Andreas Sveen

Førsteamanuensis
Bilde av Andreas Sveen
English version of this page
Telefon 22 85 43 02
Rom HW 530
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

 Utdannelse og arbeid

Utdannelsen min består av tre artiumsgrader som nå er uoppnåelige (dvs. avskaffet): examen artium, magister artium, doctor artium.

 • Magisteravhandling UiO 1990: Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer.
 • Doktoravhandling UiO 1996: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis.

Stipendiat ved Universitetet i Oslo 1991–1995, amanuensisvikar i lingvistikk 1995–1997, fast ansatt ved det som het Institutt for lingvistiske fag ved HF-UiO i 1997.

Fra 2001 var jeg HF-fakultetets koordinator for planlegging og oppstart av studietilbudet i retorikk og språklig kommunikasjon som ble etablert i faglig samvirke mellom de daværende instituttene ILF (lingvistikk), INL (nordisk) og KRI (klassisk). Retorikkstudiet kom i gang fra høsten 2002, jeg underviste der og fortsatte som faglig ansvarlig koordinator til 2006.

I femårsperioden 2012–2016 var jeg med i ledergruppa for Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), som instituttets undervisningsleder fra januar 2012 og ut november 2015 (samt fungerende instituttleder vårsemestret 2013), som ansatt instituttleder fra desember 2015 og ut 2016.

Undervisningsfelt

Siden innføringen av den moduliserte studieordningen i 2003 har jeg undervist på disse emnene:

 • EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap
 • LING1100 - Semantikk og pragmatikk 1
 • LING1102 - Syntaks og semantikk 1
 • LING1112 - Morfologi og syntaks 1
 • LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 (LING4118 for MA-studenter)
 • LING2103 - Leksikalsk semantikk / Semantikk 2 (LING4112 for MA-studenter)
 • LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori
 • LING4121 - Konstruksjonsgrammatikk og argumentstruktur
 • RETKOM1100 - Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 1
 • RETKOM2102 - Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 3
 • RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk

Veiledningsfelt

Jeg har veiledet masteroppgaver med temaer innenfor argumentstruktur, konstruksjonsgrammatikk, morfologi, retorikk/diskursanalyse, leksikalsk semantikk samt en doktoravhandling innenfor konstruksjonsgrammatikk.

 

Emneord: Lingvistikk, Grammatikk, Semantikk, Pragmatikk

Publikasjoner

“West Scandinavian ditransitives as a family of constructions: With a special attention to the Norwegian ‘V‑REFL‑NP’ construction.” I Linguistics vol. 49, hefte 1 (2011), pp. 53–104, sammen med Jóhanna Barðdal og Kristian Emil Kristoffersen.

 

“Semantikk”, “Pragmatikk”, “Retorikk”, “Språk og virkelighetsforståelse”, “Syntaks” og “Hva er lingvistikk?”; kapittel 3, 4, 6, 7, 12 og 17 i Språk. En grunnbok, redigert av Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen, Universitetsforlaget 2005.

 

“Comparative Scandinavian syntax circa 1980–2000.” I Languages in Contrast vol. 3, hefte 1 (2000/2001), pp. 125–148.

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2011). West Scandinavian Ditransitives as a Family of Constructions: With a Special Attention to the Norwegian V-REFL-NP Construction. Linguistics. ISSN 0024-3949. 49(1), s. 53–104. doi: 10.1515/LING.2011.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveen, Andreas (2005). Semantikk. I Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Red.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. s. 64–94.
 • Sveen, Andreas (2005). Pragmatikk. I Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Red.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. s. 95–120.
 • Sveen, Andreas (2005). Retorikk. I Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Red.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. s. 145–155.
 • Sveen, Andreas (2005). Språk og virkelighetsopplevelse. I Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Red.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. s. 156–163.
 • Sveen, Andreas (2005). Syntaks. I Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Red.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. s. 295–384.
 • Sveen, Andreas (2005). Hva er lingvistikk? I Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (Red.), Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00760-0. s. 505–535.
 • Sveen, Andreas (2003). Comparative Scandinavian syntax circa 1980-2000. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics. ISSN 1387-6759. 3(1), s. 125–148.
 • Sveen, Andreas (2002). Konstruksjonens betydning for betydningen: å verbe seg til MÅL. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 20(1), s. 3–26.
 • Sveen, Andreas (2001). Enøyd syntaks - sånn for ordens skyld. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 14, s. 91–95.
 • Sveen, Andreas (2000). Semantikk, Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-45273-5. s. 44–70.
 • Sveen, Andreas (2000). Syntaks, Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-45273-5. s. 125–206.
 • Sveen, Andreas (1997). Språket som forskningsobjekt for lingvister (generativister, kognitivister). Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie. ISSN 0806-3656. s. 3–19.
 • Vikner, Sten; Vannebo, Kjell Ivar & Sveen, Andreas (1997). Andreas Sveen: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. Dr.art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 18. januar 1997. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 15, s. 209–238.
 • Sveen, Andreas (1996). Semantikk, Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22568-2. s. 43–64.
 • Sveen, Andreas (1996). Syntaks, Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISSN 82-00-22568-2. s. 65–138.
 • Sveen, Andreas (1993). Historien om Ø: Nullelementer i morfologien. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 11, s. 45–67.
 • Sveen, Andreas (1993). Transitivitet og objekt i norsk grammatikk. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 87–108.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2005). Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00760-0. 566 s.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2000). Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-45273-5. 373 s.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2000). Innføring i lingvistikk (2. utgave). Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-45273-5.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (2000). Masker. Sypress forlag, Oslo. ISBN 82-91224-28-5.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (1998). Kommunikasjon.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (1998). Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. Sypress forlag. ISBN 82-91224-22-6. 232 s.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1996). Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-22568-2. 350 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2008). The Ditransitive Construction in West-Scandinavian: A Family of Constructions I, II & III.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Barðdal, Jóhanna & Sveen, Andreas (2007). The ditransitive in West Scandinavian - a family of constructions.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). [ X-Verb-REFL-Y ] eller "ta seg en øl"-konstruksjonen.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). Ditransitivkonstruksjonen i vestnordisk – en familie av konstruksjoner.
 • Sveen, Andreas (2007). Noen drag i samspillet mellom verbsemantikken og de syntaktiske omgivelsene.
 • Sveen, Andreas (2007). Pragmatikk, situasjonskontekst og kulturkontekst.
 • Sveen, Andreas (2006). "Skaff deg en inder i staben" (om interkulturell kommunikasjon, journalist Guro Aardal Hagen). [Avis]. Ukeavisen Ledelse, nr. 44/2006.
 • Sveen, Andreas (2006). "Med Gud på sin side" (om politisk retorikk, journalist Bendik Seth Fiskå). [Avis]. Samfunnsviter'n nr.1/2006, studentavis på SV-fakultetet, UiO.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2006). The ditransitive in West Scandinavian: a family of constructions.
 • Sveen, Andreas (2006). Ditransitiver - projeksjon versus konstruksjon.
 • Sveen, Andreas (2006). Interkulturell kommunikasjon i rekrutteringsprosesser.
 • Sveen, Andreas (2001). Jan Terje Faarlund, Brit Mæhlum og Torbjørn Nordgård (red.): MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus forlag, 1998, 293 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 19(2), s. 288–294.
 • Sveen, Andreas (2000). Et ord kan si mer enn tusen ord. Språkbruk som maskeringskunst.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (1998). Masker.
 • Sveen, Andreas (1998). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector.
 • Sveen, Andreas (1998). Verdibørsen. [Radio]. NRK Radio P1.
 • Sveen, Andreas (1998). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. [Radio]. Foredrag i Lingvistisk Forum : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998). Språkbruk som maskeringskunst. [Radio]. Foredrag på Humanioradagene : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998). Å sova burt sumarnatta og lignende grunner til å tenke konstruksjonsgrammatikk. [Radio]. Foredrag på Språklig instituttseminar ved INL, HF, UiO.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Sveen, Andreas (1996). Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. Department of Linguistics, University of Oslo.
 • Sveen, Andreas (1990). Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer. Institutt for lingvistikk og filosofi, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. aug. 2021 15:55