Helene Killmer-Rumpf

Stipendiat - Lingvistikk
Bilde av Helene Killmer-Rumpf
English version of this page
Mobiltelefon +47 939 54 136
Rom HW 335
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Bakgrunn

Jeg er oppvokst i Tyskland. Etter at jeg studerte Speech Therapy, Linguistics og Speech and Language Pathology i Nederland og Sørafrika, jobbet jeg som logoped, foreleser og forskningsassistent i Nederland, Sveits og Tyskland. Jeg får energi av Pilates og svømming. For å slappe av leser jeg moderne og klassisk litteratur, og jeg benytter Feldenkraismetoden. Kulturelle aktiviteter som teater- og museumsbesøk er også viktige kilder til inspirasjon.

For meg som logoped er et av de viktigste målene for min forskning å kunne bedre kommunikasjonsevnen. Derfor forsker jeg på kommunikative evner og svekkelser hos personer med afasi. Afasi er en ervervet språkvanske, som regel en følge av slag. Afasi påvirker evnen til å produsere og forstå språk og evnen til å lese og skrive.

Project description

With my PhD project, I aim to gain a better understanding of the interactive organization of

Participation in conversations by persons with aphasia.

I explore this with empirical data collected from German face-to-face interactions of couples where one of the participants suffers from aphasia. The method used is Conversation Analysis. The data originate from a corpus stored in the data bank AphaDB provided by Prof. Dr. Auer (University of Freiburg, Germany) and Dr. Angelika Bauer (School of Speech and Language Therapy, Freiburg).

Prof. Dr. Jan Svennevig  (University of Oslo) and Dr. Suzanne Beeke (University College London) supervise my project.

 

Teaching

Speech therapy for persons with a developmental disability (fall 2010 and fall 2012)

Speech therapy and bilingualism (spring 2011 and spring 2012)

 

Collaborations

COPACA - Communicatie en participatie bij chronische afasie

MemoGram - Grammar and memory: evidence from agrammatic aphasia and probable Alzheimer's disease in German, Italian and Greek

LOLA – the Laboratory for Oral Language Acquisition

Emneord: Klinisk lingvistikk, Afasi, Samtaleforskning, Psykolingvistikk
Publisert 14. okt. 2016 13:52 - Sist endret 9. sep. 2021 09:24

Prosjekter

  • Participation in conversations by persons with aphasia