Andreas Sveen

Førsteamanuensis
Bilde av Andreas Sveen
English version of this page
Telefon 22 85 43 02
Rom HW 530
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 OSLO
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 OSLO

 Utdannelse og arbeid

 • Mag.art. 1990. Magisteravhandling: Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer, UiO 1990.
 • Dr.art. 1997. Doktoravhandling: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis, UiO 1996.

Stipendiat ved Universitetet i Oslo 1991–1995, amanuensisvikar i lingvistikk 1995–1997, fast ansatt ved Institutt for lingvistiske fag, UiO i 1997.

Høstsemestret 2001 ble jeg oppnevnt av HF som fakultetets koordinator for planlegging og oppstart av et nytt studietilbud i retorikk og språklig kommunikasjon, som skulle etableres i faglig samvirke mellom de daværende instituttene ILF (lingvistikk), INL (nordisk) og KRI (klassisk). Retorikkstudiet kom i gang fra høsten 2002, jeg underviste der og var faglig ansvarlig koordinator for studietilbudet til 2006.

Jeg har vært medlem av ledergruppa på Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) i en periode på fem år; som instituttets undervisningsleder fra januar 2012 og ut november 2015 (samt fungerende instituttleder vårsemestret 2013), og som ansatt instituttleder fra desember 2015 og ut 2016.

Undervisningsfelt

Siden innføringen av den moduliserte studieordningen i 2003 har jeg undervist på disse emnene:

 • EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap
 • LING1100 - Semantikk og pragmatikk 1
 • LING1102 - Syntaks og semantikk 1
 • LING1112 - Morfologi og syntaks 1
 • LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 (LING4118 for MA-studenter)
 • LING2103 - Leksikalsk semantikk / Semantikk 2 (LING4112 for MA-studenter)
 • LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori
 • LING4121 - Konstruksjonsgrammatikk og argumentstruktur
 • RETKOM1100 - Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 1
 • RETKOM2102 - Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 3
 • RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk

Veiledningsfelt

Jeg har veiledet masteroppgaver med temaer innenfor argumentstruktur, konstruksjonsgrammatikk, morfologi og retorikk/diskursanalyse.

 

Emneord: Lingvistikk, Grammatikk, Semantikk, Pragmatikk

Publikasjoner

“West Scandinavian ditransitives as a family of constructions: With a special attention to the Norwegian ‘V‑REFL‑NP’ construction.” I Linguistics vol. 49, hefte 1 (2011), pp. 53–104, sammen med Jóhanna Barðdal og Kristian Emil Kristoffersen.

 

“Semantikk”, “Pragmatikk”, “Retorikk”, “Språk og virkelighetsforståelse”, “Syntaks” og “Hva er lingvistikk?”; kapittel 3, 4, 6, 7, 12 og 17 i Språk. En grunnbok, redigert av Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen, Universitetsforlaget 2005.

 

“Comparative Scandinavian syntax circa 1980–2000.” I Languages in Contrast vol. 3, hefte 1 (2000/2001), pp. 125–148.

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2011). West Scandinavian Ditransitives as a Family of Constructions: With a Special Attention to the Norwegian V-REFL-NP Construction. Linguistics.  ISSN 0024-3949.  49(1), s 53- 104 . doi: 10.1515/LING.2011.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sveen, Andreas (2005). Hva er lingvistikk?, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  17.  s 505 - 535
 • Sveen, Andreas (2005). Pragmatikk, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  4.  s 95 - 120
 • Sveen, Andreas (2005). Retorikk, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  6.  s 145 - 155
 • Sveen, Andreas (2005). Semantikk, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  Kapittel 3.  s 64 - 94
 • Sveen, Andreas (2005). Språk og virkelighetsopplevelse, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  7.  s 156 - 163
 • Sveen, Andreas (2005). Syntaks, I: Kristian Emil Kristoffersen; Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen (red.),  Språk. En grunnbok.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  12.  s 295 - 384
 • Sveen, Andreas (2003). Comparative Scandinavian syntax circa 1980-2000. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics.  ISSN 1387-6759.  3(1), s 125- 148 Vis sammendrag
 • Sveen, Andreas (2002). Konstruksjonens betydning for betydningen: å verbe seg til MÅL. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  20(1), s 3- 26 Vis sammendrag
 • Sveen, Andreas (2001). Enøyd syntaks - sånn for ordens skyld. Romansk Forum.  ISSN 0804-6468.  14, s 91- 95
 • Sveen, Andreas (2000). Semantikk, I:  Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.  s 44 - 70
 • Sveen, Andreas (2000). Syntaks, I:  Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.  s 125 - 206
 • Sveen, Andreas (1997). Språket som forskningsobjekt for lingvister (generativister, kognitivister). Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie.  ISSN 0806-3656.  (2), s 3- 19
 • Vikner, Sten; Vannebo, Kjell Ivar & Sveen, Andreas (1997). Andreas Sveen: Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis. Dr.art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 18. januar 1997. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  15, s 209- 238
 • Sveen, Andreas (1996). Semantikk, I:  Innføring i lingvistikk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22568-2.  s 43 - 64
 • Sveen, Andreas (1996). Syntaks, I:  Innføring i lingvistikk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22568-2.  s 65 - 138
 • Sveen, Andreas (1993). Historien om Ø: Nullelementer i morfologien. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  11, s 45- 67
 • Sveen, Andreas (1993). Transitivitet og objekt i norsk grammatikk. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1-2), s 87- 108

Se alle arbeider i Cristin

 • Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (red.) (2005). Språk. En grunnbok. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00760-0.  566 s.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (red.) (2000). Innføring i lingvistikk (2. utgave). Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (2000). Innføring i lingvistikk. 2., reviderte utgave. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-45273-5.  373 s.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (red.) (2000). Masker. Sypress forlag, Oslo.  ISBN 82-91224-28-5.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (red.) (1998). Kommunikasjon.
 • Johnsen, Birgit Hertzberg & Sveen, Andreas (1998). Kommunikasjon. Humanistiske perspektiver. Sypress forlag.  ISBN 82-91224-22-6.  232 s.
 • Endresen, Rolf Theil; Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1996). Innføring i lingvistikk. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22568-2.  350 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2008). The Ditransitive Construction in West-Scandinavian: A Family of Constructions I, II & III.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). [ X-Verb-REFL-Y ] eller "ta seg en øl"-konstruksjonen. Vis sammendrag
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2007). Ditransitivkonstruksjonen i vestnordisk – en familie av konstruksjoner.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Barðdal, Jóhanna & Sveen, Andreas (2007). The ditransitive in West Scandinavian - a family of constructions.
 • Sveen, Andreas (2007). Noen drag i samspillet mellom verbsemantikken og de syntaktiske omgivelsene.
 • Sveen, Andreas (2007). Pragmatikk, situasjonskontekst og kulturkontekst. Vis sammendrag
 • Sveen, Andreas (2006). Ditransitiver - projeksjon versus konstruksjon.
 • Barðdal, Jóhanna; Kristoffersen, Kristian Emil & Sveen, Andreas (2006). The ditransitive in West Scandinavian: a family of constructions.
 • Sveen, Andreas (2006). Interkulturell kommunikasjon i rekrutteringsprosesser.
 • Sveen, Andreas (2006, 20. februar). "Med Gud på sin side" (om politisk retorikk, journalist Bendik Seth Fiskå).  Samfunnsviter'n nr.1/2006, studentavis på SV-fakultetet, UiO.
 • Sveen, Andreas (2006, 08. desember). "Skaff deg en inder i staben" (om interkulturell kommunikasjon, journalist Guro Aardal Hagen).  Ukeavisen Ledelse, nr. 44/2006.
 • Sveen, Andreas (2001). Jan Terje Faarlund, Brit Mæhlum og Torbjørn Nordgård (red.): MONS 7. Utvalde artiklar frå det 7. Møtet om Norsk Språk i Trondheim 1997. Oslo: Novus forlag, 1998, 293 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  19(2), s 288- 294
 • Sveen, Andreas (2000). Et ord kan si mer enn tusen ord. Språkbruk som maskeringskunst.
 • Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (1998). Masker.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Simonsen, Hanne Gram & Sveen, Andreas (1998). On the acquisition of argument structure in Norwegian children.
 • Sveen, Andreas (1998, 04. mars). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. [Radio].  Foredrag i Lingvistisk Forum : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998). Den agentive enden av skalaen: Agent-actor-effector. Vis sammendrag
 • Sveen, Andreas (1998, 20. mars). Språkbruk som maskeringskunst. [Radio].  Foredrag på Humanioradagene : HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1998, 04. april). Verdibørsen. [Radio].  NRK Radio P1.
 • Sveen, Andreas (1998, 08. mai). Å sova burt sumarnatta og lignende grunner til å tenke konstruksjonsgrammatikk. [Radio].  Foredrag på Språklig instituttseminar ved INL, HF, UiO.
 • Sveen, Andreas (1996). Norwegian Impersonal Actives and the Unaccusative Hypothesis.
 • Sveen, Andreas (1990). Transitivitetsvekslinger i norsk. Pseudointransitiver og ergativer.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 19. juli 2018 15:32