karinbei

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Om meg

Jeg har studert nordiske språk og kultur med norsk som hovedspråk, i tillegg til lingvistikk ved Universitetet i Groningen i Nederland og Universitet i Tromsø/CASTL. Doktoravhandlingen min handler om grammatikalisering av danske, norske og svenske modale uttrykk og grensesnittet mellom leksikalisering, grammatikalisering og pragmatikalisering.

De siste fire årene har jeg jobbet som postdoktor ved Research Foundation – Flanders / Universitetet i Antwerpen. Prosjektet der handlet om «insubordination», et språklig fenomen der hovedsetninger har underordnet markering, på norsk og nederlandsk.

Innenfor «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» prosjektet skal jeg undersøke forandring og variasjon i benefaktive konstruksjoner. Forskningen er både synkron og diakron, og tar et kontrastivt nordisk perspektiv

Faglige interesser

 • Nordiske språk
 • Språkhistorie
 • Grammatikalisering
 • Insubordination
 • Syntaks

Bakgrunn

 • Postdoktor på prosjektet Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, fra 2019.
 • 2013-2018: Postdoktor på prosjektet Semi-insubordination in Dutch and Norwegian: Grammatical, semantic and discursive properties, Research Foundation-Flanders (FWO) / Universitetet i Antwerpen.
 • 2008-2012: Stipendiat, Center for Language and Cognition Groningen, Universitetet i Groningen.
  • Doktoravhandling: "Expressions of epistemic modality in Mainland Scandinavian. A study into the lexicalization-grammaticalization-pragmaticalization interface."

Utvalgte publikasjoner

 

Artikler

Beijering, Karin, Gunther Kaltenböck & María Sol Sansiñena. to appear. Insubordination: central issues and open questions. In: Beijering, Karin, Gunther Kaltenböck & María Sol Sansiñena (eds.) Insubordination: theoretical and empirical issues [Trends in Linguistics. Studies and Monographs series]. Berlin: De Gruyter Mouton.

Beijering, Karin. 2017. Grammaticalization and (inter)subjectification: The case of the Swedish modals and måtte. In: van Olmen, Daniel, Hubert Cuyckens & Lobke Ghesquière (eds.) Aspect of grammaticalization: (Inter)Subjectification and Directionality [Trends in Linguistics. Studies and Monographs 305]. Berlin: De Gruyter Mouton, 47-80.

Beijering, Karin. 2015. The lexicalization-grammaticalization-pragmaticalization interface: The case of Mainland Scandinavian jeg tror. In: Smith, Andrew D.M., Graeme Trousdale & Richard Waltereit (eds.) New Directions in Grammaticalization Research [Studies in Language Companion Series 166]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 67-92.

Norde, Muriel & Karin Beijering. 2014. Facing interfaces. A clustering approach to grammaticalization and related changes. Folia Linguistica 48:2, 385-424.

Beijering, Karin. 2011. Semantic change and grammaticalization: The development of modal and postmodal meanings in Mainland Scandinavian , måtte and måste. Nordic Journal of Linguistics 34:2, 105–132.

 

Emneord: Lingvistikk, Språkhistorie, Syntax, Semantikk, Nordisk språk, Nederlandsk

Publikasjoner

 • Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (2019). Insubordination: Central issues and open questions, In Karin Beijering; Gunther Kaltenböck & María Sol Sansiñena (ed.),  Insubordination: Theoretical and Empirical Issues.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-063412-9.  Introductory chapter.  s 1 - 28
 • Beijering, Karin & Norde, Muriel (2019). Adverbial semi-insubordination constructions in Swedish: Synchrony and diachrony, In Karin Beijering; Gunther Kaltenböck & María Sol Sansiñena (ed.),  Insubordination: Theoretical and Empirical Issues.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-063412-9.  Chapter 3.  s 79 - 106
 • Beijering, Karin; Kaltenböck, Gunther & Sansiñena, María Sol (ed.) (2019). Insubordination: Theoretical and Empirical Issues. Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-063412-9.  388 s. Vis sammendrag
 • Beijering, Karin (2019). Variasjon og endring i norske dobbelt objekt-konstruksjoner.
 • Beijering, Karin (2019). Variasjon og endring i norske dobbelt objektkonstruksjoner.
Publisert 11. jan. 2019 14:43 - Sist endret 27. sep. 2019 11:16

Forskergrupper