Helene Killmer-Rumpf

Stipendiat - Lingvistikk
Bilde av Helene Killmer-Rumpf
English version of this page
Mobiltelefon +47 93954136 +47 939 54 136
Rom HW 335
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Bakgrunn

Jeg er oppvokst i Tyskland. Etter at jeg studerte Speech Therapy, Linguistics og Speech and Language Pathology i Nederland og Sørafrika, jobbet jeg som logoped, foreleser og forskningsassistent i Nederland, Sveits og Tyskland. Jeg får energi av Pilates og svømming. For å slappe av leser jeg moderne og klassisk litteratur, og jeg benytter Feldenkraismetoden. Kulturelle aktiviteter som teater- og museumsbesøk er også viktige kilder til inspirasjon.

For meg som logoped er et av de viktigste målene for min forskning å kunne bedre kommunikasjonsevnen. Derfor forsker jeg på kommunikative evner og svekkelser hos personer med afasi. Afasi er en ervervet språkvanske, som regel en følge av slag. Afasi påvirker evnen til å produsere og forstå språk og evnen til å lese og skrive. Det påvirker funksjonen i hverdagen og dermed den sociale inklusionen og trivelsen.

Prosjekt beskrivelse

Med mit doktorgradsprosjekt ønsker jeg at opnå en bedre forståelse af den interaktive organisering af

Deltakelse i samtaler av personer med afasi.

Jeg bruker samtaleanalyse for å undersøke hvordan kommunikasjonsvansker påvirker hverdagsaktiviteter hos mennesker med afasi. Målet er å ikke bare beskrive utfordringer, men også å peke på muligheter for forbedret deltakelse i familielivet for personer med afasi. Fokuset ligger på aktiviteter som å fortelle historier, planlegge aktiviteter, i tillegg til interaksjoner mellom foreldre med afasi og deres barn.

Prof. Dr. Jan Svennevig  (University of Oslo) og Dr. Suzanne Beeke (University College London) veileder prosjektet mitt.

Undervisning

Logopedi for personer med utvikllingshemming (foredragsserie høst 2010 og høst 2012)

Logopedi og flerspråklighet (foredragsserie vår 2011 og vår 2012)

Samarbeid

COPACA - Communicatie en participatie bij chronische afasie

MemoGram - Grammar and memory: evidence from agrammatic aphasia and probable Alzheimer's disease in German, Italian and Greek

LOLA – the Laboratory for Oral Language Acquisition

Emneord: Klinisk lingvistikk, Afasi, Samtaleforskning, Psykolingvistikk

Publikasjoner

 • Fyndanis, Valantis; Miceli, Gabriele; Capasso, Rita; Killmer, Helene; Malefaki, Sonia & Grohmann, Kleanthes K. (2022). Production of Sentential Negation in German and Italian Non-fluent Aphasia. Journal of Psycholinguistic Research. ISSN 0090-6905. doi: 10.1007/s10936-022-09894-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan & Beeke, Suzanne (2022). Requests to children by parents with aphasia. Aphasiology. ISSN 0268-7038. doi: 10.1080/02687038.2022.2094335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan & Beeke, Suzanne (2021). Joint planning in conversations with a person with aphasia . Journal of Pragmatics. ISSN 0378-2166. 187(1), s. 72–89. doi: 10.1016/j.pragma.2021.10.021. Fulltekst i vitenarkiv
 • Killmer, Helene; Beeke, Suzanne & Svennevig, Jan (2021). Collaborative storytelling with a person with aphasia: Promoting agency in a multiparty interaction. Journal of Interactional Research in Communication Disorders. ISSN 2040-5111. 11(1), s. 78–104. doi: 10.1558/jircd.20902. Fulltekst i vitenarkiv
 • Noiray, Aude; Popescu, Anisia; Killmer, Helene; Rubertus, Elina; Krüger, Stella & Hintermeier, Lisa (2019). Spoken Language Development and the Challenge of Skill Integration. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02777. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Killmer, Helene (2022). Anmodninger av foreldre med afasi – muligheter og begrensninger.
 • Killmer, Helene (2021). Participation in conversations by persons with aphasia.
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan & Beeke, Suzanne (2021). Agency in Collaborative Storytelling - reflecting Competence in Aphasia.
 • Fyndanis, Valantis; Capasso, Rita; Killmer, Helene; Malefaki, Sonia; Miceli, Gabriele & Grohmann, Kleanthes (2020). Sentential negation in German and Italian agrammatic aphasia.
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan & Beeke, Suzanne (2019). Joint planning talk.
 • Killmer, Helene; Svennevig, Jan & Beeke, Suzanne (2019). Joint planning talk in conversations of persons with aphasia .
 • Killmer, Helene (2017). Repetition as a resource in conversations of a person with aphasia.
 • Killmer, Helene (2017). Repetition as a resource in conversations of a person with aphasia.
 • Killmer, Helene (2017). Collaborative storytelling in conversations of persons with aphasia.
 • Varlokosta, Spyridoula; Efstratiadou, Eva; Wartenburger, Isabell; Burchert, Frank; Killmer, Helene & Chatziantoniou, Lina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Morphosyntactic production in Greek-German bilingual agrammatic aphasia: A case study.
 • Fyndanis, Valantis; Miceli, Gabriele; Semenza, Carlo; Capasso, Rita; Christidou, Paraskevi & De Pellegrin, Serena [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2017). (Morpho)syntactic production in agrammatic aphasia: Testing three hypotheses within a cross-linguistic approach.
 • Killmer, Helene (2016). The role of repetition in conversation of persons with aphasia.
 • Fyndanis, Valantis; Miceli, Gabriele; Semenza, Carlo; Christidou, Paraskevi; Killmer, Helene & Capasso, Rita [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2016). Time reference in Greek, Italian and German agrammatic aphasia: A test of the PAst DIscource Linking Hypothesis.
 • Fyndanis, Valantis; Arcara, Giorgio; Arfani, Dimitra; Burchert, Frank; Burgio, Francesca & Cagnin, Annachiara [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2016). Time reference in agrammatic aphasia and probable Alzheimer’s disease: A cross-linguistic test of the PAst DIscourse Linking Hypothesis.
 • Fyndanis, Valantis; Arcara, Giorgio; Arfani, Dimitra; Burchert, Frank; Burgio, Francesca & Cagnin, Annachiara [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2016). Time reference in agrammatic aphasia and probable Alzheimer’s disease: A cross-linguistic test of the PAst DIscourse LInking Hypothesis. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00097.
 • Killmer, Helene; Frankel, Tali & Penn, Claire (2015). A study of repetition in the conversation of persons with aphasia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2016 13:52 - Sist endret 12. juli 2022 16:32

Prosjekter