Oliwia Szymanska

Bilde av Oliwia Szymanska
English version of this page
Rom HW333
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Oliwia Szymanska er førstelektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo (vikar). Hun har doktorgrad fra Universitetet i Poznań (Polen), og har siden 2014 vært førsteamanuensis og leder for seksjonen for norsk filologi ved SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warszawa. I flere år har hun også drevet med norskopplæring innenfor spesialisthelsetjenesten.

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider av andrespråkstilegnelse og transferstudier, spesielt med tanke på konseptuell transfer.  Avhandlingen for dr.philos graden handlet om hvordan polske innlærere uttrykker romlige forhold i norsk. For tiden retter jeg fokuset mot forståelse av norske metaforiske uttrykk, og kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten der det finnes mange polske norskinnlærere. 

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksksteorier
 • Norsk som andrespråk/fremmedspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Norsk-polsk kontrastiv grammatikk
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier

Undervisning

NOAS 1100 Innføring i norsk som andrespråk - Universitetet i Oslo

NOAS 2101  Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

NOAS 2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

NOAS 2105 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving

NOAS 4101 Andrespråksforskning i faghistorisk lys

NOAS 4103 Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

NOAS 4190  Masteroppgave i norsk som andrespråk 

NOR 3090  Bacheloroppgave i nordisk                                                                     

 

 

 

Emneord: Transfer, Andrespråkslæring, Norsk som andrespråk, Grammatikk, Norsk-polsk kontrastiv grammatikk, Kommunikasjon i spesialisthelsetjensten. Metaforer og følelsesuttrykk

Publikasjoner

 • 2018 Setninger i norsk og polsk – definisjoner og inndelinger. I: Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 25 (i samarbeid med Marta Janik og Barbara Lukaszewicz)
 • 2018  Konseptualisering av rommet hos polske norskinnlærere - utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med i og på i fokus, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ISBN 9788380171879, 175 p.
 • 2017 On how Polish Learners of Norwegian Render Spatial Prepositions in L2: A Corpus-Based Study of i and på. I: Golden, Anne, Scott, Jarvis, Tenfjord, Kari (red.) Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus Golden, Multilingual Matters, ISBN 9781783098767, pp. 64-83
 • 2015 Hvorfor sitter vi på en sofa? I: NOA - Norsk som andrespråk, vol. 30, nr. 2, pp. 86-105
 • 2011 Norweski. Szybki start. (i samarbeid med med Anna Małkowska). Poznań: SuperMemo World. ISBN 5904617001069
 • 2010 A conceptual approach towards the use of prepositional phrases in Norwegian. The case of i and på. I: Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 11., pp. 173-183
 • 2008 Krasj! Prom! Klask! Noen ord om en bråkete verden. I: Språknytt 2/2008, Oslo: Språkrådet.  ISSN 0333-3825
Publisert 14. aug. 2018 12:05 - Sist endret 13. aug. 2019 23:11

Prosjekter

 • ASKeladden - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk (NFR-prosjekt, Universitetet i Bergen)