Kristin Myklestu

English version of this page
Rom 324
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Undervisning

NOAS 1100 – Innføring i norsk som andrespråk

NOAS 2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

NOAS 4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys

 

 

Publikasjoner

  • Myklestu, Kristin & Johnsen, Ragni Vik (2017). More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility..
  • Myklestu, Kristin (2015). Mer eller mindre norsk. En sosiolingvistisk undersøkelse av unges toleranse for (en utvidet) norsk talemålsvariasjon.
  • Myklestu, Kristin (2015). Mer eller mindre norsk. En sosiolingvistisk undersøkelse av unges toleranse for (en utvidet) norsk talemålsvariasjon.
  • Røyneland, Unn & Myklestu, Kristin (2014). Hva skal til for å høres – og se – ut som du hører til? En verbal-visuell masketest.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2019 11:07 - Sist endret 8. aug. 2019 12:17