Andreas Sveen

Førsteamanuensis
Bilde av Andreas Sveen
English version of this page
Telefon 22 85 43 02
Rom HW 530
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

 Utdannelse og arbeid

Utdannelsen min består av tre artiumsgrader som nå er uoppnåelige (dvs. avskaffet): examen artium, magister artium, doctor artium.

 • Magisteravhandling UiO 1990: Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer.
 • Doktoravhandling UiO 1996: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis.

Stipendiat ved Universitetet i Oslo 1991–1995, amanuensisvikar i lingvistikk 1995–1997, fast ansatt ved det som het Institutt for lingvistiske fag ved HF-UiO i 1997.

Fra 2001 var jeg HF-fakultetets koordinator for planlegging og oppstart av studietilbudet i retorikk og språklig kommunikasjon som ble etablert i faglig samvirke mellom de daværende instituttene ILF (lingvistikk), INL (nordisk) og KRI (klassisk). Retorikkstudiet kom i gang fra høsten 2002, jeg underviste der og fortsatte som faglig ansvarlig koordinator til 2006.

I femårsperioden 2012–2016 var jeg med i ledergruppa for Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), som instituttets undervisningsleder fra januar 2012 og ut november 2015 (samt fungerende instituttleder vårsemestret 2013), som ansatt instituttleder fra desember 2015 og ut 2016.

Undervisningsfelt

Siden innføringen av den moduliserte studieordningen i 2003 har jeg undervist på disse emnene:

 • EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap
 • LING1100 - Semantikk og pragmatikk 1
 • LING1102 - Syntaks og semantikk 1
 • LING1112 - Morfologi og syntaks 1
 • LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 (LING4118 for MA-studenter)
 • LING2103 - Leksikalsk semantikk / Semantikk 2 (LING4112 for MA-studenter)
 • LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori
 • LING4121 - Konstruksjonsgrammatikk og argumentstruktur
 • RETKOM1100 - Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 1
 • RETKOM2102 - Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 3
 • RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk

Veiledningsfelt

Jeg har veiledet masteroppgaver med temaer innenfor argumentstruktur, konstruksjonsgrammatikk, morfologi, retorikk/diskursanalyse, leksikalsk semantikk samt en doktoravhandling innenfor konstruksjonsgrammatikk.

 

Emneord: Lingvistikk, Grammatikk, Semantikk, Pragmatikk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. aug. 2021 15:55