Alexander Kristoffersen Lykke

Doktorgradsstipendiat
Bilde av Alexander Kristoffersen Lykke
Rom 609
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Forskningsinteresser

 • Språkendring
 • Nordisk språk
 • Norsk i Amerika
 • Nedarvingsspråk (heritage languages)
 • Fonologi og morfologi
 • Morfosyntaks (særlig kasus) og verbsyntaks (særlig verbflytting)
 • Historisk lingvistikk
 • Norrønt språk
 • Norrøn filologi og runologi

Tidligere undervisning

 • NORDKURS, sommeren 2013, 2014 og 2016
  • Sommerskole på UiO for studenter i nordisk språk på skandinaviske universiteter. Undervisningen dreide seg om skandinavisk nabospråksforståelse, språkhistorie, dialektologi og norsk språknormeringshistorie og -politikk.
 • Norsk for internasjonale studenter (Høst 2011, vår 2013)
  • Samtalegruppeleder med ansvar for seminarer ment for å trene studentene i å snakke norsk, og fokusere på uttale.

Tidligere vitenskapelig arbeid

 • Vitenskapelig assistent (Korpus/dialektologi), deltid, ved Tekstlaboratoriet (ILN, UiO), 2009-2013: Arbeidet var hovedsakelig del av utviklinga av Nordisk dialektkorpus, og hovedarbeidsoppgaven var transliterasjon av transkriberte dialekttekster. Jeg arbeidet også noen måneder med transkripsjon og transliterasjon på begynnelsen av arbeidet med CANS, korpuset som jeg nå bruker i min egen forskning.
 • Vitenskapelig assistent (Norrøn filologi), heltid, ansatt ved universitetet i Bergen, med arbeidsplass på Nasjonalbiblioteket, 2015-2016: Arbeid med en ny tekstkritisk utgave av Magnus Lagabøtes landslov, med kollasjonering av tekstvarianter fra samtlige kjente håndskrifter (drøyt 40). Arbeidet krevde gode leseferdigheter i unormalisert norrønt og evne til å lese middelaldermanuskripter i original.

Utdanning

 • Mastergrad i "Nordisk språkvitenskap", UiO
 • Bachelorgrad i "Nordisk, særlig norsk, språkvitenskap", UiO
  • Norsk grammatikk, sosiolingvistikk og dialektologi, germansk og nordisk språkhistorie, norrøn filologi og latin.
  Emneord: Lingvistikk, Språkvitenskap, Språkendring, Amerika-norsk, Nedarvingsspråk, Historisk Språkvitenskap, Fonologi, Morfologi, Syntaks, Norrønt språk

  Publikasjoner

  • Lykke, Alexander K. (2018). The Relation between Finiteness Morphology and Verb-Second: An Empirical Study of Heritage Norwegian, In Karoline Kühl & Jan Heegård Petersen (ed.),  Selected Proceedings of the 8th Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 8).  Cascadilla Press.  ISBN 978-1-57473-473-7.  Artikkel.  s 71 - 79 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 3. aug. 2016 09:16 - Sist endret 7. okt. 2019 14:19