Guro Busterud

Førsteamanuensis - Nordisk språk
Bilde av Guro Busterud
English version of this page
Telefon +47 22857066
Rom HW 515
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

Jeg er ansatt som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap med vekt på norsk som andrespråk. Doktorgraden min har jeg fra NTNU, der jeg disputerte våren 2014.

Faglige interesser

 • Norsk som andrespråk
 • Tilegning av andre- og tredjespråk
 • Språktilegnelse både hos barn og voksne
 • Menneskets medfødte grammatikk: Universalgrammatikken
 • Alder og språktilegning
 • Grammatikkteori
 • Metodologiske problemstillinger
 • Bindingsteori
 • Grammatisk kjønn
 • Ordstilling

Undervisning

NOAS2101 - Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

NOAS1100 - Innføring i norsk som andrespråk

NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier
 

Samarbeid

Jeg er med i Forskergruppe for andre- og tredjespråk (FANT) og Acquisition, Variation and Attrition (AcqVA). Jeg er også tilknyttet formidlingstjenesten Flere språk til flere

Jeg er tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet Grammatical Gender in Norwegian Dialects: Variation, Acquisition and Change (GenVAC), ledet av professor Terje Lohndal.

Jeg deltok i prosjektet MultiGender: A Multilingual Approach to Grammatical Gender ved Centre for Advanced Study/Senter for grunnforskning, 2019-2020.

Jeg er fagansvarlig for språktilegning i Store norske leksikon og er ansvarlig å utvide leksikonet med artikler om språktilegnelse.

Verv

Jeg er medlem i Akademiet for yngre forskere (2017-2021).

Jeg har sittet to perioder som valgt representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i NTNUs styre (2014-2017).
 

 

 

Emneord: Nordisk språk, Norsk som andrespråk

Publikasjoner

 • Anderssen, Merete & Busterud, Guro (2022). Grammatisk kjønn og bøyningsklasse i norsk som andrespråk: En korpusstudie. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 40(1), s. 87–127.
 • Busterud, Guro & Lohndal, Terje (2022). Grammatisk hokjønn i trøndersk barnespråk: Ein korpusstudie. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 40(1), s. 129–156. Fulltekst i vitenarkiv
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro & Dahl, Anne (2021). French as a third language in Norway: The influence of the prior languages in the acquisition of word order. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 12(1), s. 125–144. doi: 10.5617/osla.8913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro & Nygård, Mari (2020). «Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk». Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 38(2), s. 187–225.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2020). Hvor mange genus er det i Trondheims-dialekten? Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 2, s. 1–36. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro & Nygård, Mari (2020). "Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk". Analyse av grammatisk metaspråk i ei lærebok for ungdomstrinnet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 38(2), s. 187–225. Fulltekst i vitenarkiv
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2019). The loss of feminine gender in Norwegian: a dialect comparison. Journal of Comparative Germanic Linguistics. ISSN 1383-4924. 22(2), s. 141–167. doi: 10.1007/s10828-019-09108-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Busterud, Guro (2018). Generativ grammatikk og andrespråkstilegnelse. I Gujord, Ann-Kristin Helland & Randen, Gunhild Tveit (Red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202584702. s. 52–75.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Lundquist, Bjørn & Westergaard, Marit (2018). The acquisition of word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift. Nordic Journal of Linguistics. ISSN 0332-5865. 41(3), s. 247–274. doi: 10.1017/S0332586518000203. Fulltekst i vitenarkiv
 • Busterud, Guro (2015). Anaforer; relasjonen mellom nominaler og finitthet. I Eide, Kristin Melum (Red.), Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-818-0. s. 197–240.
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro & Jin, Fufen (2015). Nyere andrespråksteorier. I Eide, Kristin Melum (Red.), Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-818-0. s. 241–286.
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2015). Kompetanse og performanse: kunnskap og produksjon. I Eide, Kristin Melum (Red.), Norsk andrespråkssyntaks. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-818-0. s. 19–57.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Merete & Busterud, Guro (2022). Gender and declension class in Ln Norwegian: A corpus study.
 • Dahl, Anne; Busterud, Guro & Listhaug, Kjersti Faldet (2022). ​Cross-Linguistic Influence in Multilingual Acquisition (CLIMA).
 • Andersen, Merete & Busterud, Guro (2022). En korpusstudie av grammatisk kjønn og bøyningsklasse i norsk som andrespråk.
 • Busterud, Guro & Gujord, Ann-Kristin Helland (2021). Innledning til Norsk lingvistisk tidsskrifts temahefte om andrespråkstilegnelse. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 39(1), s. 5–11.
 • Busterud, Guro & Blikstad-Balas, Marte (2021). Podkast. Forskerrådet. "Bør kvinnelige forskere få barn?". [Internett]. Forskerrådet.
 • Busterud, Guro (2021). Ordningene ligger ikke til rette for at forskere skal få barn. [Avis]. Khrono.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet & Busterud, Guro (2021). The interaction of target language, prior languages, and structure type in the L3 acquisition of verb placement​.
 • Busterud, Guro (2021). Kroppen. Bruksanvisning: Munnen. [Radio]. NRK.
 • Busterud, Guro (2021). Språksnakk. Lytterspørsmål: Har virkelig dansk og svensk mistet feminin bøyningsform? [Radio]. NRK P2.
 • Busterud, Guro & Lohndal, Terje (2021). Språksnakk: Grammatisk hunkjønn på vikende front flere steder . [Radio]. NRK.
 • Busterud, Guro (2021). Genus i norsk. Andre- og tredjespråkstilegnelse. .
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro & Dahl, Anne (2021). To move or not to move: Verb placement in L3 French.
 • Busterud, Guro (2021). Flertallet mistrives, og de forsker mindre. [Avis]. Khrono.
 • Busterud, Guro & Falkum, Ingrid Lossius (2020). Making a stand for gender equality. [Internett]. Nordic Life Science News.
 • Busterud, Guro (2020). NRK Nyheter. [TV]. NRK 1.
 • Busterud, Guro (2020). Dagens. [Radio]. NRK P1.
 • Busterud, Guro (2020). Ukeslutt NRK P1. [Radio]. NRK P1.
 • Busterud, Guro (2020). Kjønn og språk.
 • Hårstad, Stian; Busterud, Guro; Botheim, Sigrid Sørumgård & Lundemo, Trygve (2020). Forgløym meg ei. [Fagblad]. Språknytt.
 • Ellingsen, Simen Andreas Ådnøy; Busterud, Guro & Korsvoll, Nils Hallvard (2020). Ukens spørsmål: Hva er "ingenting". Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Busterud, Guro & Lohndal, Terje (2020). Grammatisk hunkjønn på vei ut av språket vårt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 161(168), s. 22–23.
 • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina & Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen (2020). Gjør utlysningene åpnere! Forskerforum. ISSN 0800-1715.
 • Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Erdal, Marta Bivand; Eriksen, Marianne Hem & Eriksen, Stefka Georgieva (2020). Kjære, utålmodige minister [Forslag til liketillingstiltak i akademia] . Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Tjønndal, Anne Beret; Sandtorv, Alexander Harald & Busterud, Guro (2020). Hvor mange kjønn har vi? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Busterud, Guro; Listhaug, Kjersti Faldet & Dahl, Anne (2019). Transfer in L3 acquisition - movement to where?
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2019). Acquisition of verb placement in L3 French.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2019). Verb placement in L3 German.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet & Busterud, Guro (2019). Verb placement in French L3.
 • Listhaug, Kjersti Faldet; Busterud, Guro & Dahl, Anne (2019). Acquisition of verb placement in L3 German.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Mari & Busterud, Guro (2019). An analysis of how grammatical content knowledge is presented in a text book for Norwegian in lower secondary school.
 • Busterud, Guro & Lind, Guro Elisabeth (2018). Sløser med kvinnelig talent. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 4–4.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet & Busterud, Guro (2018). L3 acquisition of verb placement.
 • Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet & Busterud, Guro (2018). L3 acquisition of verb placement.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). Grammatical gender in Norwegian: Acquisition, Variation, and Change.
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2018). Word order in L3 acquisition.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). The decline of feminine gender in Norwegian: A case study of the Trondheim dialect.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). Det er ukult å si ei!
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). The decline of feminine gender in spoken varieties of Norwegian.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2018). Utviklingstrekk for hunkjønn i Trondheimsdialekten – blir trøndersk som bergensk?
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2017). Effects of Formal Instruction in Adult Language Acquisition .
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2017). Word order in L3 acquisition .
 • Busterud, Guro; Dahl, Anne & Listhaug, Kjersti Faldet (2017). Word order in L3.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017). Unge trøndere tar etter bergensk. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017). Hunkjønn forsvinner. [Radio]. NRK P2, Språkteigen.
 • Brøseth, Heidi; Busterud, Guro & Nygård, Mari (2017). «Oppslagsdelen bak i boka gir oversikt over grammatikk» – en casestudie av hvordan grammatiske termer presenteres i en lærebok i norsk for 8.-10. trinn.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Det er ukult å si ei!
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Grammatisk kjønn i Trondheimsdialekten.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). The decline of the feminine gender across Norwegian dialects.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Hunkjønn kan dø ut. [Internett]. Forskning.no.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017). "En jente, jenten - sier barn i Trondheim nå" i God ettermiddag Trøndelag. [Radio]. NRK P1 Trøndelag.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit & Rodina, Yulia (2017). Hunkjønn er på vei ut i Trondheim. [Avis]. Adresseavisen.
 • Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Busterud, Guro & Rodina, Yulia (2017). Hunkjønn kan dø ut. [Avis]. Universitetsavisa.
 • Kjelaas, Irmelin; Dahl, Anne; Busterud, Guro; Ommeren, Rikke van & Anne Mette, Sunde (2017). Fremmedspråk er ikke farlig. nrk.no/ytring.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Grammatical gender in Norwegian dialects.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit & Ringstad, Tina Louise (2017). Genus i barnespråk.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2017). Finitthet i norsk som andrespråk.
 • Ingeborgrud, Lina & Busterud, Guro (2017). De "midlertidig faste" - hva betyr fast ansettelse ved NTNU? Universitetsavisa. ISSN 0807-5271.
 • Busterud, Guro (2017). Førstespråkstilegnelse. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Eide, Kristin Melum; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Listhaug, Kjersti Faldet; Høyem, Inghild Flaate & Brøseth, Heidi (2017). En kunnskapsbasert skolepolitikk for framtida: Flere språk til flere! Universitetsavisa. ISSN 0807-5271.
 • Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). Linguistic and sociolinguistic factors in language change: Grammatical gender in Norwegian dialects.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena & Westergaard, Marit (2017). Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift.
 • Lohndal, Terje; Busterud, Guro; Rodina, Yulia & Westergaard, Marit (2017). The loss of feminine gender in Trondheim: Results and implications.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena & Lundquist, Bjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). The Acquisition of Object Shift and Subject Shift in Ln Learners of Norwegian.
 • Borthen, Kaja; Ree, Nils Arne; Robbins, Sissel Vuttudal & Busterud, Guro (2016). Pragmatiske partikler i norsk som andrespråk. Hvordan undervise om etterstilt 'da'?
 • Westergaard, Marit; Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne & Didriksen, Jelena [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). The acquisition of Subject and Object Shift in L2/Ln Norwegian.
 • Anderssen, Merete; Westergaard, Marit; Didriksen, Jelena; Bentzen, Kristine; Lundquist, Bjørn & Busterud, Guro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Tilegnelse av ordstilling i norsk som andrespråk: Subjekts- og objektsflytting.
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2016). Hvordan teste det du ikke kan spørre om? Om kompetanse og performanse i mellomspråk.
 • Anderssen, Merete; Bentzen, Kristine; Busterud, Guro; Dahl, Anne; Didriksen, Jelena & Lundquist, Bjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Subject and Object Shift in L2 Norwegian.
 • Busterud, Guro; Eide, Kristin Melum; Foss, Bjarne Anton & Holden, Helge (2016). Ja takk til ansatt rektor! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2016). Finiteness features and reflexive binding in second language acquisition.
 • Busterud, Guro (2016). Ka sa du, sa du? Barn og språkutvikling. [Radio]. Radio Trondheim.
 • Busterud, Guro (2016). Andrespråksinnlæring - hvordan er dette relevant for muntlighet i barnehage og skole?
 • Busterud, Guro (2015). Reflexive binding in Norwegian L2 and L3.
 • Busterud, Guro (2014). En ny analyse av tempus-infinitiv-asymmetrien.
 • Eide, Kristin Melum & Busterud, Guro (2014). Anaforbinding hos andrespråksinnlærere:finittmorfologiens relevans.
 • Busterud, Guro (2014). Reflexive binding in Norwegian as a second language.
 • Busterud, Guro (2013). Anafortilegning hos andrespråksinnlærere av norsk og "tempus-infinitiv-asymmetrien".
 • Busterud, Guro (2013). Reflexive binding: the tensed-infinitive-asymmetry in Norwegian L2.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2013). Binding of reflexives in second language acquisition: The relevance of finiteness morphology.
 • Busterud, Guro (2013). L2 acquisition of Norwegian anaphors and the “tensed-infinitive asymmetry”.
 • Busterud, Guro & Eide, Kristin Melum (2013). Binding of reflexives in second language acqusition: The relevance of finiteness morphology.
 • Busterud, Guro (2013). L2 acquisition of Norwegian anaphors and the "tensed-infinitive asymmetry".
 • Hanssen, Linn & Busterud, Guro (2012). Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen. Foreldre og barn. ISSN 0332-513X. s. 32–35.
 • Busterud, Guro (2012). "Slik lærer barnet grammatikk" (faktaboks, del av artikkelen "Grammatikalske genier. Jeg gådde til barnehagen"). Foreldre og barn. ISSN 0332-513X. s. 35–335.
 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne & Stein, Jonas (2021). Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge . Akademiet for yngre forskere.
 • Busterud, Guro (2014). Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk. NTNU. ISSN 9788232601981.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. feb. 2019 10:03 - Sist endret 20. apr. 2021 10:10