Lars Sigurdsson Vikør

professor emeritus
Bilde av Lars Sigurdsson Vikør
Telefon +47 41 52 68 36
Rom A 010
Brukernavn
Besøksadresse SINTEF Forskingsveien 1 0373 OSLO
Postadresse ILN Pb. 1102 Blindern 0317 OSLO

Sjå heimesida til Norsk Ordbok.

Emneord: Norsk språk, Nordgermanske språk, Nynorsk, Leksikografi, Språkhistorie, Språkplanlegging, Indonesisk

Publikasjoner

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Frå ordbok til korpus – og tilbake? Bjørnetjeneste og forfordele, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129.  Kapittel.  s 47 - 59 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Alf Prøysen i Norsk Ordbok, I: Martin Doerr; Øyvind Eide; Oddrun Grønvik & Bjørghild Kjelsvik (red.),  Humanists and the digital toolbox.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-012-5.  Artikkel.  s 241 - 252
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Det moderne Noreg (1945-2015), I: Agnete Nesse (red.),  Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-850-0.  Kapittel.  s 603 - 695
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Standardspråk og normering, I: Tove Bull (red.),  Norsk språkhistorie III: Ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-849-4.  Kapittel 4.  s 327 - 419
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Er nynorsk eit språk eller ei målform?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 181 - 188
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Artikkel.  s 239 - 248
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Språkdokumentasjon og språkforsking. To sider av same sak, eller to saker?, I: Lars Sigurdsson Vikør; Helene Urdland Karlsen & Åse Wetås (red.),  Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  kapittel.  s 105 - 131
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). u - ubotsmann, v - vabra, vi, vigsel - vikværsk, w - worldcup, x - xylografi, y - ymen, z -zygote, æ - æling, ø - økst, øydfyrde - øyning, I å, åtfall - åtkomst, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  ordartikkelbolkar.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). Alf Prøysen som dialektskribent - ortografiske strategiar, I: Karianne Hagen & Lars Anders Kulbrandstad (red.),  Et uvanlig godt språkøre - artikler om Alf Prøysen og språket.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-239-3.  artikkel.  s 17 - 27
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). t - tagst, tjulla - tjyte, tut - tuvut, tvik - tvikøyra, tytebær - tyvjug, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå t - tagst til tytebær - tyvjug.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Indonesiske ord i norsk, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Artikkel.  s 399 - 412
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). skyld - skylist, sorg - soussjef, språk - språtug, stjagla - stjørnværing, strekk - strekkstyrke, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Frå skyld til strekkstyrke.
 • Bakken, Kristin & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Samansette preposisjonar i norske dialektar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  29(2), s 191- 204
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "... de rareste Ord og Talemaader i Sproget". Norske dialektar i 1743, I: Lars-Erik Edlund; Lennart Elmevik & Maj Reinhammar (red.),  Studier i dialektologi och sociolingvistik.  Swedish Science Press.  ISBN 978-91-85352-90-6.  kapittel.  s 307 - 314
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Den første norske tesaurus: Ivar Aasens Norsk Maalbunad. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  18, s 199- 222
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Nynorsk ordbokshistorie - eit oversyn, I: Tor Erik Jenstad & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  Kapittel.  s 1 - 22
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Steinar Schjøtt - ein pioner i nynorsk leksikografi, I: Tor Erik Jenstad & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  Kapittel.  s 23 - 38
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). s - sahrawisk, sjå - sjåværleg, skam - skamørd, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Language purism in the Nordic countries. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  (204), s 9- 30 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Rettskrivingsordbøker som normeringsreiskapar i Norden, I: Lars-Gunnar Andersson; Olle Josephson; Inger Lindberg & Mats Thelander (red.),  Språkvård och språkpolitik.  Norstedts Förlag.  ISBN 978-91-1-302998-6.  kapittel 15.  s 304 - 322
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Begrepet standardtalemål - forsøk på ei opprydding. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(1), s 49- 65
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Behandling av ordsamband i norske einspråklege eittbandsordbøker. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  16, s 241- 253
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). LSS gjennom femti år, del I: 1959-1989, I:  Femti år for folkemålet.  Landslaget for språklig samling.  ISBN 978-82-303-1311-4.  Artikkel.  s 9 - 37
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Lexicography and language planning in Scandinavia and the Netherlands, In Sandro Nielsen & Sven Tarp (ed.),  Lexicography in the 21st Century.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-2336-4.  Artikkel.  s 123 - 143
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Om normering av nynorsk på tidleg 2000-tal - behov eller trong?, I: Helge Omdal & Rune Røsstad (red.),  Språknormering: i tide og utide.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-518-9.  Artikkel.  s 269 - 281

Se alle arbeider i Cristin

 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2020). Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.
 • Rødningen, Dagfinn; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Den første fornorskingsordlista. Ole Vigs Opskrift over norske Ord, som kan indføres i Skriftsproget.. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.  ISBN 978-82-93175-60-5.  138 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Inn i Norsk Ordbok. Brukarrettleiing og dokumentasjon. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9472-2.  373 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Nynorske nedslag. Ei artikkelsamling. Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-006-4.  307 s.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (red.) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  282 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Karlsen, Helene Urdland & Wetås, Åse (red.) (2016). Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  216 s.
 • Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (red.) (2014). Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  145 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2013). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  1608 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2012). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  1630 s.
 • Jenstad, Tor Erik & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (2011). Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  224 s.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (2011). Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  223 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Almenningen, Olaf; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (2011). Språk og samfunn - heime og ute. Festskrift til Lars S. Vikør 65 år Red.: Olaf Almenningen, Marit Hovdenak og Dagfinn Worren. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-632-2. Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun & Worren, Dagfinn (red.) (2011). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  1616 s.
 • Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  1624 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vikør, Lars Sigurdsson (2020). Heimfestingspraksis hos Aasen og Ross - og i Norsk Ordbok, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  artikkel.  s 97 - 111
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (2020). Laurits Killingbergtrø: Ordmannen, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020.  Novus Forlag.  ISBN 978-828390-032-3.  Kapittel.  s 27 - 33
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Den som sparer, har - eller?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  47(1), s 16- 16
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Framtidsnorsk - norsk språk i 2050.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Snakkar vi døl i 2050?.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2019). Språkmangfaldet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  58(12) Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Frå ordbok til korpus - og tilbake?.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Gløymde dødsmarker. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  57(32) Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). Nynorsk anno 2017?. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  124(1), s 100- 105
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2018). The Norwegian language situation. An overview, In Ernst Håkon Jahr (ed.),  Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt.  Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.  ISBN 9789187403309.  Kapittel.  s 15 - 28
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). To nye nynorskordlister. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  56(39), s 36- 36 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Den største ordboka over norsk språk - ein presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2016). Ord frå Fron i Norsk Ordbok. Fronsbygdin.  ISSN 1504-3436.  13, s 88- 96
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (2016). Norsk Ordbok - om folket - av folket - for folket. Historia om ordboksverket fram til i dag, I: Lars Sigurdsson Vikør; Helene Urdland Karlsen & Åse Wetås (red.),  Livet er æve, og evig er ordet. Festskrift til Norsk Ordbok 1930-2016.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-9008-3.  kapittel.  s 15 - 39
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). <Melding av> W. Vandenbussche, E. H. Jahr og P. Trudgill (red.): Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 136- 146
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2015). O norueguês: Bokmål vs. Nynorsk, I: Robert Neil Baxter (red.),  Quem fala a minha lingua? (vol. 2).  Atraves editora.  ISBN 978-84-87305-88-7.  Artikkel.  s 121 - 150 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Kinn, Torodd & Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Maal og Minne 2-2014.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Vikør, Lars Sigurdsson & Kinn, Torodd (2014). Maal og Minne 1-2014.
 • Karlsen, Helene Urdland; Wetås, Åse; Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson & Tandberg, Andreas (2014). Føreord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Føreord.  s 7 - 9
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Alf Prøysen som dialektskribent.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Bibliografi over Dagfinn Worrens produksjon, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Bibliografi.  s 139 - 143
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Etymologi på ein ny måte. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  21, s 357- 371 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). [Melding av] Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.): 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 192- 198
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Qva gjæras skulle, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Q.  s 83 - 85
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om Håvard Isfjording.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om røykdølane.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Soga om svarvdølane.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tekstsjanger og vitskaplegheit. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(33)
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Ogmund Dott.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torgrim Hallesson.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torleiv Jarlsskald.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Tåtten om Torvald Tasalde.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke og språk. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 62- 68 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Varemerke som språk - ordmerke som problem. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  42(1), s 32- 34
 • Vikør, Lars Sigurdsson; Grønvik, Oddrun; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (2014). Leksikografar og kompetanse. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  53(31)
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). (Bokmelding av) Tore Kristiansen og Nikolas Coupland (red.): Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus 2011. 239 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  31(1), s 111- 118
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Aasens målbunad. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  41(2), s 32- 34
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Skriftspråkssituasjonen i Noreg frå dansketida til i dag.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2013). Språkreformatoren Moltke Moe - eit hundreårsminne. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 143- 150
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Eit pronomen i støypeskeia. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 89- 94
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2012). Erfaringar frå språkplanlegging og språkrøkt i Noreg.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "At styrke og fremhjælpe det som norsk er" : Maal og Minne 100 år, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  0.  s 9 - 18
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Forord, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Forord.  s 5 - 6
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Kløyvd infinitiv. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 20- 22
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Lexicography and lexicological research concerning Nynorsk and Norwegian dialects, In Tor Erik Jenstad & Lars Sigurdsson Vikør (ed.),  Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926874.  Oppsummeringskapittel.  s 211 - 222
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). [Melding av] Arnold Dalen o.s.: Trøndersk språkhistorie og Helge Sandøy: Romsdalsk språkhistorie. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 143- 149
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Sigurd Jarlssons runeinnskrift : ein svarreplikk. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  24, s 157- 163
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2011). To norske tesaurusar.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). "... de rareste Ord og Talemaader". Norske dialektar i 1743.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). 2000-talet - ein gong til. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  38(4), s 28- 29
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Bokmelding: Edvard Storm: "Ord i den Guldbrandsdalske Dialect". Ei 1700-tals ordsamling frå Vågå, I: Jakup Skjedsvoll (red.),  Vågå - sagt og skrivi gjennom ti'in.  Mållaget Ivar Kleiven.  ISBN 978-82-7275-171-4.  bokmelding.  s 15 - 17
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Nynorskrettskrivinga inn for landing?.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2010). Om normering av nynorsk.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1830 til 1907, I:  Nettopp norsk SF Vg2/Vg3.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-33896-0.  kapittel.  s 353 - 366 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Egebakken, Inger (2010). Språkpolitikk fra 1907 til i dag, I:  Nettopp norsk SF Vg2/Vg3.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-33896-0.  kapittel.  s 367 - 386 Vis sammendrag
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). " ... de rareste Ord og Talemaader i Sproget".
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). " ... de rareste Ord og Talemaader i Sproget".
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Ein liten sjanse.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Kjeldekritisk tilnærming til kjeldene for Norsk Ordbok.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2009). Nynorsk ordbokshistorie med særleg vekt på Steinar Schjøtts innsats.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 16. mars 2020 22:21