Jon Gunnar Jørgensen

Professor
Bilde av Jon Gunnar Jørgensen
English version of this page
Telefon +47-22857636
Mobiltelefon 95972640
Rom 328
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern0317 OSLO

Undervisnings- og veiledningsområder

Norrøn filologi
Edisjonsfilologi

Faglige kompetanseområder

Norrøn filologi : Kongesagaer, tekstkritikk, norrønt språk, resepsjon av sagalitteratur, skaldediktning mm.
Edisjonsfilologi: Eldre og nyere litteratur.
Islandsk


 

 

Emneord: Norrøn filologi, Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Historiografi, Sagalitteratur, Norrønt språk, Islandsk

Publikasjoner

 • Jørgensen, Jon Gunnar (2021). Saga og forfatterskap, I: Marianne Kalinke & Kirsten Wolf (red.),  An Icelandic Literary Florilegium : A Festschrift in Honor of Úlfar Bragason.  Cornell University Press (CUP).  ISBN 978–0–935995–25–1.  Kapittel.  s 105 - 134
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Kunnskap i det mytiske universet. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  112(2), s 57- 95 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). Norwegian Perspectives – Heimskringla, In Jürg Glauser; Pernille Hermann & Stephen A. Mitchell (ed.),  Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-044020-1.  II: 56.  s 818 - 823
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). tívur - dativus umulius?, I: Lena Rohrbach & Sebastian Kürschner (red.),  Deutsch-isländische Beziehungen : philologische Studien anlässlich des 70. Geburtstags von Hubert Seelow.  Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin.  ISBN 978-3-932406-39-3.  Artikkel.  s 74 - 84 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Nordal, Guðrún (2018). The Literary Legacy of Snorri Sturluson, In Guðrún Sveinbjarnardóttir & Helgi Þorláksson (ed.),  Snorri Sturluson and Reykholt. The Author and Magnate, his Life, Works and Environment at Rekholt in Iceland.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763546126.  Ch 13.  s 441 - 468
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017). Code of honour under debate in two Icelandic sagas, In Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy & Thorstein Norheim (ed.),  Literature and Honour.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029566.  Kap. 2.  s 37 - 56 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017). Dronninger i kongesagaene, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel.  s 201 - 227
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Óláfr Haraldsson, king, warrior and Saint: presentations of King Óláfr Haraldsson the Saint in medieval poetry and prose, In Jan Erik Rekdal & Charles Doherty (ed.),  Kings and warriors in early north-west Europe.  Four Courts Press.  ISBN 978 1 84682 501 9.  7.  s 345 - 398
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2015). Jónas, I: Þórður Ingi Guðjónsson (red.),  Sagnalíf.  Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.  ISBN 978-9979-654-32-2.  Jónas.  s 9 - 17
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Snorri and the origin of the Odin theory, In Vibeke Roggen (ed.),  Thor Heyerdahl's Search for Odin: Ancient Links between Azerbaijan and Scandinavia?.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-738-1.  Part 3.  s 156 - 164
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2013). Diplomer, lover og jordebøker, I: Odd Einar Haugen (red.),  Handbok i norrøn filologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1109-8.  Kap. 5. Diplomer, lover og jordebøker.  s 250 - 301
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2013). Editionen von altnordischen Texten im Norden: Nordische Heimskringla-Ausgaben, I: Paula Henrikson & Christian Janss (red.),  Geschichte der Edition in Skandinavien.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031740-4.  I.  s 49 - 64
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2013). Håndskrift- og arkivkunnskap, I: Odd Einar Haugen (red.),  Handbok i norrøn filologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1109-8.  Kap 1, Håndskrift- og arkivkunnskap.  s 28 - 75
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2013). Norrøn inspirasjon på Eidsvoll, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel 6.  s 108 - 123
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2012). Didrik til hest til øst fra vest, I: Karl G. Johansson & Rune Flaten (red.),  Francia et Germania. Studies in Strengleikar and Þiðreks saga af Bern.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-714-5.  Artikkel.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2011). Kristning og samlingsverk i Heimskringla, I: John Ole Askedal; Helen Johannessen; Steingrímur Njálsson & Asbjørn Aarnes (red.),  Norrøne forvandlinger.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-103-7.  Artikkel.  s 121 - 136
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Magnus Olsen som filolog. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  (27), s 47- 56
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Saxo og Snorre i Danmark og Norge, I: Jon Gunnar Jørgensen; Karsten Friis-Jensen & Else Mundal (red.),  Saxo og Snorre.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3124-5.  Artikkel.  s 77 - 92

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). Njåls Saga, oversatt av Jon Gunnar Jørgensen, essay av Stefka G. Eriksen. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203363504.  395 s.
 • Kristjánsson, Jónas; Ingólfsson, Gunnlaugur; Sigtryggsson, Jóhannes B.; Guðjónsson, Þórður Ingi & Jørgensen, Jon Gunnar (2015). Sagnalíf. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.  ISBN 978-9979-654.32-2.  422 s.
 • Hagland, Jan Ragnar & Jørgensen, Jon Gunnar (red.) (2014). Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V. Saga Forlag.  ISBN 978-9935-9198-6-1.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (red.) (2011). Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Handschriften- und Archivkunde, I: Odd Einar Haugen (red.),  Handbuch der norrönen Philologie. Bd. 1.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-054-5.  Kapittel.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). «Har du ikke hørt at jeg er lege?» Helbredelse og legevirksomhet i Olav den helliges saga..
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Når æren er alt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  9.01.2020, s 18- 18 Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Sverre Bagge: En kort introduksjon til Snorre Sturlason. Historiker og dikter.. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  57(3/2020)
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2020). Urkunden, Gesetze, Landbücher, I: Odd Einar Haugen (red.),  Handbuch der norrönen Philologie. Bd. 1.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-054-5.  Kapittel.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Kydland, Anne Jorunn (2020). Også tårer bygger et land. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018, 03. juni). Folkemusikktimen. Om Torstein Langbein. [Radio].  NRK. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). Innledning, I:  Njåls Saga, oversatt av Jon Gunnar Jørgensen, essay av Stefka G. Eriksen.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203363504.  Innledning.  s 7 - 23
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018, 29. november). Island 100 år, Studio 2. [Radio].  NRK P2.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). Njåls saga.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). Oversettelse av Edda-dikt i Norge.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). Oversettelse av norrøn litteratur (Oversiktsartikkel i Norsk oversetterleksikon).
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2018). Vennegaven. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 13
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017). Bli ved din lest - klassereiser og maktstrukturer i sagaene.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017, 14. mars). Introduksjon til Edda. [Internett].  Det norske teatret.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017, 03. januar). Islendingesagaene. [Radio].  NRK, P2.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017). Kringla er ikke en ball. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Eddadikt i ny språkdrakt.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Flatøybok: Et praktverk fra sagaskrivingens sluttfase.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Islendingesagaene i ny oversettelse.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Islendingesagaene på norsk.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Islendingesagaer.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Med Snorre skulle landet bygges.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Norrøn litteratur: Om vårens program.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Rudolf Keyser and His Use of Old Norse Texts in the Norwegian National Program.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2016). Sigvat skald.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2015). Strangers and foreign lands in the Old Norse literature and law-codes.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2015). The Place of Knowledge.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014, 28. oktober). Flatøyboka. [Radio].  NRK P1. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Fremstillingen av Olav den hellige i dikt og prosa.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014, 10. juni). Getur Egill Skallagrímsson sagt okei?. [TV].  RÚV (Islands riks-TV).
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Gisle Surssons saga.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014, 14. mars). Grisen i norrøn litteratur. [Radio].  NRK P2.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Innledning, I: Jan Ragnar Hagland & Jon Gunnar Jørgensen (red.),  Islendingesagaene. Samtlige sagaer og førtini tætter I-V.  Saga Forlag.  ISBN 978-9935-9198-6-1.  Innledning.  s 10 - 40
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Islendingesagaene.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Islendingesagaene.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Islendingesagaene på dansk,svensk og norsk.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Islendingesagaene på norsk. Vis sammendrag
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Kings'sagas.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Litteraturen som nesten forsvant, I: Janneken Øverland (red.),  Til Roy!.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202451813.  Kapittel.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Norrøn inspirasjon på Eidsvoll.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014, 27. september). Om islendingesagaene. [Radio].  NRK P1 Museum.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Slik hyller skalden kong Harald. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 10- 10
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Snorre Sturlason - kva ville han med livet. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  25(12), s 25
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Torstein Sidehallssons drøm.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Tåtten om Orm Storolvsson.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Tåtten om Torarin Stuttfell.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Tåtten om Torstein Sidehallsson.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Tåtten om Torstein fra Østfjordene.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2014). Tåtten om gravboeren.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Kinn, Torodd & Vikør, Lars Sigurdsson (2014). Maal og Minne 2-2014.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Titlestad, Torgrim & Nes, Oddvar (red.) (2014). Norges historie, bind 7.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Titlestad, Torgrim & Nes, Oddvar (red.) (2014). Tormod Torfæus: Norges historie, bind 6.
 • Jørgensen, Jon Gunnar; Vikør, Lars Sigurdsson & Kinn, Torodd (2014). Maal og Minne 1-2014.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2013). Henrik Ibsen og Norges Dæmring.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2012, 29. september). Ekko. [Radio].  NRK P2.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2012). Flatøyboka og den norrøne sagalitteraturen.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2012, 29. september). Museum. [Radio].  NRK P2.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2012). Sverdslag og tankekraft i islendingesagaene.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2012). Æresøkonomi i sagalitteraturen.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2011). Gange-Rolv i norrøne kilder.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2011). Kongesagaene i Norge.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2011, 20. januar). Landinn. [TV].  RÚV.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2011). Mobbes den som æres bør. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2011). Morken bok i nytt omslag. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2011). Sagakvinner i P.A. Munchs norgeshistorie.
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). "At styrke og fremhjælpe det som norsk er" : Maal og Minne 100 år, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  0.  s 9 - 18
 • Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (2011). Forord, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Forord.  s 5 - 6
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Det kom igjen - igjen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Heimskringla og den norske nasjonale identiteten.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010, 01. august). Heiður morð og innri spenna.  Morgunblaðið.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Hva ville danskekongen med norsk historie på 1600-tallet.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Innledning, I: Jon Gunnar Jørgensen; Karsten Friis-Jensen & Else Mundal (red.),  Saxo og Snorre.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3124-5.  Innledning.  s 9 - 16
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010, 27. april). Islendingesagaer i norsk oversettelse. [Radio].  NRK P2.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010, 27. april). Islendingesagaer i norsk oversettelse. [TV].  NRK1.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Kjartan Ottosson 1956-2010. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  23
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010). Men det kom igjen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2010, 31. mars). Om sagaoversettelse, Spegillinn. [Radio].  Ríkisútvarpið, Rás 1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 4. mars 2021 17:18

Prosjekter