Rolf Theil

Professor emeritus
Bilete av Rolf Theil
English version of this page
Mobiltelefon 95125154
Brukarnamn
Postadresse Brugata 15 3520 Jevnaker
Emneord: Lingvistikk, afrikansk lingvistikk

Publikasjonar

 • Bjorvand, Harald & Theil, Rolf (2020). Seiland. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, s. 73–83. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli & Theil, Rolf (2018). Andre språk i Noreg. I Mæhlum, Brit Kirsten (Red.), Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-848-7. s. 417–532. Fulltekst i vitenarkiv
 • Theil, Rolf (2016). Kognitiv lingvistikk vedUniversitetet i Oslo på 80- og 90-talet. I Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (Red.), Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-859-3. s. 219–234.
 • Theil, Rolf (2016). Den prototypiske norske samansetninga. I Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (Red.), Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-859-3. s. 235–253.
 • Theil, Rolf (2015). Romani. I Alhaug, Gulbrand & Pedersen, Aud-Kirsti (Red.), Namn i det fleirspråklege Noreg. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-775-6. s. 121–138.
 • Theil, Rolf (2013). Koorete tonology, Proceedings of the 5th International Conference on Cushitic and Omotic Languages, Paris, 16-18 April 2008. Rüdiger Köppe Verlag. ISSN 978-3-89645-488-1.
 • Theil, Rolf (2012). Romani og norsk språkhistorie. I Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (Red.), Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-704-6. s. 367–382.
 • Theil, Rolf (2012). Urnordiske lån i samisk. I Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (Red.), Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-700-8. s. 52–69.
 • Theil, Rolf (2012). Omotic. I Edzard, Lutz (Red.), Semitic and Afroasiatic: Challenges and Opportunities. Harrassowitz Verlag. ISSN 978-3-447-06695-2. s. 369–384.
 • Theil, Rolf (2011). Koorete segmental phonology. Journal of African Languages and Linguistics. ISSN 0167-6164. 32(2), s. 275–306. doi: 10.1515/JALL.2011.010.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Theil, Rolf (2022). Hadelandsdialekta. Ætter arkive hass Bjørn Liaklev. Band 1. Hadeland dialekt- og mållag. ISBN 9788230357064. 214 s.
 • Theil, Rolf (2021). ABC Romani shib. Almater forlag as. ISBN 9788278581346. 110 s.
 • Budal, Ingvil Brugger; Theil, Rolf; Thorvaldsen, Bernt Øyvind & Tonne, Ingebjørg (2015). Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1461-7. 320 s.
 • Theil, Rolf (2014). Vandriane rakkrar / Taterne forteller / Taterane fortel. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-797-8. 123 s.
 • Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (2012). Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-700-8. 205 s.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1146-3. 304 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Theil, Rolf (2020). Vinje og det norske språket. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Theil, Rolf (2020). Outopia, eutopia, dystopia? Ei reise til Noreg i 2050. I Jahr, Ernst Håkon (Red.), Framtidsnorsk – norsk språk i 2050. Novus Forlag. ISSN 9788283900521. s. 111–148.
 • Theil, Rolf (2018). Heimen. I Antonsen, Gunvor Nervold (Red.), Kompendium. H//O//F. ISSN 9788293317845. s. 57–62.
 • Theil, Rolf (2018). Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin! Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2017). Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet. Språknytt. ISSN 0333-3825. 45(3).
 • Theil, Rolf (2017). Emojis som smilefjes og hjerter brer om seg. Professoren som liker det tar debatten med skribenten som hater det. [Radio]. NRK Ukeslutt.
 • Theil, Rolf (2016). Små språk i eit bortgøymt hjørne av eit marginalt kontinent. Samtiden. ISSN 0036-3928. 3-4, s. 225–233.
 • Theil, Rolf (2016). Kan du skilje mellom [ç] og [ʂ]? Språknytt. ISSN 0333-3825. s. 28–30.
 • Theil, Rolf & Torp, Arne (2016). Samtale om språk.
 • Theil, Rolf (2015). Språk! Donald Duck & Co. s. 61–64.
 • Theil, Rolf (2015). Hvor gammalt er språket?
 • Theil, Rolf (2015). How old is language?
 • Theil, Rolf (2015). Semantikk, Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1461-7. s. 79–122.
 • Theil, Rolf (2015). Fonetikk og fonologi, Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1461-7. s. 13–77.
 • Hasvoll, Balder; Theil, Rolf & Sigfridsson, Inger (2015). Målstrid på romanes. I Sigfridsson, Inger & Hasvoll, Balder (Red.), Ute er det kaldt. Om romer i Norge.. Tiltaket for rom. ISSN 978-82-999959-0-0. s. 97–103.
 • Theil, Rolf (2015). Nynorsk og bokmål - språk eller målformer?
 • Theil, Rolf & Arneberg, Lena Beathe (2015). Metaforene henger i løse lufta. [Avis]. Varden.
 • Theil, Rolf (2015). Språket.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015). Taterspråk. [TV]. NRK Distriktsnyheter Østnytt.
 • Theil, Rolf & Mo, Ann-Kristin (2015). Romani - det forbudte språket. [Internett]. http://www.nrk.no/ho/romani---det-forbudte-spraket-1.1220669.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015). Det hemmelige språket. [Fagblad]. På høyden.
 • Theil, Rolf & Tidemann, Grethe (2015). Det hemmelige språket. [Fagblad]. Uniforum.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2015). Vandriane rakkrar. [Radio]. NRK P2 Språkteigen.
 • Theil, Rolf & Valle, Viggo (2015). Gjest i Frokostradio. [Radio]. NRK P1+.
 • Theil, Rolf (2015). Den første boka på romani. [Radio]. NRK P1 Hedmark-Oppland.
 • Theil, Rolf & Høgetveit, Olav (2015). Kor lenge har mennesket snakka? Undring og mangfald 5. [TV]. NRK2.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, språket til taterane. Språknytt. ISSN 0333-3825. s. 23–25.
 • Theil, Rolf (2014). Språk og demokrati i nasjonal og internasjonal samanheng.
 • Theil, Rolf (2014). Om å be sjimpansar om sex og annan kommunikasjon dei siste 6 millionar åra.
 • Theil, Rolf (2014). Romani, eit norsk minoritetsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Reisa mi frå generativ til kognitiv grammatikk.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014). Spør en forsker: Hadde neandertalerne språk? [Internett]. forskning.no.
 • Theil, Rolf & Nordahl, Marianne (2014). Nyfødte skiller mellom lette og krøkkete lyder. [Internett]. forskning.no.
 • Theil, Rolf & Nevervik, Christine (2014). - Det har blitt mye språk. [Avis]. Telemarksavisa.
 • Theil, Rolf & Lund, Astrid Borchgrevink (2014). Ingen komplekser for dialekta. [Internett]. Litteraturgarasjen.no.
 • Theil, Rolf & Thingvoll, Camilla (2014). Språkmannen. Ivar Aasen i Afrika. Språk som hobby. [Radio]. P1 og P1+. God helg..
 • Theil, Rolf (2014). Regnskogsspråk.
 • Theil, Rolf (2014). Lingvistikkstudiet – ei opplæring i skattejakt.
 • Theil, Rolf (2014). Om fævlær og fuler i Grenland.
 • Theil, Rolf (2014). Om tateranes kultur, språk og historie.
 • Theil, Rolf (2014). Kinesisk som verdensspråk? [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014). Kva for språk er lettast for nordmenn å lære? [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Theil, Rolf (2014). Noregs største språk?
 • Theil, Rolf (2013). Språk, istid og sjimpansar.
 • Theil, Rolf (2013). Grenlandsdialekten.
 • Theil, Rolf & Jones, Ann (2013). Romani. [Radio]. Språkteigen, NRK P2.
 • Nøttveit, Andrea Rygg; Theil, Rolf; Gustavsen, Anna & Grønnerud, Mariann (2013). – Me har ikkje noko fullverdig språk. [Internett]. Framtida.no.
 • Theil, Rolf (2013). Romani og romanes. [Fagblad]. Språkåret 2013.
 • Theil, Rolf (2013). Intervju om det språklege mangfaldet i verda. [Radio]. NRK P2.
 • Theil, Rolf (2013). Noregs største språk.
 • Theil, Rolf (2013). Språk. Super!
 • Theil, Rolf (2013). Kor gamalt er språket?
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2012). Favorisér nynorsken! Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Theil, Rolf (2012). Det globale perspektivet.
 • Theil, Rolf (2012). Grenlandsdialekten inntar biblioteket.
 • Theil, Rolf (2012). Kva tyder språket i samband med jobb og utdanning i dagens digitale verd?
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Harald Bjorvands publiserte arbeider 1972–2011. I Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (Red.), Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-700-8. s. 195–199.
 • Askedal, John Ole; Schmidt, Tom & Theil, Rolf (2012). Forord. I Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (Red.), Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-700-8. s. 7–8.
 • Theil, Rolf & Gupta, Ram Eivind (2012). Sykt mange språk. [Internett]. Oslo universitetssykehus, nettsider.
 • Theil, Rolf (2012). All verdas språk: Språksituasjonen i Noreg.
 • Theil, Rolf (2012). Romar og romanifolk. Varingen.
 • Nymark, Johannes Andreas & Theil, Rolf (2011). Språkpolitikk og språksituasjonar.
 • Theil, Rolf; Nymark, Johannes Andreas & Helleve, Kjartan (2011). Jamstelling = favorisering. Norsk Tidend. ISSN 0801-8774.
 • Theil, Rolf & Korneliussen, Ida (2011). Spør en forsker. Hvilket språk ligner minst på norsk? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Babelsk forvirring i Kamerun. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Theil, Rolf (2011). Om bibelomsetjing.
 • Theil, Rolf & Teinum, Caroline (2011). Babelsk forvirring. Intervju om misjonærbarndialektar. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Theil, Rolf & Hellesøy, Cathrine (2011). Intervju om banning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Theil, Rolf & Nymark, Johannes A. (2011). Dei ukuelege språka. Syn og Segn. ISSN 0039-7717. s. 60–69.
 • Theil, Rolf (2011). Har menneskekroppen eit språkorgan?
 • Theil, Rolf (2011). Samansetningar i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Tonem og intonasjon i norsk.
 • Theil, Rolf (2011). Kyrkjelyd. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.
 • Theil, Rolf (2011). I støypeskeia. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.
 • Theil, Rolf (2011). Kjærleik. All verdas språk, 5.
 • Theil, Rolf; Tjellaug, Ane Bamle & Enger, Joakim S. (2011). – Folk i Grenland bør skrive nynorsk. Varden. s. 56–57.
 • Theil, Rolf (2011). Vitjing. Kirkenytt. Menighetsblad for Nittedal og Hakadal.
 • Theil, Rolf (2011). Tornerose sov i hundre år…. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Theil, Rolf (2011). Intervju om artikkelen «Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa» av Quentin D. Atkinson (Science 15 April 2011: 346-349). [Radio]. NRK P2.
 • Theil, Rolf (2011). Romani.
 • Bålsrød, Kristian & Theil, Rolf (2011). Intervju om truga språk i samband med den internasjonale morsmålsdagen. [Radio]. NRK P2.
 • Theil, Rolf (2011). Mennesket og språket.
 • Tengesdal, Eirik; Theil, Rolf & Simonsen, Hanne Gram (2015). Stops in Bjerkreim. A synchronic analysis of preaspiration and voiceless lenes. DUO vitenarkiv.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endra 6. nov. 2018 00:45