Ylva Frøjd

English version of this page
Rom HW 601
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Jeg er gjennomføringsstipendiat ved ILN og tekstforsker.

I min ph.d.-avhandling, “Hvem bryr seg?” Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell, gjør jeg retorisk analyse og diskursanalyser av et utvalg av ODs materiell og 24 innsamlede elevtekster. Avhandlingen tar utgangspunkt i hvordan OD oppfordrer elever til å “bry seg” og føle solidaritet med ungdom i det globale Sør, uten å gå veien gjennom dårlig samvittighet og skyld­følelser.

 

Faglige interesser

Pedagogikk og norskdidaktikk

Tekstanalyse

Bistandskommunikasjon

Nordisk litteratur

Feministisk litteraturteori

 

Relevant bakgrunn

2013-2014     Lektor. Røyken videregående skole.

2012-2013     Praktisk-pedagogisk årsenhet. Universitetet i Oslo.

2010-2012     Seminarleder. Universitetet i Oslo.

2008-2010     Master i nordisk litteratur. Universitetet i Oslo.
                      Masteroppgaven drøfter nordiske samtidsromaner i lys av
                      teorier om nasjonal identitet, kjønn og etnisitet.

2005-2008     Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag. Litteraturstudier.
                      Universitetet i Oslo.

 

Undervisning

Emneansvarlig NOR4312 Litteraturdidaktikk (vår 2018)

Seminarleder RETKOM1102 - Tekst og kommunikasjon (vår 2018)

Seminarleder NOR1300 - Nordisk, særlig norsk, litteratur 1800-2000 (2010-2012)

 

Emneord: Operasjon Dagsverk, Scanguilt, Norskdidaktikk, Tekstanalyse, Skole, Pedagogikk

Publikasjoner

 • Frøjd, Ylva (2018). Global dannelse i møte med Operasjon Dagsverks testimonials. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  42(2), s 58- 69
 • Frøjd, Ylva (2017). Solidaritet og bistand. En undersøkelse av hvordan elevtekster går i dialog med Operasjon Dagsverks temahefte 2015 om seksuelle rettigheter, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kapittel.  s 81 - 104 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frøjd, Ylva (2017). Who Cares? Operation Day's Work's Booklet Covers as Appeals for Humanitarian Aid.. Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5637.  89(4), s 548- 572
 • Frøjd, Ylva (2016). «Leve Vesten, la oss fortsette festen» En retorisk analyse av Operasjon Dagsverks kampanjefilm (2014), I: Elisabeth Oxfeldt (red.),  Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027753.  Kapittel 5.  s 95 - 112
 • Frøjd, Ylva (2014). Save the World: Kirsten Hammann's Novel En dråbe i havet, In Per Thomas Andersen (ed.),  Globalization in Literature.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788232100033.  Del III.  s 227 - 243

Se alle arbeider i Cristin

 • Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva; Oxfeldt, Elisabeth & Rees, Ellen (ed.) (2011). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøjd, Ylva (2017). Solidarity and Humanitarian Aid Discourses in Student Texts.
 • Frøjd, Ylva (2016). How Can The Solidarity Action Operation Day's Work 2015 Contribute To Student Bildung?.
 • Frøjd, Ylva (2016). «Leve Vesten, la oss fortsette festen». Humor, skyld og ansvar i Operasjon Dagsverks kampanjefilm Leve Vesten (2014).
 • Frøjd, Ylva (2015). What you don’t know will hurt you. A Rhetoric of Post-Humanitarism in Operasjon Dagsverk’s Educational Material..
 • Frøjd, Ylva (2015). Who Cares? Educational Narratives of Guilt and Privilege.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Dingstad, Ståle; Frøjd, Ylva & Rees, Ellen (2011). "Editors' Introduction", In Ståle Dingstad; Ylva Frøjd; Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (ed.),  Knut Hamsun: Transgression and Worlding.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251927284.  Introduction.  s 11 - 14

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. mars 2015 11:04 - Sist endret 23. jan. 2018 10:17