Per Thomas Andersen

Professor - Nordisk litteratur
Bilde av Per Thomas Andersen
English version of this page
Telefon +47 22856954
Mobiltelefon +47 98425903
Rom HW 635
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Emneord: Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Norske forfattere, Norskfaget, Samtidslitteratur

Publikasjoner

BØKER:

Andersen, Per Thomas (2018). Ribereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk. Fagbokforlaget (ISBN 9788245023497) 201 s.

 

Andersen, Per Thomas (2017): Fortelling og følelse. En studie i affektiv narratologi. Universitetsforlaget (ISBN 9788215026138) 244 s.

 

Andersen, Per Thomas (2017): Story and Emotion: A Study in Affective Narratology. Universitetsforlaget (ISBN 9788215028255) 185 s. (Open access)

 

Andersen, Per Thomas (red.) (2014): Globalization in Literature. Fagbokforlaget (ISBN 9788232100033) 245 s.Andersen, Per Thomas (2013). "Hvor burde jeg da være?" Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021102.  298 s.

 

Andersen, Per Thomas (2013). Til stede. Vigmostad/Bjørke (ISBN 9788241909931)  263 s.

 

Andersen, Per Thomas (2012). Norsk litteraturhistorie, 2. utgave. Universitetsforlaget (ISBN 9788215017044)  764 s.

 

Andersen, Per Thomas, Gitte Mose, Thorstein Norheim (red) (2012). Litteratur og litteraturvitenskap. Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag (ISBN 9788253034928). 

 

Andersen, Per Thomas (2008). Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur. Fagbokforlaget (ISBN 978-82-450-0778-7) 200 s.

 

Andersen, Per Thomas: (2006). Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Universitetsforlaget I(SBN 139788215008035) 205 s.

 

Andersen, Per Thomas (2003). Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur. Universitetsforlaget (ISBN 8215004091) 267 s.

 

Andersen, Per Thomas (1997). Fra Petter Dass til Jan Kjærstad. Studier i diktekunst og komposisjon. Cappelen Akademisk Forlag (ISBN 8245605115) 329 s.

 

Andersen, Per Thomas (1992). Dekadanse i nordisk litteratur 1880 - 1900. Aschehoug forlag (ISBN 8203169767) 623 s.

 

Andersen, Per Thomas (1982). Stein Mehren - en logos-dikter. Aschehoug forlag (ISBN 8203108512) 277 s.

 

 

SISTE ARTIKLER:

Andersen, Per Thomas (2017) "After honor. From Egil Skallagrimsson to Karl Ove Knausgård". I: Literature and Honour. Universitetsforlaget (ISBN 9788215029566) s. 105-128

 

Andersen, Per Thomas (2017). "Der syddrå boble." Om Øyvind Rimbereids dikt Jimmen (2011). I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-03022-7) s. 181-194

 

Andersen, Per Thomas (2017). "Glocalizing the light of Norwg-West: From inner light to the light of labor". I: Nordic Literature: A Comparative History. Volume 1: Spatial Nodes. John Benjamins Publishing Company (ISBN 9789027234681) s. 348-360

 

Andersen, Per Thomas (2016). "Karl Ove Knausgaard and the Transformation of Honor Culture in Late Modern Welfare States". Journal of World Literature Volum 1.(4) s. 555-568

 

Andersen, Per Thomas (2016). "Kortárs norvég irodalom az ezredfordulón". I: Csak írok, ez minden: Válogatás kortárs dán és norvég regényekböl. Budapest: ELTE Eötvös J. Collegium (ISBN 978-615-5371-50-9) s. 31-57

 

Andersen, Per Thomas (2016). "Medmenneskelighet,penger og nestekjærlighet. Politisk forvaltning av norske privilegier". I: Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Universitetsforlaget (ISBN 9788215027753) s. 55-75

 

 

 • Andersen, Per Thomas (2021). En felles nåtid - en felles fremtid? En analyse av Øyvind Rimbereids "Solaris korrigert". I Axelsson, Marcus & Opset, Barbro Bredesen (Red.), Fortellinger om bærekraftig utvikling. Perspektiver for norskfaget. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-05008-9. s. 59–84. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Per Thomas (2020). På vei mot en felles skjebne. Et essay om transport. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 1, s. 08–15.
 • Andersen, Per Thomas (2020). Standing cool against sword, spears and suffering. I Hermansson, Gunilla & Jørgensen, Jens Lohfert (Red.), Exploring NORDIC COOL in Literary History. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027207890. s. 241–254.
 • Andersen, Per Thomas (2017). Glocalizing the light of Norwg-West: From inner light to the light of labor. I Sondrup, Steven P.; Sandberg, Mark; Thomas A., DuBois & Ringgaard, Dan (Red.), Nordic Literature: A Comparative History. Volume 1: Spatial Nodes. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027234681. s. 348–360. doi: 10.1075/chlel.xxxi.27and.
 • Andersen, Per Thomas (2017). After honor. From Egil Skallagrimsson to Karl Ove Knausgård. I Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Norheim, Thorstein (Red.), Literature and Honour. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029566. s. 105–128. doi: 10.18261/978-82-15-02955-9-2017-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Per Thomas (2017). "Der syddrå boble." Om Øyvind Rimbereids dikt Jimmen (2011). I Bakken, Jonas & Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03022-7. s. 181–194. doi: 10.18261/9788215030227-2017-11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Per Thomas (2016). Medmenneskelighet,penger og nestekjærlighet.Politisk forvaltning av norske privilegier. I Oxfeldt, Elisabeth (Red.), Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. Universitetsforlaget. ISSN 9788215027753. s. 55–75. doi: 10.18261/9788215028095-2016-03.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Karl Ove Knausgaard and the transformation of honor culture in late modern welfare states. Journal of World Literature. ISSN 2405-6472. 1(4), s. 555–568. doi: 10.1163/24056480-00104005.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Øyvind Rimbereids poetiske bølge. Om "Orgelet som ikke finnes". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 103(4), s. 332–348. doi: 10.18261/issn.1500-1989-2016-04-05.
 • Andersen, Per Thomas (2016). "SIDDY Stavgrsand, siddy min". Hjemstedet som dystopi - om Øyvind Rimbereids Solaris korrigert". Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur. ISSN 1904-7088. s. 46–53. doi: 10.18261/9788215030227-2017-11.
 • Andersen, Per Thomas (2014). National Literature and World Literature. I Andersen, Per Thomas (Red.), Globalization in Literature. Fagbokforlaget. ISSN 9788232100033. s. 35–52.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Globalization in Literature. Introduction. I Andersen, Per Thomas (Red.), Globalization in Literature. Fagbokforlaget. ISSN 9788232100033. s. 7–15.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Norske følelser? En affektiv reise gjennom norsk litteraturhistorie fra Hávamál til Harstad. Norsklæreren. ISSN 0332-7264.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Literatura nacional y literatura mundial. Criterios. ISSN 0864-0475. 65(1).
 • Andersen, Per Thomas (2013). Asylsenteret. Et heterotopisk sted i det senmoderne Skandinavia. I Jönsson, Mats (Red.), Skandinavien i tid och rum : bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (CSS acta series; II). CSS Centre for Scandinavian studies. ISSN 9789163398957.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Gunvor Hofmo og den modernistiske trenodi. I Jönsson, Mats (Red.), Skandinavien i tid och rum : bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (CSS acta series; II). CSS Centre for Scandinavian studies. ISSN 9789163398957.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Nabospråkslitteratur fra hele verden? Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 176–186.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Cosmopolitan Identities or Globalized Alienation". I Krysztofiak, Maria (Red.), Transkulturelle Identität und Übersetzungsmodelle skandinavischer Literatur. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-63869-9. s. 113–123.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Norsk samtidslitteratur omkring årtusenskiftet. Uro i redet, antiindividualisme og den postmoderne psykologiseringen". I Bunch, Mads (Red.), Millennium. Nye retninger i nordisk litteratur. Forlaget Spring. ISSN 978-87-92381-53-8. s. 197–220.
 • Andersen, Per Thomas (2012). Kosmopolitisk identitet eller globalisert fremmedgjøring. Folia Scandinavica Posnaniensia. ISSN 1230-4786. 14. doi: 10.2478/v10252-012-0001-7.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren. I Holmberg, Claes-Göran & Ljung, Per Erik (Red.), IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. Lund University Open Access. ISSN 978-91-7473-839-1.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Kanon, litteraturhistorie og kulturpolitikk. I Svendsen, Erik & Svane, Marie-Louise (Red.), Litterære livliner. Kanon, klassiker, litteraturbrug. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978-87-02-09047-5. s. 143–155.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren (1993). I Ljung, Per Erik (Red.), Transformationer. Valda texter fran International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferena i Lund 2010. Centre for Scandinavian Studies . ISSN 978-91-633-9894-0. s. 193–203.
 • Andersen, Per Thomas (2011). Edvard Munch and the literary fragment. I Guleng, Mai Britt (Red.), eMunch.no - Text and Image. Unipub forlag. ISSN 978-82-90128-71-0. s. 157–169.
 • Andersen, Per Thomas (2011). "Paradiso and Diaspora: Idyll and Unrest in Knut Hamsun". I Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (Red.), Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251927284. s. 239–250.
 • Andersen, Per Thomas (2010). Pinebrev og protest. Brev som styringsredskap og kampmiddel i Johan Falkbergets Nattens brød. I Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (Red.), Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2591-4. s. 243–256.
 • Andersen, Per Thomas (2010). Paradiso og diaspora: Idyll og uro hos Hamsun. I Arntzen, Even (Red.), Uro. Knut Hamsun og det rastløse menneske. Hamsun-Selskapet. ISSN 978-82-91002-42-2. s. 61–72.
 • Andersen, Per Thomas (2009). Kosmopolitisme og (post)nasjonalisme i Jan Kjærstads Forføreren. I Bø, Gudleiv & Aaby, Gudveig Henryette (Red.), Sjeleild mot elementer Festskrift til Rolf Nyboe Nettum på 90-årsdagen 17. juni 2009. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-520-2. s. 173–193.
 • Andersen, Per Thomas (2009). Det langsomt sårede sinn. Om Aksel Sandemose og Cora Sandel. I Andersen, Steen & Povlsen, Steen Klitgård (Red.), Dæmoni og ansvarlighed. Nye bidrag til Sandemose-forskningen. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978-87-7674-168-6. s. 17–36.
 • Andersen, Per Thomas (2009). Gruven -- den edle malm og menneskeslagget. I Evenstad, Ragnar (Red.), Vendt mot lyset. Johan Falkberget i liv og diktning. Luther Forlag. ISSN 978-82-531-4594-5. s. 87–100.
 • Andersen, Per Thomas (2008). Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere norsk litteratur. Passage. ISSN 0901-8883. s. 33–48.
 • Hauge, Hans; Andersen, Per Thomas & Aasen, Arne Johannes (2007). Arne Johannes Aasen: "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad doktordisputas, NTNU 6. oktober 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 294–326.
 • Hauge, Hans; Andersen, Per Thomas & Aasen, Arne Johannes (2007). Arne Johannes Aasen: "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad doktordisputas, NTNU 6. oktober 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 294–326.
 • Andersen, Per Thomas (2007). "Retretten til skrifta." Innlegg fra andreopponenten. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 305–313.
 • Andersen, Per Thomas (2006). Gruven. Den edle malm og menneskeslagget. I Andersen, Per Thomas (Red.), Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-36181-2. s. 164–175.
 • Andersen, Per Thomas (2005). Conquering pain. Personal Narrative and Identity in Jens Christian Grøndahl's Lucca. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. s. 60–67.
 • Andersen, Per Thomas (2005). Kovács katáng ferenc Kortárs norvég irodalom - A '70-es évektól napjainkig. Nagyvilág. ISSN 0547-1613. s. 176–191.
 • Andersen, Per Thomas (2005). Gaten. Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 110–129.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Savnet fellesskap. Om Bjarte Breiteigs Surrogater. I Michelsen, Per Arne og Marianne Røskeland (Red.), Nye forklaringer. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-998-4. s. 61–78.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Nordlands trompet i litteraturhistorien i dag. I Forfang, Sven Erik (Red.), Petter Dass - omkring Nordlands trompet. Høgskolen i Nesna. ISSN 82-7569-099-4. s. 40–57.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Stedets monogami. Sellanrå nok en gang. I Arntzen, Even & Wærp, Henning (Red.), Hamsun i Tromsø III. Rapport fra den 3. internasjonale Hamsun-konferanse, 2003. "Tid og rom i Hamsuns prosa". Hamsun-Selskapet. ISSN 82-91002-17-7. s. 113–128.
 • Fritz, Axel; Andersen, Per Thomas & Aarset, Hans Erik (1992). Historier om Doktor Faust. Den s.k. Volksbuch från 1587 i belysning av stofftraditionen, Tromsø-studier i litteratur: Fra Heliodor til Petter Dass. Ti studier i før-romantisk fortellekunst. Universitetet i Tromsø, Institutt for språk og litteratur. s. 44–70.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Per Thomas (2019). Forstå fortellinger. Innføring i litterær analyse. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031880. 165 s.
 • Andersen, Per Thomas (2018). Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk. Fagbokforlaget. ISBN 9788245023497. 201 s.
 • Andersen, Per Thomas (2016). Story and Emotion: A Study in Affective Narratology. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028255. 185 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Per Thomas (2016). Fortelling og følelse. En studie i affektiv narratologi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026138. 244 s.
 • Ommundsen, Åse Marie; Andersen, Per Thomas & Bliksrud, Liv (2016). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-851-7. 335 s.
 • Andersen, Per Thomas; Bache-Wiig, Harald; Norheim, Thorstein & Ystad, Vigdis (2015). LIV og diktning. Litteratur som forståelsesform. Festskrift til Liv Bliksrud. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-801-2. 376 s.
 • Andersen, Per Thomas (2014). Globalization in Literature. Fagbokforlaget. ISBN 9788232100033. 245 s.
 • Andersen, Per Thomas (2013). Til stede. Vigmostad/Bjørke. ISBN 978-82-419-0993-1. 263 s.
 • Andersen, Per Thomas (2013). "Hvor burde jeg da være?" Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021102. 298 s.
 • Andersen, Per Thomas (2012). Norsk litteraturhistorie, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01704-4. 764 s.
 • Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (2012). Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3492-8. 330 s.
 • Andersen, Per Thomas; Gimnes, Steinar & Dahlerup, Pil (2010). Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2591-4. 348 s.
 • Andersen, Per Thomas (2008). Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0778-7. 200 s.
 • Andersen, Per Thomas (2006). Lesing og eksistens. Festskrift til Otto Hageberg på 70-årsdagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-36181-2. 323 s.
 • Andersen, Per Thomas (2006). Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00803-8. 205 s.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00409-1. 272 s.
 • Andersen, Per Thomas (2001). Norsk litteraturhistorie. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12836-9. 614 s.
 • Andersen, Per Thomas (2001). Mysteriets time. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-27817-2. 248 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Per Thomas (2016). Kortárs norvég irodalom az ezredfordulón. I László, Dr. Horváth (Red.), Csak írok, ez minden: Válogatás kortárs dán és norvég regényekböl. ELTE Eötvös J. Collegium. ISSN 978-615-5371-50-9. s. 31–57.
 • Andersen, Per Thomas (2015). Steder i dansk lyrikk. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. 4, s. 343–344.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Forord. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas; Norheim, Thorstein & Mose, Gitte (2012). Litteratur og litteraturvitenskap. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas & Ullström, Sten-Olof (2012). Drama. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas (2012). Fortellekunstens elementer. I Andersen, Per Thomas; Mose, Gitte & Norheim, Thorstein (Red.), Litterær analyse - en innføring. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3492-8.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Gruven. Den edle malm og menneskeslagget. Om Johan Falkbergets forfatterskap.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Shop till you drop. Noen nyere tendenser i norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Nyere norsk prosalitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Shop till you drop.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Norsk samtidslitteratur.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Samtale med Hanne Ørstavik. del av teaterforestilling på Black box teateret.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Globalisering og glokalisering.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Hans E. Kinck og Roma.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Globalisering og glokalisering.
 • Andersen, Per Thomas (2004). Conquering Pain. Personal Narrative and Identityin Jens Christian Grøndahl's Lucca.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Den norske samtidslitteraturen.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Hans E. Kinck og det kulturelt og eksistensielt "andre".
 • Andersen, Per Thomas; Bale, Kjersti & Hageberg, Otto (2003). Skrift på vegg.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Petter Dass og litteraturhistorien.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Opposisjonsinnlegg om Sissel Furuseths Dr. art. avhandling: Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Aksel Sandemose og Cora Sandel.
 • Andersen, Per Thomas (2003). Stedets monogami. Sellanrå nok en gang.
 • Andersen, Per Thomas (2020). Honor Codes in Siri Pettersen's The Raven Rings. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 27. nov. 2020 12:18

Prosjekter