idalars

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Forskning

Min forskning  handlar om språkhistoria, språkförändring, jämförande nordisk grammatik, syntax och semantik, tempus, aspekt och verbfrasstruktur samt om arvspråk. Jag disputerade i nordiska språk i Göteborg 2009 på en avhandling om framväxten av tempus perfektum i svenskan. Jag var postdoktor vid Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo, 2011 och därefter forskarassistent vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, fram till sommaren 2014. Under 2012-2013 deltog jag i projektet NorDiaCorp/ScanDiaSyn som ledde  bland annat till till första volymen av Nordic Atlas of Language Structure (NALS) Journal. Sedan 2011 är jag inblandad i ett projekt om svenskan i Amerika, och jag studerar språktillägnande och språkförlust i amerikanordiskt arvsspråk tillsammans med Janne Bondi Johannessen (ILN, UiO). Jag är affilierad med Multiling, Senter for flerspråkighet vid ILN.

Sedan december 2016 leder jag projektet Variation och förändring i den nordiska verbfrasen med finansiering från Norges forskningsråd.

Undervisning

Jag har undervisat i olika kurser i grammatik, språkhistoria, textanalys, skrivande och läs- och skrivinlärning. Vid ILN är jag bland annat inblandad i följande kurser:

Läromedel

Larsson, Ida, Åshild Søfteland och Urd Vindenes. 2015. Øvingar i norsk grammatikk. Övningskompendium för grundkurser i grammatik med lösningsförslag. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Larsson, Ida. 2005. Språksystemet: Övningar. Övningskompendium som för grundkurserna i grammatik, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. (55 s.)

Tidigare publikationer

Andréasson, Maia, Ida Larsson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson & Sofia Tingsell. 2013. I jakt på amerikasvenskan. I: Björn Bihl, Jessica Eriksson, Peter Andersson & Lena Lötmarker (red.), Svenskans beskrivning 32. (9 s.)

Larsson, Ida, Maia Andréasson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson & Sofia Tingsell. 2012. Amerikasvenskan förr och nu. Norsk lingvistisk tidskrift 30/2:263-286. (23 s.)

Larsson, Ida. 2012. Inte helt passiv: konstruktion med + particip i tal och skrift. Språk och stil 22:27-61. (34 s.)

Larsson, Ida. 2012. On the Development of the Perfect (Participle). I: Ans van Kemenade & Nynke de Haas (eds.), Historical Linguistics 2009: selected papers from the 19th International Conference of Historical Linguistics. John Benjamins. (22 s.)

Larsson, Ida & Benjamin Lyngfelt. 2012. Tempus i svenskan. I: Christiane Andersen, Antoaneta Granberg, Ingmar Söhrman (red.), Tid och tidsförhållanden i olika språk. Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. (22 s.)

Bo65. Festskrift till Bo Ralph. 2010. Red. Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström, Emma Sköldberg. Göteborgs universitet.

Larsson, Ida. 2010. Sagatid och sagovärld – om tempus i fornisländskan. I: Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström, Emma Sköldberg (red.), Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Göteborgs universitet. (11 s.)

Larsson, Ida. 2009. Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. Göteborg. (493 s.)

Larsson, Ida. 2009. Becoming Perfect. Observations about Icelandic vera búinn að. Íslenskt mál 30:53–­92. (39 s.)

Larsson, Ida. 2007. Växlingen hava/vara i äldre svenska. I: Anna Saarukka & Lars Wollin (red.), Studier i svensk språkhistoria 9. Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Åbo: Åbo Akademi. S. 133–140. (7 s.) 

Larsson, Ida. 2006. Germanska particip – några iakttagelser. I: Åsa Abelin & Roger Källström (red.), Från urindoeuropeiska till ndengereko. MISS 56. Göteborgs universitet. S. 45–64. (19 s.)

Larsson, Ida.  2005. Adjektivändelserna -a och -e från fornsvenska till nysvenska. I: Lars-Olof Delsing & Cecilia Falk (red.), Studier i svensk språkhistoria 8. Lund: Gleerups. S. 167–178. (11 s.)

Larsson, Ida. 2004. Språk i förändring. Adjektivändelserna -a och -e från fornsvenska till nysvenska. MISS 49. Göteborgs universitet. (100 s.)

 

Emneord: Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Syntaks, Språkhistorie

Publikasjoner

 

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsson, Ida; Søfteland, Åshild & Vindenes, Urd (2020). Praktisk grammatikk: øvingar og løysingsforslag. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252199390.  224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsson, Ida (2021). Variation and Change in American Swedish.
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2020). Argumentskiften över gränser och generationer.
 • Larsson, Ida (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Larsson, Ida (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Larsson, Ida; Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Nøklestad, Anders & Tengesdal, Eirik (2020). The Nordic Word Order Database.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Morfosyntaktisk förändring i yngre nysvenska.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Writing the history of a language and historical linguistics. a discussion of Norsk språkhistorie: Mønster and Dansk sproghistorie: Dansk tager form. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.
 • Larsson, Ida & Petzell, Erik Magnusson (2020). Är det norska eller svenska? Om partikelplacering och passiv på Orust kring 1900.
 • Vangsnes, Øystein A; Larsson, Ida; Lødrup, Helge & Westergaard, Marit (2020). En stor språkforsker. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Kinn, Kari & Larsson, Ida (2019). Argumentskifte over grenser og generasjoner.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud & Tengesdal, Eirik (2019). The Nordic Word Order Database: New methods for studying variation within and between speakers and varieties in North Germanic.
 • Lundquist, Bjørn; Larsson, Ida; Westendorp, Maud; Tengesdal, Eirik & Nøklestad, Anders (2019). Presenting the Nordic Word Order Database.
 • Larsson, Ida (2018). Nordisk splittring: om ordföljden vid partikelverb i svenskans och danskans historia.
 • Larsson, Ida & Roxendal, Johan (2018). Försök till automatisk annotering av partikelverb i historisk text.
 • Lundquist, Björn & Larsson, Ida (2018). Argumentplacering i nordiska dialekter - ett experiment.
 • Lundquist, Bjørn & Larsson, Ida (2018). Nordisk ordföljdsdatabas.
 • Tengesdal, Eirik; Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2018). Partikelvariationer i norska dialekter.
 • Larsson, Ida (2017). Nordisk dialektsplittring i nyare tid.
 • Larsson, Ida (2017). Om amerikasvenskans grammatik - språkinlärning och språkförlust i svenska som arvspråk.
 • Larsson, Ida (2017). System- och användaraspekter.
 • Larsson, Ida (2017). The Scandinavian Laboratory – a view from microcomparison..
 • Larsson, Ida (2017). Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase.
 • Larsson, Ida (2017). Voices of American Swedish: Old Inheritance and New Developments.
 • Larsson, Ida & Andréasson, Maia (2017). Subjektsplacering i svenskans och danskans moderna historia.
 • Larsson, Ida & Andréasson, Maia (2017). Svenskan i Amerikanordisk talspråkskorpus.
 • Larsson, Ida; Andréasson, Maia; Tingsell, Sofia & Eryd, Henrietta Adamsson (2017). Do you speak Swedish? American Swedish in the Corpus of American Nordic Speech.
 • Larsson, Ida; Håkansson, David & Petzell, Erik Magnusson (2017). Introducing syntactic variation and change. Linguistic Variation.  ISSN 2211-6834.  17(1), s 1- 7 . doi: 10.1075/lv.17.1.01hak
 • Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2017). Argument Placement in Mainland Scandinavian - Stable Variation and Parametric Change.
 • Lundquist, Bjørn & Larsson, Ida (2017). Argumentplacering i nordiska dialekter – ett experiment.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2016). A Challenging Test.
 • Larsson, Ida & Lundquist, Bjørn (2016). Fastlandskandinaviska argumentskiften – variation med och utan förändring.
 • Johannessen, Janne Bondi & Larsson, Ida (2015). Sentence Processing in American Scandinavian Heritage Language.
 • Johannessen, Janne Bondi; Larsson, Ida & Hjelde, Arnstein (2015). How to uncover the grammatical competence of Scandinavian heritage speakers.
 • Larsson, Ida (2015). On the emergence of auxiliary selection in Germanic.
 • Larsson, Ida; Hjelde, Arnstein & Johannessen, Janne Bondi (2015). American Norwegian: Speakers and data.
 • Larsson, Ida & Johannessen, Janne Bondi (2015). American Heritage Norwegian and Swedish: Incomplete Acquisition and Attrition.
 • Brandner, Eleonore & Larsson, Ida (2014). Perfect doubling and the grammaticalization of auxiliaries.
 • Johannessen, Janne Bondi & Larsson, Ida (2014). Pronouns and gender in American heritage Norwegian and Swedish.
 • Larsson, Ida & Brandner, Eleonore (2014). Germanic perfect doubling and the grammaticalization of temporal HAVE.
 • Larsson, Ida & Lundquist, Björn (2014). Ordföljd och partiklar i norska dialekter och äldre svenska.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2015 13:13 - Sist endret 25. juni 2018 16:11