haha

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Ph.d.-prosjekt

Doktorgradsprosjektet mitt (2016-2019) har arbeidstittelen Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser. Studien retter seg mot læreres skriveundervisning i klasser med språklig mangfold, der elever har ulike forutsetninger for å lese og skrive på norsk. Jeg ønsker å undersøke hvordan en støttende skriveundervisning gir andrespråkselever mulighet til å utvikle muntlig og skriftlig fagspråk i vanlig fagundervisning. På et overordnet plan ønsker jeg å bidra til mer kunnskap om undervisning som gjør det mulig for språkinnlærere å fortsette sin andrespråksutvikling i alle fag. Jeg ønsker også å synliggjøre hvilken kunnskap lærere trenger for å kunne gi en støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser.

 

Bakgrunn

2008-2016 Rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO

1999 Hovedfag i nordisk ved UiO

1996-2008 Lærer i videregående og voksenopplæring 

 

Faglige interesser

Minoritetsspråklige elever i skolen, andrespråksundervisning, sjangerpedagogikk, språkutviklende undervisning, kontekstualisert grammatikkundervisning

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Literacy, Andrespråksdidaktikk, Doktorgradsstipendiat
Publisert 9. aug. 2016 09:27 - Sist endret 26. aug. 2019 15:20