo, Ingri Dommersnes (2012). Skriving på et andrespråk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. sep. 2013 13:34 - Sist endret 3. jan. 2017 15:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter