Hanne Haugli

Stipendiat - Nordisk språk
Bilde av Hanne Haugli
English version of this page
Mobiltelefon 91845961
Rom HW 317
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Ph.d.-prosjekt

Doktorgradsprosjektet mitt (2016-2019) har arbeidstittelen Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser. Studien retter seg mot læreres skriveundervisning i klasser med språklig mangfold, der elever har ulike forutsetninger for å lese og skrive på norsk. Jeg ønsker å undersøke hvordan en støttende skriveundervisning gir andrespråkselever mulighet til å utvikle muntlig og skriftlig fagspråk i vanlig fagundervisning. På et overordnet plan ønsker jeg å bidra til mer kunnskap om undervisning som gjør det mulig for språkinnlærere å fortsette sin andrespråksutvikling i alle fag. Jeg ønsker også å synliggjøre hvilken kunnskap lærere trenger for å kunne gi en støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser.

 

Bakgrunn

2008-2016 Rådgiver på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO

1999 Hovedfag i nordisk ved UiO

1996-2008 Lærer i videregående og voksenopplæring 

 

Faglige interesser

Minoritetsspråklige elever i skolen, andrespråksundervisning, sjangerpedagogikk, språkutviklende undervisning, kontekstualisert grammatikkundervisning

 

Emneord: Norsk som andrespråk, Literacy, Andrespråksdidaktikk, Doktorgradsstipendiat
Publisert 9. aug. 2016 09:27 - Sist endret 26. aug. 2019 15:20