idalars

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Forskning

Min forskning  handlar om språkhistoria, språkförändring, jämförande nordisk grammatik, syntax och semantik, tempus, aspekt och verbfrasstruktur samt om arvspråk. Jag disputerade i nordiska språk i Göteborg 2009 på en avhandling om framväxten av tempus perfektum i svenskan. Jag var postdoktor vid Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo, 2011 och därefter forskarassistent vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, fram till sommaren 2014. Under 2012-2013 deltog jag i projektet NorDiaCorp/ScanDiaSyn som ledde  bland annat till till första volymen av Nordic Atlas of Language Structure (NALS) Journal. Sedan 2011 är jag inblandad i ett projekt om svenskan i Amerika, och jag studerar språktillägnande och språkförlust i amerikanordiskt arvsspråk tillsammans med Janne Bondi Johannessen (ILN, UiO). Jag är affilierad med Multiling, Senter for flerspråkighet vid ILN.

Sedan december 2016 leder jag projektet Variation och förändring i den nordiska verbfrasen med finansiering från Norges forskningsråd.

Undervisning

Jag har undervisat i olika kurser i grammatik, språkhistoria, textanalys, skrivande och läs- och skrivinlärning. Vid ILN är jag bland annat inblandad i följande kurser:

Läromedel

Larsson, Ida, Åshild Søfteland och Urd Vindenes. 2015. Øvingar i norsk grammatikk. Övningskompendium för grundkurser i grammatik med lösningsförslag. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Larsson, Ida. 2005. Språksystemet: Övningar. Övningskompendium som för grundkurserna i grammatik, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. (55 s.)

Tidigare publikationer

Andréasson, Maia, Ida Larsson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson & Sofia Tingsell. 2013. I jakt på amerikasvenskan. I: Björn Bihl, Jessica Eriksson, Peter Andersson & Lena Lötmarker (red.), Svenskans beskrivning 32. (9 s.)

Larsson, Ida, Maia Andréasson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson & Sofia Tingsell. 2012. Amerikasvenskan förr och nu. Norsk lingvistisk tidskrift 30/2:263-286. (23 s.)

Larsson, Ida. 2012. Inte helt passiv: konstruktion med + particip i tal och skrift. Språk och stil 22:27-61. (34 s.)

Larsson, Ida. 2012. On the Development of the Perfect (Participle). I: Ans van Kemenade & Nynke de Haas (eds.), Historical Linguistics 2009: selected papers from the 19th International Conference of Historical Linguistics. John Benjamins. (22 s.)

Larsson, Ida & Benjamin Lyngfelt. 2012. Tempus i svenskan. I: Christiane Andersen, Antoaneta Granberg, Ingmar Söhrman (red.), Tid och tidsförhållanden i olika språk. Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. (22 s.)

Bo65. Festskrift till Bo Ralph. 2010. Red. Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström, Emma Sköldberg. Göteborgs universitet.

Larsson, Ida. 2010. Sagatid och sagovärld – om tempus i fornisländskan. I: Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström, Emma Sköldberg (red.), Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Göteborgs universitet. (11 s.)

Larsson, Ida. 2009. Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. Göteborg. (493 s.)

Larsson, Ida. 2009. Becoming Perfect. Observations about Icelandic vera búinn að. Íslenskt mál 30:53–­92. (39 s.)

Larsson, Ida. 2007. Växlingen hava/vara i äldre svenska. I: Anna Saarukka & Lars Wollin (red.), Studier i svensk språkhistoria 9. Det moderna genombrottet – också en språkfråga? Åbo: Åbo Akademi. S. 133–140. (7 s.) 

Larsson, Ida. 2006. Germanska particip – några iakttagelser. I: Åsa Abelin & Roger Källström (red.), Från urindoeuropeiska till ndengereko. MISS 56. Göteborgs universitet. S. 45–64. (19 s.)

Larsson, Ida.  2005. Adjektivändelserna -a och -e från fornsvenska till nysvenska. I: Lars-Olof Delsing & Cecilia Falk (red.), Studier i svensk språkhistoria 8. Lund: Gleerups. S. 167–178. (11 s.)

Larsson, Ida. 2004. Språk i förändring. Adjektivändelserna -a och -e från fornsvenska till nysvenska. MISS 49. Göteborgs universitet. (100 s.)

 

Emneord: Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Syntaks, Språkhistorie
Publisert 16. jan. 2015 13:13 - Sist endret 25. juni 2018 16:11