ylvafr

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Jeg er gjennomføringsstipendiat ved ILN og tekstforsker.

I min ph.d.-avhandling, “Hvem bryr seg?” Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell, gjør jeg retorisk analyse og diskursanalyser av et utvalg av ODs materiell og 24 innsamlede elevtekster. Avhandlingen tar utgangspunkt i hvordan OD oppfordrer elever til å “bry seg” og føle solidaritet med ungdom i det globale Sør, uten å gå veien gjennom dårlig samvittighet og skyld­følelser.

 

Faglige interesser

Pedagogikk og norskdidaktikk

Tekstanalyse

Bistandskommunikasjon

Nordisk litteratur

Feministisk litteraturteori

 

Relevant bakgrunn

2013-2014     Lektor. Røyken videregående skole.

2012-2013     Praktisk-pedagogisk årsenhet. Universitetet i Oslo.

2010-2012     Seminarleder. Universitetet i Oslo.

2008-2010     Master i nordisk litteratur. Universitetet i Oslo.
                      Masteroppgaven drøfter nordiske samtidsromaner i lys av
                      teorier om nasjonal identitet, kjønn og etnisitet.

2005-2008     Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag. Litteraturstudier.
                      Universitetet i Oslo.

 

Undervisning

Emneansvarlig NOR4312 Litteraturdidaktikk (vår 2018)

Seminarleder RETKOM1102 - Tekst og kommunikasjon (vår 2018)

Seminarleder NOR1403 Norwegian World Literature (Høst 2018)

Seminarleder NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 (Høst 2018, samt 2010-2012)

 

Emneord: Scanguilt, Operasjon Dagsverk, Tekstanalyse, Pedagogikk, Norskdidaktikk, Skole

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (ed.) (2011). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøjd, Ylva (2018, 02. november). Gir Operasjon Dagsverk norske ungdommer skyldfølelse?. [Internett].  Forskning.no.
 • Frøjd, Ylva (2018). "Hvem bryr seg?" Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell. Vis sammendrag
 • Frøjd, Ylva (2018, 08. oktober). Mobiliserer mot hjelpeaksjon.  Vårt Land.
 • Frøjd, Ylva (2018, 02. november). Operasjon skyldfølelse [Doktoren svarer].  Morgenbladet.
 • Frøjd, Ylva (2018, 01. august). Skyld og bistand.  Vårt Land.
 • Frøjd, Ylva (2017). Solidarity and Humanitarian Aid Discourses in Student Texts.
 • Frøjd, Ylva (2016). How Can The Solidarity Action Operation Day's Work 2015 Contribute To Student Bildung?.
 • Frøjd, Ylva (2016). «Leve Vesten, la oss fortsette festen». Humor, skyld og ansvar i Operasjon Dagsverks kampanjefilm Leve Vesten (2014).
 • Frøjd, Ylva (2015). What you don’t know will hurt you. A Rhetoric of Post-Humanitarism in Operasjon Dagsverk’s Educational Material..
 • Frøjd, Ylva (2015). Who Cares? Educational Narratives of Guilt and Privilege.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva & Rees, Ellen (2011). "Editors' Introduction", In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Introduction.  s 11 - 14

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2015 11:04 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55