Oliwia Szymanska

Førstelektor - Middelalderstudier
Bilde av Oliwia Szymanska
English version of this page
Telefon +47 92518970
Mobiltelefon +47-22856943
Rom HW333
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

Oliwia Szymanska er førstelektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo (vikar). Hun har doktorgrad fra Universitetet i Poznań (Polen), og har vært førsteamanuensis og leder for seksjonen for norsk filologi ved SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warszawa. I flere år har hun også drevet med norskopplæring innenfor spesialisthelsetjenesten. Siden 2018 arbeider hun som førstelektor ved ILN.

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider av andrespråkstilegnelse og transferstudier, spesielt med tanke på konseptuell transfer. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om hvordan polske innlærere uttrykker romlige forhold i norsk. For tiden retter jeg fokuset mot forståelse av norske metaforiske uttrykk, og kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten der det finnes mange polske norskinnlærere. 

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksksteorier
 • Norsk som andrespråk/fremmedspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Norsk-polsk kontrastiv grammatikk
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier

Undervisning

NOAS 1100 Innføring i norsk som andrespråk

NOAS 2101  Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv

NOAS 2102 Andrespråksundervisning og andrespråkslæring

NOAS 2105 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving

NOAS 4101 Andrespråksforskning i faghistorisk lys

NOAS 4103 Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv

NOAS 4190  Masteroppgave i norsk som andrespråk 

NOR 3090  Bacheloroppgave i nordisk                                                                     

 

Emneord: Andrespråkslæring, Andrespråksforskning, Norsk som andrespråk, Transfer, Grammatikk, Norsk-polsk kontrastiv grammatikk, Kommunikasjon i spesialisthelsetjensten, Metaforer og følelsesuttrykk

Publikasjoner

 • Szymanska, Oliwia (2020). Et par ord om kompleksiteten av sykehusuniverset. Innføring i helsenorsk og utfordringer for andrespråksbrukere..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Norsk til tider er very vanskeli, right? Hva innebærer det å være flerspråklig og hvordan lærer barn og unge norsk som andrespråk?.
 • Szymanska, Oliwia (2020). Verke, banke, murre, skjære, synkope og prolaps. Dypdykk i symptombeskrivelse - workshop med fokus på helserelatert ordforråd..
 • Szymanska, Oliwia (2020). Vippet av pinnen. Om å utvikle metaforisk bevissthet hos andrespråkselever..
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? 
An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions. Revisited..
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? 
An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions..
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Blir polske norskstudenter vippet av pinnen av norske metaforer. En studie av polske studenters forståelse av norske hverdagslige metaforiske uttrykk..
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Szymanska, Oliwia (2019). Ambiguous, difficult and misunderstood? On how Polish and English translators render Norwegian modal particles in literary texts.
 • Szymanska, Oliwia & Janik, Marta (2018). Mestring av leddsetninger hos leger under og etter intens norskopplæring.
Publisert 14. aug. 2018 12:05 - Sist endret 3. nov. 2020 16:01

Prosjekter