Stephen Pepper

Stipendiat - Lingvistikk
Bilde av Stephen Pepper
English version of this page
Mobiltelefon +4790827246 +4790827246
Rom NT 644
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

  • Cognitive linguistics
  • Compounding
  • Language change
  • Language typology

Doktorgradsprosjekt

Sammensatte substantiver i tverrspråklig perspektiv

Prosjektet er en typologisk studie av nominalsammensetninger med fokus på semantiske relasjoner og korrelasjoner mellom hodeposisjon og ordstilling i nomenfrasen.

Målet er å dokumentere bredden i fenomenet på verdensbasis.

 

Emneord: Typology, Cognitive Linguistics, Compounding, Linguistics, Språktypologi, Kognitiv lingvistikk, Lingvistikk, Språkvitenskap

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Pepper, Steve (2016). Windmills, Nizaa and the typology of binominal compounds, In Livia Kortvelyessy; Pavol Stekauer & Salvador Valera (ed.),  Word-formation across languages.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-9962-8.  Chapter 14.  s 281 - 310 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Pepper, Stephen Charles (2010). Nominal compounding in Nizaa: A cognitive perspective. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. apr. 2015 09:39 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55