Birgitte Furberg Moe

Stipendiat - Nordisk litteratur
Bilde av Birgitte Furberg Moe
English version of this page
Mobiltelefon +47 930 94 504
Rom HW 624
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Knut Hamsuns forfatterskap, genetisk kritikk, bokhistorie, litteraturteori, litteraturkritikk, litteraturhistorie, barnelitteratur

 

Avhandling under arbeid

I mitt Ph.d.-prosjekt, Fra notat til litteratur – en tekstgenetisk undersøkelse av På gjengrodde stier (1949), undersøker jeg tilblivelsen av Knut Hamsuns siste verk.

Studiet er metodologisk forankret i den franske genetiske kritikken, som retter søkelyset mot forfatterens arbeidsprosesser. Gjennom en kartlegging av Hamsuns notater, manuskripter og brev spør jeg hvordan en genetisk undersøkelse kan bidra til forståelsen av denne kontroversielle klassikeren. Prosjektet er en metodologisk studie så vel som en Hamsun-studie.

På gjengrodde stier tematiserer tidvis sin egen tilblivelse, og retter slik oppmerksomheten mot forfatterens skriveprosess. Gjennom en kritisk konstruksjon etablerer jeg verkets genetiske «dossier» og «l'avant-texte». På norsk benyttes begrepet «førtekst». Det empiriske materialet er egnet til å belyse forfatterens litterarisering og forholdet mellom virkelighet og litteratur. Jeg analyserer hvordan førteksten i samspill med den utgitte teksten kan spille en vesentlig rolle i forståelsen av teksten. Det er særlig tematikkene skyld og uskyld jeg gjør til gjenstand for litterær og retorisk analyse, ved å studere verkets utvikling fra førtekst til sluttekst.

Arbeidet tar utgangspunkt i deler av verkets resepsjon og trekker også veksler på bokhistorisk og biografisk forskning. I avhandlingen går jeg i dialog med tidligere forskning med mål om å nyansere tidligere lesninger.

På gjengrodde stier utkom i 1949, og omhandler perioden fra Hamsun i 1945 ble arrestert, til han i Høyesterett ble dømt for landssvik i 1948. Med sin blanding av fakta og fiksjon og tematisering av rettsprosessen har verket siden vært gjenstand for stadig kontrovers. 

 

Bakgrunn

  • Master i litteraturstudier. Studieretning: Litteraturformidling, Nordiske studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo 
  • Bachelor i kultur- og samfunnsfag. Studieprogram: Litteratur, (støtteemner i kunsthistorie og medievitenskap), Universitetet i Oslo 
Emneord: Nordisk litteratur, Doktorgradsstipendiat, Litteratur og litteraturvitenskap

Publikasjoner

  • Moe, Birgitte Furberg (2019). Med blikk på verkets tilblivelse. Genetisk kritikk og grenser mellom historisk virkelighet og fiksjon i På gjengrodde stier.
  • Moe, Birgitte Furberg (2018). Hamsun's On Overgrown Paths, Genetic Criticism and Intention.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. sep. 2017 09:14 - Sist endret 7. jan. 2021 13:22

Forskergrupper