Lisbeth Elvebakk

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne>
<Lenke til studieprogram/emne>
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1>
<Navn og eventuelt lenke til pris 2>
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1>
<Navn og eventuelt lenke til verv 2>
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Elvebakk, Lisbeth; Aars Eide, Marit & Bjøndal, Ane (2017). Salto 6 Lærarbok B. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47996-8.  187 s.
 • Elvebakk, Lisbeth; Aars Eide, Marit & Bjøndal, Ane (2017). Salto 6B. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47988-3.  260 s.
 • Elvebakk, Lisbeth; Aars Eide, Marit & Bjøndal, Ane (2017). Salto 6B Arbeidsbok. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47991-3.  142 s.
 • Elvebakk, Lisbeth; Aars Eide, Marit & Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47986-9.  240 s.
 • Elvebakk, Lisbeth; Aars Eide, Marit & Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A Arbeidsbok. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47989-0.  116 s.
 • Elvebakk, Lisbeth; Aars Eide, Marit & Bjøndal, Ane (2016). Salto 6A Lærarbok. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47995-1.  167 s.
 • Elvebakk, Lisbeth; Bjøndal, Ane & Aars Eide, Marit (2016). Salto 6a Elevbok, Norsk for mellomtrinnet. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47985-2.  240 s.
 • Elvebakk, Lisbeth; Bjøndal, Ane & Aars Eide, Marit (2016). Salto 6b Elevbok. Gyldendal Undervisning.  ISBN 978-82-05-47987-6.  257 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vederhus, Inger & Elvebakk, Lisbeth (2018). Kva skjer når barokkdikt blir presentert i læreverk for ungdomstrinnet?.
 • Engebretsen, Berit; Elvebakk, Lisbeth & Walseth, Kristin (2017). Hvordan kan endring i praksisfellesskapet påvirke læring i kroppsøvingsfaget?.
 • Skaar, Håvard & Elvebakk, Lisbeth (2017). Differences in pre-service and in-service teachers reading experiences.
 • Skaar, Håvard & Elvebakk, Lisbeth (2017). Nabospråk i to norske læreverk på barne - og ungdomstrinnet.
 • Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth & Engebretsen, Berit (2017). Meaningful experiences in PE for all students - an activist approach.
 • Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth & Engebretsen, Berit (2017). Meningsfulle erfaringer i kroppsøving for alle studenter - en aktivistisk tilnærming.
 • Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit & Elvebakk, Lisbeth (2017). Body curriculum in schools.
 • Elvebakk, Lisbeth (2016). Fagskriving Eksplisitt skriveopplæring i videregående skole.
 • Jøsok, Evy & Elvebakk, Lisbeth (2016). Fagskriving med vekt på skriverammer.
 • Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth & Nilssen, Jannike Hegdal (2016, 26. oktober). Frafalne lesere blir lærere. [Internett].  hioa.no.
 • Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth & Nilssen, Jannike Hegdal (2016, 02. november). Lærerstudenter leser for lite, mener forskere. [Internett].  forskning.no.
 • Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit & Elvebakk, Lisbeth (2016). Body curriculum - en pilotstudie av hvordan skolen kan bidra til å utvikle elevers kritiske refleksjon og distanse i forhold til kroppsideal og kroppspress.
 • Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit & Elvebakk, Lisbeth (2015). Body curriculum og aktivist forskning i kroppsøving.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. jan. 2019 13:47 - Sist endret 25. jan. 2019 13:47