Lars Sigurdsson Vikør

professor emeritus
Bilde av Lars Sigurdsson Vikør
English version of this page
Telefon +47 22 85 43 29
Rom GA 125
Brukernavn
Besøksadresse Norsk Ordbok 2014 Gaustadalleen 30 D 1. etasje 0373 OSLO
Postadresse Norsk Ordbok 2014 Pb. 1021 Blindern 0315 OSLO

Sjå heimesida til Norsk Ordbok.

Emneord: Norsk språk, Nordgermanske språk, Nynorsk, Leksikografi, Språkhistorie, Språkplanlegging, Indonesisk

Publikasjoner

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Er nynorsk eit språk eller ei målform?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 181 - 188
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Artikkel.  s 239 - 248
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Språkdokumentasjon og språkforsking. To sider av same sak, eller to saker?, I: Lars Sigurdsson Vikør; Helene Urdland Karlsen & Åse Wetås (red.),  Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  kapittel.  s 105 - 131
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). u - ubotsmann, v - vabra, vi, vigsel - vikværsk, w - worldcup, x - xylografi, y - ymen, z -zygote, æ - æling, ø - økst, øydfyrde - øyning, I å, åtfall - åtkomst, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  ordartikkelbolkar.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (red.) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  282 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (red.) (2016). Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). To nye nynorskordlister. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  56(39), s 36- 36 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Den største ordboka over norsk språk - ein presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Ord frå Fron i Norsk Ordbok. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.  13, s 88- 96

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55

Prosjekter

 • Ny norsk omsetjing av islendingesogene
 • Ny norsk språkhistorie