Julian Kirkeby Lysvik

Stipendiat - Lingvistikk
Bilde av Julian Kirkeby Lysvik
English version of this page
Telefon +47 22858235
Rom 644
Treffetider Man. - fre. 09.30-16.00
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Forskningen min dreier seg primært om teoretisk lingvistikk, med særskilt fokus på fonologi. Jeg er også opptatt av krysningspunktet mellom fonologi og morfologi, spesielt innenfor postsyntaktisk morfologi. Metodisk sett er jeg interessert i bruk av psykolingvistiske eksperimenter for å hente ny data.  

Undervisning

Som lærerassistent ved University College London har jeg ledet seminarer og studiegrupper innen fonetikk, fonologi og morfologi.

Bakgrunn

Jeg har bachelor i generell lingvistikk, med fordypning i hebraisk, fra Universitetet i Oslo. Fra University College London har jeg mastergrad i lingvistikk, med spesialisering i fonologi. Jeg skrev masteroppgave om fenomenet metatese på tvers av språk.

Emneord: Fonologi, morfologi, Psykolingvistikk, Grammatikk
Publisert 13. jan. 2017 11:25 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55

Forskergrupper