Ingeborg Sophie Bjønness Ribu

Forsker - Lingvistikk
Bilde av Ingeborg Sophie Bjønness Ribu
English version of this page
Rom HW335
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

 • Språk og demens (Alzheimers sykdom, Primær progressiv afasi)
 • Klinisk lingvistikk
 • Typisk og atypisk aldring
 • Språkvansker

Bakgrunn

Bachelor i lingvistikk, UiO 2010

Master i lingvistikk, UiO 2012

Forskningsassistent ved ILN 2011-2015

Forskningsassistent ved Folkehelseinstituttet 2015

Forskningsassistent ved Psykologisk institutt, UiO 2015-2016

Doktorgradsprosjekt

Språk og kognisjon ved aldring og demens

Samfunnet preges av at vi stadig blir eldre, og det er derfor viktig å forstå flere ulike aspekter ved aldring enn rent fysiske og (psyko)fysiologiske. Forskning på språkbruk og -ferdigheter hos eldre er et relativt nytt forskningsfelt, særlig i norsk sammenheng. I dette prosjektet skal jeg utforme en baseline for språklig aldring. Jeg skal også undersøke språklige ferdigheter hos personer en kjent demensdiagnose (Alzheimers sykdom og Primær progressiv afasi). 

For å kunne lage en baseline, vil jeg gjennomføre psykolingvistiske tester med to ulike deltakergrupper; yngre voksne (18-30 år) og eldre voksne (over 65 år). I tillegg vil jeg undersøke språkferdighetene til en gruppe personer med en aldersrelatert kognitiv svekkelse. Jeg vil teste både produksjon og forståelse blant alle deltakerne. Siden det i dag er lite forskning på området, vil dette prosjektet gi ny innsikt knyttet til aldersrelaterte språkvansker.

Forskningsspørsmålene som skal besvares i dette prosjektet er:

1) Hvordan påvirkes semantisk kunnskap, og leksikalske og syntaktiske ferdigheter av kognitiv svikt og Alzheimers sykdom/Primær progressiv afasi?

2) Kan språklige markører brukes i tidlig diagnose av Alzheimers sykdom, og å skille Alzheimers sykdom fra primær progressiv afasi? 

3) Hvilke metoder bør man bruke for å undersøke språklige endringer ved ulike demensdiagnoser?

For å få svar på disse spørsmålene vil jeg samle inn data fra personer med demens og nevrologisk friske personer. Alle deltakerne vil gjennomgå ulike kognitive og språklige tester. 

Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimers sykdom, Psykolingvistikk, primær progressiv afasi

Publikasjoner

 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S. & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian, In Martin J. Ball; Paul Fletcher & David Crystal (ed.),  Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP.  Multilingual Matters.  ISBN 9781788924382.  Kapittel 1.  s 1 - 28
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2018). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  32(4), s 353- 377 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trecca, Fabio; McCauley, Stewart; Riis Andersen, Sofie; Bleses, Dorthe; Basbøll, Hans; Højen, Anders; Madsen, Thomas O.; Ribu, Ingeborg Sophie & Christiansen, Morten H. (2018). Segmentation of Highly Vocalic Speech Via Statistical Learning: Initial Results From Danish, Norwegian, and English. Language Learning.  ISSN 0023-8333.  s 1- 34 . doi: 10.1111/lang.12325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2014). Imageability and phonological neighborhood density effects in speech processing. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 74- 76

Se alle arbeider i Cristin

 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Language and cognition in healthy aging and dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2020). Primær progressiv afasi - teoretiske og praktiske perspektiver.
 • Ribu, Ingeborg Sophie (2018). Word Associations in Alzheimer's Disease and Healthy Aging.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Hansen, Pernille (2018). The role of age, language proficiency and cognitive decline on free word associations.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie & Bøyum, Malene (2017). The mental lexicon across the lifespan: Word associations from L1 and L2 speakers of Norwegian with and without dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos personer med demens i Norge.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian. Vis sammendrag
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Bjerkan, Kirsten Meyer; Holm, Elisabeth; Ribu, Ingeborg Sophie; Markiewicz, Stefan; Chyl, Katarzyna & Haman, Ewa (2014). Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) in bilingual Polish-Norwegian children, monolingual peers and children with SLI.
 • Bjerkan, Kirsten Meyer; Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT in Norwegian. Data from BiTD, MoTD and MoSLI children.
 • Hansen, Pernille; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Haman, Ewa; Kalninytė, Agnė; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Łuniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Roch, Maja; Simonsen, Hanne Gram; Slancová, Daniela; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vrcic, Anida & Vuksanovic, Jasmina (2013). Monolingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie; Chyl, Katarzyna; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Markiewicz, Stefan & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT results from bilingual Polish-Norwegian children compared to their monolingual peers.
 • Michalczuk, Karol; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Ribu, Ingeborg Sophie (2013, 20. juni). Dwa zamiast jednego - jedno dziecko, dwa języki.  Informator Katolicki.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2016 15:49 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55

Prosjekter