Ragnhild Eik

Bilde av Ragnhild Eik
English version of this page
Rom HW513
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Nordisk språkvitskap, morfosyntaks, talespråk.

Undervisning

Eg underviser mellom anna i

NOR1100 Norsk grammatikk

NOR2120/4120 Dialektologi og sosiolingvistikk 2

NOR 4515 Nynorsk med praksis for lektorstudentar

NOR 3090 Bacheloroppgåve i nordisk
 

Bakgrunn

Eg skreiv doktoravhandling og masteroppgåve ved NTNU. Før det tok eg ein bachelor i nordisk språk og litteratur ved UiT. Våren 2015 arbeidde eg som universitetslektor ved NTNU, og eg har også arbeidd med talemålstranskripsjon i LIA-prosjektet.

 

Emneord: Nordisk språk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Eik, Ragnhild (2017). Deverbal ing-compounds in Norwegian.
 • Eik, Ragnhild (2017). Korleis set ein saman ord? Strukturelle analysar.
 • Eik, Ragnhild (2017). Norwegian compounds: the category of non-heads.
 • Eik, Ragnhild (2017). Norwegian compounds: the category of non-heads.
 • Eik, Ragnhild (2017). On synthetic compounds in Norwegian.
 • Eik, Ragnhild (2017). When two become one. How to build compounds.
 • Kush, Dave Whitney & Eik, Ragnhild (2017). Prosessering av partikkelverb i norsk: evidens for hybridrepresentasjonar.
 • Eik, Ragnhild (2016). Norwegian compounds: linkers and categories.
 • Eik, Ragnhild (2016). The possessor raising construction in Norwegian. An exoskeletal account.
 • Eik, Ragnhild (2015). Compounding in Norwegian.
 • Eik, Ragnhild (2015). Grammatisk analyse av setningar med possessivt objekt.
 • Eik, Ragnhild & Åfarli, Tor Anders (2014). Setningar med possessivt objekt i norsk: Ein nykonstruksjonistisk analyse av setningar som "ho trakka han på foten".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2019 10:11 - Sist endret 26. aug. 2019 10:13