Helge Lødrup

Professor - Lingvistikk
Bilde av Helge Lødrup
English version of this page
Telefon +47 22854831
Rom HW 529
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

 Bakgrunn

 • Cand. philol. (Oslo) 1980, Dr. philos. (Oslo) 1988.
 • Ansatt ved Universitetet i Bergen 1981-86.
 • Gjesteforsker ved Stanford University i sammenlagt to år.

Undervisnings- og veiledningsområder

-De siste årene har jeg undervist bl.a.

 • LING4101 Språkvitenskapens vitenskapsteori
 • LING4140 Språkvitenskapelig metode
 • Fordypningsemner på lingvistikkprogrammet om leksikalsk-funksjonell grammatikk og eierskapsrelasjoner i grammatikken
 • Emner om norsk og nordisk grammatikk på ulike nivåer på nordiskprogrammet

Faglige kompetanseområder

 • Mitt forskningsfelt er syntaksen i norsk og beslektede språk innenfor generativ grammatikk, særlig leksikalsk-funksjonell grammatikk - LFG.  Jeg har blant annet skrevet om
 • syntaksen til refleksiver og inalienable nomen
 • overflateanaforer
 • setningskomplementering
 • passive og upersonlige setninger
 • komplekse predikater
 • pseudokoordinering

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved ILN

 • Komplekse predikater i norsk

 

Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Norsk språk, Grammatikk, Syntaks

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Google Scholar

Some problems and mysteries of the long passive in Norwegian. Invited talk. LFG22 Conference, Groningen.

Binding in Norwegian (preliminary version). Forthcoming in Handbook on the Syntax of  the Germanic Languages.

LFG and Scandinavian languages. To appear in Mary Dalrymple (ed.) Handbook of Lexical Functional Grammar. Language Science Press. Last ned her.

[Review of] Åkerblom, Sandy: På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ. Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning 31,2, 2021, 227-231.

Deagentivizing Norwegian verbs with reflexive and body part objects. In I Wayan Arka, Ash Asudeh, and Tracy Holloway King (eds.) Modular Design of Grammar: Linguistics on the Edge. 2021. Oxford University Press. 

Are there arguments for the subject analysis of Mainland Scandinavian presentational sentences? In Miriam Butt and Ida Toivonen (eds.) Proceedings of the LFG’20 Conference, On-Line, 190–210. Stanford, CA: CSLI Publications.

(Med Marianne Hobæk Haff) Hvorfor er Berit farmasøyt mens Brigitte er pharmacienne? Om kjønnsspesifikke betegnelser for yrker og funksjoner i norsk og fransk. Oslo Studies in Language (OSLa) 11, 2, 2020, 269 - 281.

(Med Raj Singh og Ida Toivonen)  Distributive Possessors in Swedish and Norwegian: Binding, Agreement, and Quantification. In Miriam Butt, Tracy Holloway King and Ida Toivonen (eds.), Proceedings of the LFG’19 Conference, 170–190. Stanford, CA: CSLI Publications. 2019

Pseudocoordination with posture verbs in Mainland Scandinavian - a grammaticalized progressive construction? Nordic Journal of Linguistics 42, 1, 2019, 87–110.

Kan vi la være å restrukturere 'la være'? Norsk lingvistisk tidsskrift 37, 1, 2019. 59-76.

The accusative external possessor with Norwegian unergatives. Argumentum 15, 2019. (TOPIC NUM) = 60. Special issue in honour of Tibor Laczkó on the occasion of his 60th birthday. 561-74.

Prominent internal possessors and backward possessor raising: Norwegian ryggen på ham 'the back on him'. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG18 Conference. 248-67. Stanford, CA: CSLI Publications.

Norwegian pseudocoordination with the verb drive 'carry on': Control, raising, grammaticalization. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG17 Conference. 264-84. Stanford, CA: CSLI Publications.

Reflexive sentences with la 'let' in Norwegian – active or passive? In Victoria Rosén and Koenraad De Smedt (eds.) The Very Model of a Modern Linguist: In Honor of Helge Dyvik. BeLLS Vol. 8, 2017, 167-82.

Verbal present participles in Norwegian: Controlled complements or parts of complex predicates. In Doug Arnold, Miriam Butt, Berthold Crysmann, Tracy Holloway-King, Stefan Müller (eds.): Proceedings of the Joint 2016 Conference on Head-driven Phrase Structure Grammar and Lexical Functional Grammar. Stanford, CA: CSLI Publications 2016. 359–379.

"Dekanus er i sentrum og sjekker larynks": Lærde substantiver med definitt tolking i norsk.  Maal og Minne 2, 2016, 31-50.

(Med Marianne Hobæk Haff) Où en est le "passif long" en français? Syntaxe et sémantique 17, 2016, 153-73.

How can a verb agree with a verb? Reanalysis and pseudocoordination in Norwegian. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.), Proceedings of the LFG14 Conference. Stanford, CA: CSLI Publications, 367-86.

(Med Janne Bondi Johannessen og Marit Julien) Preposisjoner og eierskapsrelasjoner: et menneskesentrert hierarki. I Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen (red.) Språk i Norge og nabolanda: Ny forskning om talespråk, 65-98. Oslo: Novus, 2014.

Long passives in Norwegian: Evidence for complex predicates. Nordic Journal of Linguistics  37, 3, 2014, 367-391.

Split possession and the syntax of kinship nouns in Norwegian. Journal of Comparative Germanic Linguistics, 17, 2014, 35–57.

There is no reanalysis in Norwegian pseudocoordinations (except when there is). In Hans Petter Helland and Christine Meklenborg Salvesen (éds.) Affaire(s) de grammaire: Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans, 43-65. Oslo: Novus 2014.

(Med Marit Julien) Dobbel passiv og beslektede konstruksjoner i skandinavisk. Norsk lingvistisk tidsskrift 31, 2, 2013, 221-46.

(Med Marianne Hobæk Haff) Another overt surface anaphor: Norwegian 'and that'. Proceedings of the 37th Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 257-71.

In search of a nominal COMP. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG12 Conference, Stanford, CA: CSLI Publications, 383-403.

Forholdet mellom prenominale og postnominale possessive uttrykk. I Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.) Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, 189- 203. Oslo: Novus 2012

Some Norwegian 'type anaphora' are surface anaphora. Journal of Germanic Linguistics 24, 1, 2012, 23–52.

Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten? Maal og Minne 2 2011, 120-36.

Norwegian possessive pronouns: Phrases, words or suffixes? In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG11 Conference, Stanford, CA: CSLI Publications, 339-359.

Lexical Functional Grammar: Functional Structure. In Robert D. Borsley and Kersti Börjars (eds.) Non-Transformational Syntax: Formal and Explicit Models of Grammar. Wiley-Blackwell 2011. Pp. 141 - 180

Implicit possessives and reflexive binding in Norwegian. Transactions of the Philological Society 108, 2, 2010, 89-109

External and internal possessors with body part nouns: The case of Norwegian. SKY Journal of Linguistics 22, 2009, 221─250.

Looking possessor raising in the mouth: Norwegian possessor raising with unergatives. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG09 Conference, Stanford, CA: CSLI Publications 2009. Pp. 420-30.

Animacy and long distance binding in Norwegian. Nordic Journal of Linguistics 32, 1, 2009, 111-136.

Objects binding reflexives in Norwegian. Norsk lingvistisk tidsskrift 26, 2 2008, 30-54.

Local binding without co-argumenthood: Norwegian noun phrases. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG08 Conference. CSLI Publications 2008. Pp. 333-351.

The diversity and unity of the accusative with infinitive construction: A Norwegian perspective. Linguistics 46, 5 2008, 891–916.

Raising to object in Norwegian and the Derived Object Constraint. Studia Linguistica 62, 2, 2008, Pp. 155-181

A new account of simple and complex reflexives in Norwegian. Journal of Comparative Germanic Linguistics 10, 3 2007, Pp.183-201

Norwegian anaphors without visible binders. Journal of Germanic Linguistics 19.1 2007, Pp. 1-22.

Språktypologi. I Kristian Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen (red.) Språk: En grunnbok. Universitetsforlaget, Oslo 2005. Side 401-23

Clausal complementation in Norwegian. Nordic Journal of Linguistics 27.1 Pp. 61-95. 2004.

Infinitival complements in Norwegian and the form - function relation. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG02 Conference. CSLI Publications 2002.

The syntactic structures of Norwegian pseudocoordinations. Studia Linguistica 56, 2, 2002, 121-143.

(Med Mary Dalrymple) The grammatical functions of complement clauses. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Proceedings of the LFG00 Conference. CSLI Publications. 2000.

Underspecification in Lexical Mapping Theory: The case of Norwegian existentials and resultatives. In Miriam Butt and Tracy Holloway King (eds.) Argument Realization. Stanford, CA: CSLI Publications. 2000. Pp. 171-88.

Linking and optimality in the Norwegian presentational focus construction. Nordic Journal of Linguistics 22, 2 1999, Pp. 205-229

Inalienables in Norwegian and Binding Theory. Linguistics 37, 3 1999, Pp. 365–388.

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 21. sep. 2022 11:39

Prosjekter

Forskergrupper