Oda Røste Odden

English version of this page
Mobiltelefon +47-99164489
Rom 207
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Bakgrunn

 • 2014 Master i nordisk språk , UiO
 • 2012 Bachelor, språk, kinesisk, UiO/Peking University
 • 2012 Bachelor, språk, nordisk, UiO

Utover disse fullførte gradene har jeg gjennomført ett år av masterutdanninga i logopedi ved Universitetet i Bergen og diverse andre enkeltemner i språk og litteratur ved ulike universiteter i Norden.

Jeg har også jobba som vitenskapelig assistent for Norsk ordbank og Normprosjektet.

Ph.d.-prosjekt

Ph.d.-prosjektet mitt handler om de semantiske og grammatiske egenskapene til norske og svenske konstruksjoner som inneholder typeord, særlig slags, sorts og typ(e). Jeg skal undersøke funksjonell og kognitiv motivasjon for de påfallende likhetene mellom type-konstruksjoner innafor enkeltspråk – og også mellom språk. Arbeidstittelen på prosjektet er A family of type noun constructions. The use of slag(s), sort(s) and typ(e) in Norwegian and Swedish 

Faglige interesser

Jeg er generelt interessert i språkets natur og sammenhengen mellom språksystemet, øvrig kognisjon og bruken av språk.

 • Konstruksjonsgrammatikk
 • Bruksbasert grammatikk
 • Kognitiv lingvistikk
 • Norsk grammatikk
 • Språkhistorie
 • Grammatikalisering
 • Semantikk/pragmatikk
Emneord: Lingvistikk, Nordisk språk, Grammatikk, Kognitiv lingvistikk, Doktorgradsstipendiat

Publikasjoner

 • Odden, Oda Røste (2018). Dynamics of the Scandinavian type nouns as renewal, reinforcement and analogy in determiner/proform-like systems. Vis sammendrag
 • Kola, Kjersti Wictorsen & Odden, Oda Røste (2017). #Gørlza, nørdsa og æppene: en undersøkelse av bestemt form flertall i et utvalg engelske lånord. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2017). Diasystematicity and multiple source constructions in more than one variety in the grammaticalisation of type noun constructions.
 • Odden, Oda Røste (2017). Noen deiktisk beskrivende elementer: den slags, den type og litt sånn. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2017). Typ, många olika typs typkonstruktioner. Om variasjon og likhet i bruken av type, typ, typs, slags og sorts i norsk og svensk..
 • Odden, Oda Røste (2017). Type noun constructions (TNCs) in North Scandinavian and beyond: Multiple motivations behind similarities across languages.
 • Odden, Oda Røste (2016, 10. januar). Den type ting. [Radio].  NRK P2.
 • Odden, Oda Røste (2016, 17. januar). En slags eller et slags?. [Radio].  NRK P2.
 • Odden, Oda Røste (2016). Et slags konstruksjonsparadigme. Et paradigmeskjema for ubestemte nominalfraser med ordet slags. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2016). Paradigms on the level of phrases within a constructional network: Idiosyncratic use of indefinite articles in Norwegian nominals with the word ​slags. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2016). Type, en slags grammatikalisering av typ og type i norsk?.
 • Odden, Oda Røste (2016). Type noun constructions in North Scandinavian: Kinda, what’s the reason that we sorta start to use all kinds of type nouns to indicate uncertainty and that typa thing?. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2016). Utvikling av typekonstruksjoner: Likhet, forskjell og motivasjon.
 • Odden, Oda Røste (2015). Likheter og forskjeller mellom flere slags typekonstruksjoner i norsk og svensk. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2015). Variasjon og likhet i konstruksjoner med de ulike svenske og norske typeordene: Typ(e), slags og sorts.
 • Odden, Oda Røste (2014). A kind of a kind of-construction.
 • Odden, Oda Røste (2014). En slags beslekta konstruksjoner – En konstruksjonsgrammatisk tilnærming til bruken av 1+slags+substantiv-konstruksjonen i norsk.
 • Odden, Oda Røste (2014). En slags masteroppgave. Om 1-slags-S-konstruksjonen og dens implikasjoner for mentalistiske språkteorier.
 • Odden, Oda Røste (2014). En slags masteroppgave. Om bruken av 1-slags-S-konstruksjonen og dens implikasjoner for mentalistiske språkteorier. Vis sammendrag
 • Odden, Oda Røste (2014). Et slags konstruksjonsparadigme. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.  ISSN 0806-5063.  2 Applaus, s 16- 24

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. aug. 2015 09:14 - Sist endret 13. feb. 2018 15:28

Forskergrupper